Search:

Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 8 september 2021

Se vårt nya integritetsmeddelande (på engelska) daterat 25 maj 2018.

Denna integritetspolicy är en del av användarvillkoren (“villkoren”) för ChristianScience.com (“webbplatsen”), som ägs och drivs av Den första Kristi Vetenskaparkyrkan i Boston och dess dotterbolag The Christian Science Publishing Society (“TFCCS”). Genom att använda platsen, medger du att vi samlar in och använder den information som beskrivs i denna integritetspolicy.

Vilken information samlar vi in?

“Personliga data” betyder information om dig vi får samla in, lagra och använda när du besöker platsen:

 • “Registreringsinformation” betyder information (som användarnamn, lösenord och e-postadress) som du uppger när du genom platsen prenumererar på kommunikationer som e-tidningar eller när du ger en donation genom platsen.

 • “Kundservicekommunikationer” betyder den information du rapporterar till oss om platsens funktioner.

 • “Loginformation” betyder information din browser sänder när du använder platsen (som ditt budskap, IP och annan adressinformation, datum och tid för din förfrågan och ett verifieringsbevis som används för att bekräfta din dator). Våra servrar registrerar automatiskt Loginformation.

Hur använder vi denna information, varför och hur länge behåller vi den?

För att ge dig en bättre upplevelse och av juridiska orsaker, går du med på att vi använder den information som definieras i denna integritetspolicy på följande sätt:

 • För att informera dig om platsens uppdateringar och verifiera din identitet

 • Om du uppger din e-postadress för TFCCS genom platsen, kan TFCCS sända dig e-postmeddelanden om TFCCS och dess dotterbolags publikationer och event. Sådana e-postmeddelanden innehåller en länk där du kan avsluta prenumerationen. Du kan också återkalla ditt medgivande när som helst genom e-post till info@christianscience.com.

 • Att ge service vid den kundtjänst du begär

 • Upprätthålla villkoren, lösa tvister och lokalisera och avhjälpa problem

 • Förbättra platsen, innehåll och layout

 • Uppfylla lagar, regler, juridiska processer eller giltiga krav från regeringen

 • Upptäcka, förhindra eller på annat sätt handskas med bedrägeri, säkerhets — eller tekniska frågor

 • Skydda från skada på rättigheter, egendom eller trygghet för TFCCS, platsens användare eller allmänheten.

Vi kan behålla dina personliga data så länge det är nödvändigt för att uppfylla de mål som beskrivs i denna integritetspolicy.

Oavsett vad denna integritetspolicy kan innehålla som motsäger det, kan vi också kombinera information, inklusive personlig information som vi samlar då du besöker platsen med information vi samlat från dina övriga kontakter med Den Första Kristi Vetenskaparkyrkan, dess dotterbolag och tjänsteleverantörer, inklusive dina prenumerationer, inköp, besök på webbsidor eller andra kontakter. Vi kan också använda denna information för att utforma innehåll och annonser du ser på platsen eller våra andra sidor och dela din information med våra dotterbolag och tjänsteleverantörer för att utrusta platsen, för annonsering eller för att ta kontakt med dig å våra vägnar.

Vi kan också använda din information som beskrivs nedan.

Registreringsinformation

Om du väljer att donera något genom platser, använder vi en tredje part för att processa din betalning. Då lämnar du nödvändiga uppgifter för faktureringen direkt till denna part.

Din registreringsinformation kommer inte att finnas tillgänglig för den tredje parten för deras marknadsföring utan ditt uttryckliga tillstånd. Vi kan använda e-post för att hålla dig uppdaterad om platsens frågor och information om våra publikationer och event. Du kan välja att inte längre få sådana e-postmeddelanden genom den länk som finns i sådana meddelanden.

Meddelanden från kundtjänst

Vi kan använda dina kommentarer, förslag eller annan feedback för att förbättra platsen. Vi kan också använda anonym information i vår marknadsföring, till exempel genom att visa valda anonyma kommentarer på vår webbplats eller i andra meddelanden. Vi kommer aldrig att dela (återkoppling) information som gör det möjligt att identifiera en person med en tredje part utan ditt uttryckliga medgivande.

