Då stod Herrens ängel framför dem, och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran. Men ängeln sade till dem: ”Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket.”

Lukasevangeliet 2:9, 10

Kristus är den sanna idén som förkunnar det goda, det gudomliga budskapet från Gud till människorna som talar till det mänskliga medvetandet.

Vetenskap och hälsa med nyckel till Skriften av Mary Baker Eddy, s. 332

Bön för vår värld och oss själva

Världen står inför trängande frågor som påverkar oss alla, och våra böner behövs. Vi har resurser som kan hjälpa.

Mer

Hur kan jag bli helad?

Bön är praktisk och effektiv. Alla kan lära sig att tillämpa de tidlösa lagarna i Bibeln på hela vidden av människors behov idag.

Mer

Artiklar och vittnesbörd om helande

Artiklar och vittnesbörd om helande

Läs hundratals Kristen Vetenskaps helanden i Kristen Vetenskaps Härold online.

Mer