Lär mig att göra din vilja, ty du är min Gud. Må din goda ande leda mig...

Psaltaren 143:10

Varje steg i riktning mot godhet avlägsnar oss från materialiteten och för oss närmare Gud, Anden.

Vetenskap och hälsa med nyckel till Skriften av Mary Baker Eddy, s. 213

Bön för vår värld och oss själva

Världen står inför trängande frågor som påverkar oss alla, och våra böner behövs. Vi har resurser som kan hjälpa.

Mer

Hur kan jag bli helad?

Bön är praktisk och effektiv. Alla kan lära sig att tillämpa de tidlösa lagarna i Bibeln på hela vidden av människors behov idag.

Mer

Artiklar och vittnesbörd om helande

Artiklar och vittnesbörd om helande

Läs hundratals Kristen Vetenskaps helanden i Kristen Vetenskaps Härold online.

Mer