Loginformation

Vi använder loginformation för att tillförsäkra dig hög kvalitet och för statistiska ändamål.

Vilka får ta del av din personliga information?

Vi varken säljer eller på annat sätt överför registreringsinformation till tredje part utan din uttryckliga tillåtelse, om inte lagen så kräver.

Prenumeration, inköp och donationer behandlas av tredje parts tjänsteleverantörer för TFCCS, och sådana tredje parter samlar och lagrar fakturerings — och kreditkorts information enbart för att behandla dessa transaktioner. Registreringsinformation som du ger till TFCCS kan sändas till tjänsteleverantören för att de skall leverera dessa tjänster; på samma sätt kan personlig information (utom kreditkortsinformation) som du ger dessa platser sändas till oss för att driva platsen eller annars använda enligt denna integritetspolicy eller våra villkor.

TFCCS kan samla och använda anonyma, aggregerade data för att förbättra platsen, och för information och marknadsföring.

Genom att använda platsen, medger du att informationen som insamlats av oss lagras och bearbetas i Förenta Staterna eller annat land där vi, våra dotterbolag eller våra tjänsteleverantörer håller anläggningar.

Hur skyddar vi din personliga information?

Vi utför rimliga administrativa, tekniska, och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda mot icke-auktoriserad tillgång, destruktion eller ändring av din information, och behåller den inte längre än som behövs för att tillhandahålla våra tjänster eller som krävs under relevanta lag. Trots våra bästa ansträngningar, är inga säkerhetsåtgärder helt effektiva. Vi kan inte garantera att tredje parter inte kan få tillgång till din registreringsinformation, och du samtycker till att vi inte är ansvariga för sådana avslöjanden.

Du ansvarar för att hålla lösenord och kontobeteckningar konfidentiella. Du bör inte avslöja ditt användarnamn eller lösenord och bör gå ur ditt konto efter varje session. Du har ansvar för all aktivitet som sker på ditt konto.

Hur använder vi cookies?

Vi använder cookies för att hjälpa oss skapa en övergripande profil över hur användare använder vår plats och hur ofta den besöks. Några delar av platsen kanske inte fungerar som den skall om du inte godkänner cookies. Du kan hitta information om hur cookies fungerar på flera platser online.

Hur långt sträcker sig vårt ansvar?

Denna integritetspolicy gäller endast information som samlas på denna plats. Vi kontrollerar inga andra användare eller webbplatser. Denna plats innehåller också länkar till våra dotterbolags platser som har sina egna integritetspolicyn, som Christian Science JSH-Online (Härold-Online) och MaryBakerEddyLibrary.org.

Användare utanför Förenta Staterna

Värden för denna plats finns i Förenta Staterna och platsen styrs av Förenta staterna lag. Om du använder platsen från något annat land än Förenta staterna, skall du vara medveten om att dina personliga data kan överföras till, lagras och bearbetas i Förenta Staterna där våra servrar finns och våra databaser drivs. Genom att använda platsen, ger du ditt medgivande till att dina personliga data först över till våra anläggningar och till anläggningar tillhöriga de tredje parter som vi delar dem med som beskrivs i vår integritetspolicy.

Barn

Platsen är inte avsedd för personer under 13 år. I enlighet med Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA), samlar denna plats inte medvetet personlig information från barn under 13 utan föräldrarnas tillstånd. Om vi får veta att sådan information har samlats utan föräldrarnas tillstånd, kommer sådan information att raderas från sidans databas så fort som möjligt eller barnets föräldrar eller förmyndare kommer att kontaktas för att erhålla tillstånd.

California spårar inte Disclosure

ChristianScience.com svarar för närvarande inte på Do Not Track (DNT) signaler.

Kan denna integritetspolicy ändras?

TFCCS förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst. Kontrollera denna sida då och då för eventuella ändringar. Vi annonserar ändringar av integritetespolicyn på denna sida. Ändringar blir giltiga 14 dagar sedan de annonserats.

Vilka rättigheter har du och hur kan du kontakta oss?

Om du vill använda din rätt att granska, rätta, komplettera, eller radera dina personliga data, kontakta oss på info@christianscience.com.