Search:

Organizowanie wykładu Chrześcijańskiej Nauki

Organizowanie wykładu jest inspirującym, uzdrawiającym doświadczeniem dla każdego, kto jest zaangażowany w to przedsięwzięcie. Poniżej przedstawiamy narzędzia, materiały i idee, które Wasz kościół filialny lub Stowarzyszenie może spożytkować, przygotowując się do wykładu.


Na samym początku przygotowań warto będzie rozważyć postanowienia zawarte w Church Manual [Statut Kościoła], ustanawiające wykłady Chrześcijańskiej Nauki. Oto dwa ustępy:

Artykuł XXXII

Wykłady coroczne. Par. 4. Kościół Matka i kościoły filialne powinny co rok zgłaszać się do Rady ds. Wykładów (Church Manual 95:16).

Artykuł XXXI

Obowiązek wykładowców. Par. 2. Obowiązkiem Rady ds. Wykładów jest dopilnować, aby każdy wykład zawierał właściwą i słuszną odpowiedź na pojawiające się publicznie zarzuty przeciwko Christian Science i dać świadectwo faktów dotyczących życia Pastora Emeritus (Church Manual 93:10-15).

Przygotowując się do wykładu, nie zapomnijcie o przeczytaniu dwóch ostatnich artykułów na temat wykładów Chrześcijańskiej Nauki opublikowanych w The Christian Science Journal i The Herald of Christian Science:


Jak wnioskować o wykład

 1. Wyszukajcie wykładowcę. Odwiedźcie sekcję „Spotkaj się z wykładowcami”, aby zapoznać się z bieżącą listą wykładowców.

 2. Potwierdźcie z wykładowcą Wasz wybór przed złożeniem wniosku o wykład.

 3. Złożenie wniosku o wykład potwierdza, że Zarząd Waszego kościoła zgadza się na sponsorowanie wykładu z wybranym mówcą.

 4. Wypełnijcie Formularz wniosku o wykład w trybie online:
  Formularz można wypełnić w rodzimym języku, nawet chociaż formularz jest w języku angielskim. Jeśli wypełnienie formularza w trybie online sprawia Wam kłopot, dostępna jest wersja w formacie PDF w językach: angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, portugalskim i włoskim. Możecie wypełnić taki formularz i wysłać go do nas. Wyślijcie jeden formularz dla każdego wykładu (jeśli sponsorujecie dodatkowe wykłady).

Jeśli macie pytania lub potrzebujecie pomocy, skontaktujcie się z biurem Rady ds. Wykładów. Odbieramy telefony w języku angielskim lub francuskim pod numerem +1 617 450 3669. Można też wysłać e-maila w dowolnym języku pod adres lecture@christianscience.com.


 • Zanim rozpoczną się jakiekolwiek przygotowania, gorąco zaleca się przemyślenie następujących tekstów i przedyskutowanie ich z zespołem sponsorującym / koordynującym wykład:

  • Church Manual Postanowienia dotyczące wykładów (str. 93-96)

  • List Mary Baker Eddy do Rady ds. Wykładów wydrukowany w First Church of Christ, Scientist, and Miscellany, str. 248-249

  • Dwa ostatnio opublikowane artykuły od Rady ds. Wykładów (zobacz linki powyżej)

 • Zaleca się również, aby poprosić wszystkich członków o modlitewne wspieranie działań na rzecz wykładu już na wczesnym etapie przygotowań i trwanie w tym wspieraniu przez cały rok!

 • Wspólna modlitwa, której celem jest rozpoznanie naturalnej receptywności ludzkości na Pocieszyciela, tą ożywiającą aktywność boskiej Prawdy w naszym życiu, może rzeczywiście otworzyć drogę do planowania wykładu, który jest wyrażeniem Prawdy, przynoszącym uzdrowienie kościołowi i społeczności.

 • Metafizyczne spotkanie przygotowawcze członków może być bardzo pożyteczne. Można przedyskutować z wykładowcą najlepszy sposób jego udziału w takim spotkaniu: osobiście, przez telefon lub za pomocą komunikatora z opcją video.

 • Spotkanie członków po wykładzie, aby podzielić się owocami wykładu, może być okazją do złożenia świadectwa o trwaniu we wspólnej uzdrawiającej pracy. Owocami wykładu trzeba też podzielić się z wykładowcą! Niezależnie od tego, czy takie spotkanie odbędzie się, czy nie, Wasza ciągła modlitwa i troska o tych, którzy przyszli na wykład lub w jakikolwiek sposób odczuli wpływ wykładu, będą pożyteczne i owocne.

