Search:

Herren lede jeres hjerte til Guds kærlighed … 

Paulus’ Andet Brev til Thessalonikerne 3:5

Et venligt ord og en kristelig opmuntring af den syge, medfølende tålmodighed med hans frygt og fjernesen af denne er bedre end hekatomber af overspændte teorier, stereotype, lånte talemåder og uddeling af argumenter, som ikke er andet end parodier på ægte Christian Science, der gløder af guddommelig Kærlighed. 

Videnskab og Helse med Nøgle til Skriften af Mary Baker Eddy, side 367

Hvordan kan jeg blive helbredt?

Bøn er praktisk og effektivt. Enhver kan lære at anvende de tidløse love fra Bibelen, til alle aspekter af menneskelige behov i dag.

Mere

Artikler og vidnesbyrd om helbredelse

Læs artikler om helbredelser på Kristen Videnskabs Herold online.

Mere