Search:

Gudstjänster

Gudstjänster på söndagar och onsdagar

Söndagsgudstjänster

Alla inbjuds varmt att delta i söndagsgudstjänsten i en Kristen Vetenskaps grenkyrka eller församling världen över. Man får höra musik, sång, en bibeltext, bön och en predikan. Predikan är baserad på texter för Bibelstudier för den veckan från vår pastor: Bibeln och Vetenskap och hälsa med nyckel till Skriften av Mary Baker Eddy.

Söndagsskoleklasser för barn och tonåringar upp till 20 års ålder hålls vanligen samtidigt som söndagsgudstjänsten.

Var du än är, kan du lyssna på söndagsgudstjänsten i Moderkyrkan i Boston, Massachusetts, USA. Gudstjänsten sänds live på engelska via Internet och telefon kl. 10.00 Bostontid, och går sedan att lyssna på under hela veckan.

Hitta en Kristen Vetenskaps kyrka

Gudstjänster med vittnesbörd på onsdagar

Onsdagens möten liknar söndagsgudstjänsterna, men bibeltexterna är anpassade till församlingens behov och aktuella frågor. Du får också höra deltagare dela med sig av insikter, erfarenheter och helanden de har fått som ett resultat av böner och studiet av Kristen Vetenskap.

Delta i ett vittnesbördsmöte online med människor världen över. Mötet sänds live på engelska via Internet och telefon kl. 14.00 Bostontid, och en inspelning går sedan att lyssna på fram till kl. 8.00 Bostontid på fredag.

Hitta en Kristen Vetenskaps kyrka