 • Do jakiego rodzaju słuchaczy chcielibyście dotrzeć z Waszym wykładem (ogólnie pojęty, niezróżnicowany słuchacz, uczniowie, studenci, grupy młodzieżowe, więzienia i zakłady zamknięte, placówki świadczące opiekę według zasad Chrześcijańskiej Nauki, targi książki i literatury o tematyce zdrowotnej, grupy międzywyznaniowe, itd.)? Jakie są skuteczne sposoby dotarcia do tych grup (przed wykładem) i podtrzymania kontaktu z nimi (po wykładzie)?

 • Tytuły wykładów można znaleźć w sekcji Szukaj wykładów po tytule. Niech wyborowi tytułu towarzyszy modlitwa. Informacje biograficzne o wykładowcach i kalendarz ich wykładów znajdują na ich profilach w sekcji „Spotkaj się z wykładowcami”. Z szacunku dla wykładowców należy się kontaktować tylko z jednym z nich w danym czasie.

 • Wykładowcy bardzo chętnie zapoznają się z celami, które wyznaczyliście dla wykładu i przedyskutują je z Wami – do osiągnięcia czego, Waszym zdaniem, zostaliście wezwani przez Boga, organizując ten wykład, gdzie wykłada się odbędzie i kiedy, czy zamierzacie wprowadzić opłatę za wykład, itd. Taka wstępna rozmowa jest dobrą okazją, aby zapytać o wynagrodzenie wykładowcy i inne powiązane wydatki; jest to również sposobność, aby dowiedzieć się, czego wykładowca będzie potrzebował w czasie wykładu: stół / podium, rodzaj nagłośnienia i mikrofonu, tablica do pisania, krzesło, itd. Wykładowca doceni, jeśli podzielicie się z nim jakimiś nowymi okolicznościami, troskami i potrzebami w czasie planowania wykładu. Wykładowcy modlą się z Wami każdego dnia!

 • Wybierając lokalizację dla wykładu, ważne jest, aby to miejsce wcześniej odwiedzić, ocenić łatwość dotarcia do tej lokalizacji, do sali, gdzie wykład się będzie odbywał, jak również sprawdzić, czy w pobliżu jest parking. Czy do tego miejsca można dotrzeć publiczną komunikacją? Czy administracja budynku pozwoli na postawienie odpowiedniego oznakowania i tablic reklamowych? Jakiego rodzaju nagłośnienie będzie dostępne? Czy goszczenie wykładu może być dla tego miejsca / instytucji jakiegoś rodzaju wsparciem?

 • Jeśli na miejscu wykładu nie ma nagłośnienia, warto wypożyczyć przenośny system nagłaśniający. Nie zapomnijcie przetestować bezprzewodowy mikrofon przed dniem wykładu i nie zapomnijcie o zabraniu dodatkowych baterii do mikrofonu.

 • Lokalna Organizacja Chrześcijańskiej Nauki (Christian Science Organization) w pobliskiej uczelni może zechcieć zaangażować się w organizację wykładu. Być może członkowie organizacji zechcą promować wykład na terenie kampusu lub nawet zechcą zorganizować swój własny wykład, wykorzystując obecność wykładowcy w mieście. Również inne kościoły filialne i stowarzyszenia w Waszym regionie mogą odnieść korzyść, gdy z odpowiednim wyprzedzeniem dowiedzą się o Waszych planach zaproszenia wykładowcy i tak mogą one same zorganizować wykład, oszczędzając na kosztach przyjazdu wykładowcy przez partycypację w ich podziale.

 • Jakiego rodzaju literaturę planujecie sprzedawać lub rozdawać na wykładzie? Możecie ustalić zniżkowe ceny na zakup większej ilości egzemplarzy Biblii, Nauki i zdrowia, i periodyków za pośrednictwem Czytelni Chrześcijańskiej Nauki lub orders@csps.com.

 • Wykładowca z przyjemnością pomoże Wam, z wyprzedzeniem, przygotować odpowiedni tekst, którym przedstawicie go publiczności.

Wiele z osób, które przyjdą na wykład, z wdzięcznością skorzysta z okazji, aby po wykładzie kupić lub dostać egzemplarz Biblii, Nauki i zdrowia, lub jakiegoś periodyku Chrześcijańskiej Nauki. (Zalecamy, aby razem z egzemplarzami Nauki i zdrowia, dostępne były również egzemplarze Biblii. Niektórzy z przybyłych mogą nie mieć Biblii, a dla naszego chrześcijańskiego kościoła jest naturalne, aby udostępniać Biblię razem z książką Nauka i zdrowie.)

