Bättre två än en, de får riklig lön för sin möda. Om de faller kan de hjälpa varandra upp.

Predikaren 4:9, 10

De i anden rika hjälper dem i anden fattiga i ett enda stort broderskap, då ju alla har samma Princip, eller Fader; och säll är den människa som ser sin broders behov och avhjälper det — som söker sitt eget väl i en annans bästa.

Vetenskap och hälsa med nyckel till Skriften av Mary Baker Eddy, s. 518

Bön för vår värld och oss själva

Världen står inför trängande frågor som påverkar oss alla, och våra böner behövs. Vi har resurser som kan hjälpa.

Mer

Hur kan jag bli helad?

Bön är praktisk och effektiv. Alla kan lära sig att tillämpa de tidlösa lagarna i Bibeln på hela vidden av människors behov idag.

Mer

Artiklar och vittnesbörd om helande

Artiklar och vittnesbörd om helande

Läs hundratals Kristen Vetenskaps helanden i Kristen Vetenskaps Härold online.

Mer