Oto ja czynię wszystko nowym.

Objawienie 21:5 (według angielskiego tłumaczenia Biblii /King James Version/)

Prawda tworzy nowe stworzenie, w którym stare przemija i „oto wszystko staje się nowe”.

— Nauka i zdrowie z Kluczem do Pisma świętego (książka autorstwa Mary Baker Eddy)

Jak mogę być uzdrowiony?

Modlitwa jest praktyczna i skuteczna. Każdy może się nauczyć jak zastosować odwieczne prawa Biblii do całego spektrum potrzeb ludzkich w obecnych czasach.

Więcej

Artykuły i świadectwa uzdrowień

Artykuły i świadectwa uzdrowień

Zapoznaj się z setkami uzdrowień przez Chrześcijańską Naukę z The Herald of Christian Science w wersji elektronicznej (online).

Więcej