Search:

Jeg søgte Herren, og han svarede mig, han befriede mig for al min frygt. . . . Smag og se, at Herren er god; lykkelig den mand, der søger tilflugt hos ham. 

Salmernes Bog 34:5, 9

Ligesom lys tilintetgør mørke, og alt er lys, hvor der før var mørke, således er Sjæl, eller Gud, (i den absolute Videnskab) den eneste, der meddeler sandheden til mennesket. 

Videnskab og Helse med Nøgle til Skriften af Mary Baker Eddy, side 72

Hvordan kan jeg blive helbredt?

Bøn er praktisk og effektivt. Enhver kan lære at anvende de tidløse love fra Bibelen, til alle aspekter af menneskelige behov i dag.

Mere

Artikler og vidnesbyrd om helbredelse

Læs artikler om helbredelser på Kristen Videnskabs Herold online.

Mere