Lepiej jest dwom niż jednemu, mają bowiem dobrą zapłatę za swój trud: Bo jeżeli upadną, to jeden drugiego podniesie.

Kazn. 4:9, 10

Bogaci w duchu pomagają ubogim w jednym wielkim braterstwie i wszyscy mają tę samą Zasadą, czyli Ojca; a błogosławiony jest ten człowiek, który widzi potrzebę brata swego, zaspokaja ją i szuka swojego własnego dobra w dobru innego.

Mary Baker Eddy, Nauka i zdrowie z Kluczem do Pisma świętego, str. 518

Jak mogę być uzdrowiony?

Modlitwa jest praktyczna i skuteczna. Każdy może się nauczyć jak zastosować odwieczne prawa Biblii do całego spektrum potrzeb ludzkich w obecnych czasach.

Więcej

Artykuły i świadectwa uzdrowień

Artykuły i świadectwa uzdrowień

Zapoznaj się z setkami uzdrowień przez Chrześcijańską Naukę z The Herald of Christian Science w wersji elektronicznej (online).

Więcej