Search:

Herre, om morgonen skall du höra min röst, om morgonen skall jag rikta min bön till dig och höja min blick.

Psaltaren 5:4 (delvis enligt King James bibel)

Tydliga tecken på framsteg och förandligande möter oss från alla håll.

Vetenskap och hälsa med nyckel till Skriften av Mary Baker Eddy, s. 158

Hur kan jag bli helad?

Bön är praktisk och effektiv. Alla kan lära sig att tillämpa de tidlösa lagarna i Bibeln på hela vidden av människors behov idag.

Mer

Artiklar och vittnesbörd om helande

Artiklar och vittnesbörd om helande

Läs hundratals Kristen Vetenskaps helanden i Kristen Vetenskaps Härold online.

Mer