Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.

Matteusevangeliet 6:10

…och Guds vilja måste ske universellt.

Vetenskap och hälsa med nyckel till Skriften av Mary Baker Eddy

Hur kan jag bli helad?

Bön är praktisk och effektiv. Alla kan lära sig att tillämpa de tidlösa lagarna i Bibeln på hela vidden av människors behov idag.

Mer

Artiklar och vittnesbörd om helande

Artiklar och vittnesbörd om helande

Läs hundratals Kristen Vetenskaps helanden i Kristen Vetenskaps Härold online.

Mer