 • Gdybyście chcieli udostępnić na wykładzie jakiś określony artykuł z któregoś z periodyków, sprawdźcie sekcję “Permissions” [Pozwolenia]. Zwykle nie potrzeba specjalnego zezwolenia, gdy reprint artykułu nie przekracza 100 egzemplarzy. W przypadku ilości większej niż 100 egzemplarzy, o zezwolenie i dodatkowe informacje, należy zwrócić się drogą e-mailową, pisząc pod adres: copyright@csps.com.

 • Czy będziecie rozdawać ulotki z informacją o kościele, Czytelni Chrześcijańskiej Nauki, stronie internetowej kościoła christianscience.com, stronie internetowej lokalnego kościoła i przyszłych wykładach? Wiele z przybyłych osób, które nie znają jeszcze Chrześcijańskiej Nauki, doceni to, wiedząc jak mogą się skontaktować z kościołem, gdy pojawią się pytania i gdzie poszukać informacji w Internecie.

 • Inną opcją, jest przygotowanie specjalnej listy, na którą mogą się wpisywać osoby zainteresowane utrzymaniem kontaktu.

W każdej społeczności jest wiele sposobów na rozpowszechnianie informacji i reklamę. Możecie się skontaktować z p. Tara Talbott w Radzie ds. Wykładów, aby przedyskutować ten temat: pisząc pod adres talbott@csps.com lub zadzwonić pod numer: +1 617 450 3428.

Niektórzy z wykładowców mają swoje materiały informacyjne, którymi chętnie podzielą się z kościołami lub stowarzyszeniami, organizującymi wykład. Jeśli chcecie opracować własne materiały, musicie pracować bezpośrednio z wykładowcą, aby uzyskać jego / jej akceptację tekstu i projektu graficznego, zanim cokolwiek wydrukujecie, opublikujecie lub rozpowszechnicie.

W dzień wykładu może być wiele zadań logistycznych do przeprowadzenia. Aktywne modlitewne wsparcie pomoże ustalić właściwy przebieg zaplanowanych na ten dzień przedsięwzięć, koncentrując się na jednej i jedynej przyczynie wszystkiego, co dobre, obejmując całą społeczność boskim przesłaniem i wyrażając naturalną miłość, która jest wynikiem objęcia taką modlitwą każdego przybywającego na wykład i każdego przechodnia.

Oto kilka zaleceń, które dowiodły swej użyteczności. Dobrze byłoby wyznaczyć członków do następujących zadań:

 • Przygotować salę do wykładu i zamknąć ją po wykładzie.

 • Dowieść wykładowcę na wykład i odwieźć po wykładzie.

 • Ustanowić dyżurujących przed budynkiem, na parkingu, a nawet na najbliższym przystanku komunikacji miejskiej.

 • Dokładnie przetestować sprzęt nagłaśniający z wykładowcą.

 • Zapewnić opiekę nad dziećmi.

 • Ustanowić osobę dyżurującą przy stoliku z literaturą.

 • Przedstawić wykładowcę publiczności tekstem zatwierdzonym przez wykładowcę.

 • Wręczyć wykładowcy ustalone honorarium.

 • Podczas gdy wykład się zakończył, dzielenie się jego owocami i uzdrawianie trwa nadal!

 • Rozważcie w jaki sposób możecie utrzymać kontakt z nowymi osobami, które pojawiły się na wykładzie i innymi osobami z lokalnej społeczności (włączając w to przedstawicieli lokalnych mediów), z którymi byliście w kontakcie w czasie przygotowań do wykładu, w tym celu, aby podtrzymać i rozwinąć nawiązaną znajomość.

 • W tym celu, aby z radością podzielić się z członkami owocami wykładu, warto zorganizować specjalne zebranie temu poświęcone; owocami wykładu trzeba również podzielić się z wykładowcą.

 • Wziąwszy pod uwagę Wasze modlitwy, planowanie i wyrażoną przez Was miłość, można powiedzieć, że tym wszystkim położyliście mocny fundament na objawienie się błogosławieństw w Waszej pracy dla kościoła, włączając w to następny wykład! Dziękujemy!

Telefon
+1 617 450 3669 (tylko po angielsku i francusku)

E-mail
lecture@christianscience.com (w każdym języku)

Adres pocztowy
Board of Lectureship, P07-10
The First Church of Christ, Scientist
210 Massachusetts Avenue
Boston, MA 02115
USA

English
(PDF plik; 0.06 MB)

Français
(PDF plik; 0.09 MB)

Deutsch
(PDF plik; 0.07 MB)

Italiano
(PDF plik; 0.10 MB)

Português
(PDF plik; 0.07 MB)

Español
(PDF plik; 0.06 MB)