Search:

…Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić go będę: on jest zdrowiem mego oblicza i moim Bogiem. 

Psalm 42: 12 (według angielskiego tłumaczenia Biblii - King James Version)

Rozumienie Boga wzmacnia nadzieję, osadza na tronie wiarę w Prawdę i potwierdza słowa Jezusa: "Oto Jam jest z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata".  

Mary Baker Eddy, Nauka i zdrowie z Kluczem do Pisma świętego, str. 446

Jak mogę być uzdrowiony?

Modlitwa jest praktyczna i skuteczna. Każdy może się nauczyć jak zastosować odwieczne prawa Biblii do całego spektrum potrzeb ludzkich w obecnych czasach.

Więcej

Artykuły i świadectwa uzdrowień

Zapoznaj się z setkami uzdrowień przez Chrześcijańską Naukę z The Herald of Christian Science w wersji elektronicznej (online).

Więcej