Search:

Pan… niech kieruje serca wasze ku miłości Bożej… 

II List do Tesaloniczan, 3:5 (do ,)

Czułe słowo i chrześcijańska zachęta dana choremu, pełna litości cierpliwość wobec jego obaw i usunięcie ich są lepsze niż hekatomby wielosłownych teorii, stereotypowych zapożyczonych przemówień i wydzielanie argumentów, które są po prostu parodiami prawowitej Chrześcijańskiej Nauki płomiennej boską Miłością.

Mary Baker Eddy, Nauka i zdrowie z Kluczem do Pisma świętego, str. 367

Jak mogę być uzdrowiony?

Modlitwa jest praktyczna i skuteczna. Każdy może się nauczyć jak zastosować odwieczne prawa Biblii do całego spektrum potrzeb ludzkich w obecnych czasach.

Więcej

Artykuły i świadectwa uzdrowień

Zapoznaj się z setkami uzdrowień przez Chrześcijańską Naukę z The Herald of Christian Science w wersji elektronicznej (online).

Więcej