Ära i höjden åt Gud, och frid på jorden, mot människorna en god vilja.

Lukasevangeliet 2:14 (delvis enligt King James bibel)

Andlig levnad och sällhet är de enda tecken på vilka vi kan känna igen sann tillvaro och förnimma den outsägliga frid som kommer från en allt absorberande andlig kärlek.

Vetenskap och hälsa med nyckel till Skriften av Mary Baker Eddy, s. 264

Bön för vår värld och oss själva

Världen står inför trängande frågor som påverkar oss alla, och våra böner behövs. Vi har resurser som kan hjälpa.

Mer

Hur kan jag bli helad?

Bön är praktisk och effektiv. Alla kan lära sig att tillämpa de tidlösa lagarna i Bibeln på hela vidden av människors behov idag.

Mer

Artiklar och vittnesbörd om helande

Artiklar och vittnesbörd om helande

Läs hundratals Kristen Vetenskaps helanden i Kristen Vetenskaps Härold online.

Mer