Przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. 

Ewangelia Mateusza 6:10

Jeden nieskończony Bóg, dobro, jednoczy ludzi i narody …

Mary Baker Eddy, Nauka i zdrowie z Kluczem do Pisma świętego, str. 340

Jak mogę być uzdrowiony?

Modlitwa jest praktyczna i skuteczna. Każdy może się nauczyć jak zastosować odwieczne prawa Biblii do całego spektrum potrzeb ludzkich w obecnych czasach.

Więcej

Artykuły i świadectwa uzdrowień

Artykuły i świadectwa uzdrowień

Zapoznaj się z setkami uzdrowień przez Chrześcijańską Naukę z The Herald of Christian Science w wersji elektronicznej (online).

Więcej