Kestän kaiken hänen avullaan, joka antaa minulle voimaa.

Kirje filippiläisille 4:13

Kautta kaikkien sukupolvien, sekä ennen kristillisen ajanjakson alkua että sen jälkeen, on Kristus tullut henkisenä ideana – Jumalan kuvastumana – tuoden jossain määrin voimaa ja armoa kaikille, jotka ovat olleet valmiit vastaanottamaan Kristuksen, Totuuden.

Mary Baker Eddy, Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun, s. 333

Miten voin parantua?

Rukous on käytännöllinen ja tehokas. Jokainen voi oppia soveltamaan Raamatun ajattomia lakeja tämän päivän inhimillisten tarpeiden koko kirjoon.

Lisää

Artikkeleita ja todistuksia parantumisesta

Artikkeleita ja todistuksia parantumisesta

Lue sadoista Kristillisen Tieteen parantumisista Kristillisen Tieteen Viestimestä (The Christian Science Herald) verkossa.

Lisää