Ängarna smyckas av fårhjordar och dalarna höljer sig i säd. Allt är jubel och sång.

Psaltaren 64:14

Är vi verkligen tacksamma för det goda vi redan har mottagit? Då skall vi tillgodogöra oss de välsignelser vi har, och så bli redo att ta emot mera.

Vetenskap och hälsa med nyckel till Skriften av Mary Baker Eddy, s. 3

Bön för vår värld och oss själva

Världen står inför trängande frågor som påverkar oss alla, och våra böner behövs. Vi har resurser som kan hjälpa.

Mer

Hur kan jag bli helad?

Bön är praktisk och effektiv. Alla kan lära sig att tillämpa de tidlösa lagarna i Bibeln på hela vidden av människors behov idag.

Mer

Artiklar och vittnesbörd om helande

Artiklar och vittnesbörd om helande

Läs hundratals Kristen Vetenskaps helanden i Kristen Vetenskaps Härold online.

Mer