Search:

Mary Baker Eddy

Mary Baker Eddy (1821–1910) såg sig själv som en andlig pionjär vars arbete omfattade disciplinerna vetenskap, teologi och medicin.

Mary Baker Eddy

Hon studerade Bibeln hela sitt liv och fick en mäktig insikt år 1866 när hon på ett dramatiskt sätt återhämtade sig från en livshotande olycka sedan hon läst om Jesu helanden. Från detta avgörande ögonblick, sökte hon förstå hur hon blivit helad. Hon återvände till Bibeln och bad om svar. Det blev klart för henne att andligt helande var grundat på Guds, Andens, gudomliga lagar, och att dessa lagar kunde tillämpas av vem som helst för att hela varje slag av mänskligt lidande och synd.

I detta ljus var andligt helande inte ett mirakel utan ett resultat av att man förstod Guds allmakt och kärlek, som är lika verkliga och bevisbara idag som på Bibelns tid. Under de följande 40 åren, ägnade sig Mary Baker Eddy åt att tillämpa, undervisa och dela med sig av kristendomens Vetenskap.

När hon blev känd som en kristen helare, blev hon ofta ombedd att hela fall som läkarna hade gett upp. En gång kom hon till en patient som en välkänd läkare hade sagt var döende i lunginflammation. Hon skrev, ”När han såg att jag omedelbart återställde henne utan materiell hjälp frågade han ivrigt om jag hade ett arbete som beskrev mitt helandesystem . . . han uppmanade mig omedelbart att skriva en bok som förklarade mitt helande metafysiska system för världen” (The First Church of Christ, Scientist, and Miscellany, s. 105).

Vid den tiden förde hon redan anteckningar som skulle växa ut till hennes främsta arbete, Vetenskap och hälsa med nyckel till Skriften, som innehåller den fullständiga förklaringen av Kristen Vetenskap och dess bibliska grund för andligt helande. I över hundra år har läsare berättat hur de fått en andlig förståelse av Bibeln och deras oföränderliga förhållande till Gud genom att läsa och studera denna bok. Och dessa nya insikter har resulterat i fysiska helanden och moralisk pånyttfödelse som har förändrat deras liv.

Mary Baker Eddy etablerade sedan Kristi Vetenskaparkyrkan som ett kristet kyrkosamfund och en världsomfattande rörelse av andliga helare. Hon gav ut 15 andra böcker och tidskrifterna The Herald of Christian Science, The Christian Science Journal och Christian Science Sentinel som presenterade artiklar om tillämpningen av Kristen Vetenskap och verifierade vittnesbörd om helande. År 1908, när hon var 87 år, grundade hon The Christian Science Monitor, en global nyhetstidning som ger en balanserad och human rapportering av världsnyheter, och som är vaken för framsteg och löften liksom för mänsklighetens behov av ta itu med lidande och konflikter. Den etablerades med syftet ”att inte skada någon människa, men välsigna hela mänskligheten” (The First Church of Christ, Scientist, and Miscellany, s. 353). Monitor publicerar en daglig digital utgåva på engelska på sin webbsida och en tryckt upplaga som veckotidning. Genom artiklar, bilder och videoklipp ger den nyheter och kommentarer till världsläget.

Du kan köpa Bibeln, Vetenskap och hälsa och Mary Baker Eddys andra arbeten i ett lokalt Kristen Vetenskaps läsrum eller online (på engelska). Upptäck hennes liv och bidrag till världen på MaryBakerEddyLibrary.org (på engelska, franska, portugisiska, spanska och tyska).