Czy nie przykazałem ci: Bądź mocny i mężny? Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. 

Księga Jozuego 1:9

… Miłość podtrzymuje walczące serce, dopóki nie przestanie ono wzdychać nad światem i nie zacznie rozwijać skrzydeł ku niebu.

Mary Baker Eddy, Nauka i zdrowie z Kluczem do Pisma świętego, str. 57

Jak mogę być uzdrowiony?

Modlitwa jest praktyczna i skuteczna. Każdy może się nauczyć jak zastosować odwieczne prawa Biblii do całego spektrum potrzeb ludzkich w obecnych czasach.

Więcej

Artykuły i świadectwa uzdrowień

Artykuły i świadectwa uzdrowień

Zapoznaj się z setkami uzdrowień przez Chrześcijańską Naukę z The Herald of Christian Science w wersji elektronicznej (online).

Więcej