Search:

Vi er ikke herskere over jeres tro, men hjælpere til jeres glæde; for i kraft af jeres tro står i*. 

Paulus’ 2. Brev til Korinterne 1:24
*Oversat fra King-James-Bibelen.

At gøre tilværelsen lykkeligere ved stadig omgang med mennesker, der kan højne den, bør være formålet med samvær. Åndelig enhed giver glæden nye svingfjer; uden den vil glædens trætte vinger slæbe i støvet. 

Videnskab og Helse med Nøgle til Skriften af Mary Baker Eddy, side 57

Hvordan kan jeg blive helbredt?

Bøn er praktisk og effektivt. Enhver kan lære at anvende de tidløse love fra Bibelen, til alle aspekter af menneskelige behov i dag.

Mere

Artikler og vidnesbyrd om helbredelse

Læs artikler om helbredelser på Kristen Videnskabs Herold online.

Mere