Allt förmår jag genom honom [Kristus] som ger mig kraft.

Filipperbrevet 4:13

Genom alla släktled såväl före som efter den kristna tidsålderns början har Kristus som den andliga idén — Guds återspegling — kommit med ett visst mått av kraft och nåd till alla som varit beredda att ta emot Kristus, Sanningen.

Vetenskap och hälsa med nyckel till Skriften av Mary Baker Eddy, s. 333

Bön för vår värld och oss själva

Världen står inför trängande frågor som påverkar oss alla, och våra böner behövs. Vi har resurser som kan hjälpa.

Mer

Hur kan jag bli helad?

Bön är praktisk och effektiv. Alla kan lära sig att tillämpa de tidlösa lagarna i Bibeln på hela vidden av människors behov idag.

Mer

Artiklar och vittnesbörd om helande

Artiklar och vittnesbörd om helande

Läs hundratals Kristen Vetenskaps helanden i Kristen Vetenskaps Härold online.

Mer