Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam;… Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. 

Jan 14:27

Cud łaski nie jest cudem dla Miłości.

Nauka i zdrowie z Kluczem do Pisma świętego autorstwa Mary Baker Eddy, str. 494

Jak mogę być uzdrowiony?

Modlitwa jest praktyczna i skuteczna. Każdy może się nauczyć jak zastosować odwieczne prawa Biblii do całego spektrum potrzeb ludzkich w obecnych czasach.

Więcej

Artykuły i świadectwa uzdrowień

Artykuły i świadectwa uzdrowień

Zapoznaj się z setkami uzdrowień przez Chrześcijańską Naukę z The Herald of Christian Science w wersji elektronicznej (online).

Więcej