Search:

Jag sökte mig till Herren och han svarade mig, han befriade mig från all fruktan. … Se och smaka Herrens godhet, välsignad är den som förlitar sig på honom. 

Psaltaren 34:5, 9 (delvis enligt King James bibel)

Liksom ljus tillintetgör mörker och allt är ljus där mörkret var, så är (i den absoluta Vetenskapen) Själen, eller Gud, människans enda sanningsgivare. 

Vetenskap och hälsa med nyckel till Skriften av Mary Baker Eddy, s. 72

Hur kan jag bli helad?

Bön är praktisk och effektiv. Alla kan lära sig att tillämpa de tidlösa lagarna i Bibeln på hela vidden av människors behov idag.

Mer

Artiklar och vittnesbörd om helande

Läs hundratals Kristen Vetenskaps helanden i Kristen Vetenskaps Härold online.

Mer