Naucz mnie czynić wolę swoją, bo Ty jesteś Bogiem moim. Niech dobry duch twój prowadzi mnie...

Księga Psalmów 143:10

Każdy krok ku dobroci jest oddaleniem się od materialności i dążeniem ku Bogu, Duchowi.

Mary Baker Eddy, Nauka i zdrowie z Kluczem do Pisma świętego, str. 213

Jak mogę być uzdrowiony?

Modlitwa jest praktyczna i skuteczna. Każdy może się nauczyć jak zastosować odwieczne prawa Biblii do całego spektrum potrzeb ludzkich w obecnych czasach.

Więcej

Artykuły i świadectwa uzdrowień

Artykuły i świadectwa uzdrowień

Zapoznaj się z setkami uzdrowień przez Chrześcijańską Naukę z The Herald of Christian Science w wersji elektronicznej (online).

Więcej