Search:

Składka członkowska

Każdego roku członkowie mają możliwość wesprzeć finansowo Kościół Matkę. To wsparcie nazywa się składką członkowską.


MANUAL OF THE MOTHER CHURCH /STATUT KOŚCIOŁA MATKI/, ARTYKUŁ VIII, PARAGRAF 13

Każdy członek Kościoła Matki powinien płacić rocznie składkę członkowską nie mniejszą niż jeden dolar, która ma być co rok przekazywana Skarbnikowi Kościoła.

MARY BAKER EDDY


Zobowiązanie do opłacenia składki członkowskiej przez członków jest spełnione przez ich pierwszą wpłatę na Fundusz Ogólny.

Aby dokonać darowizny teraz (jeśli jesteś spoza USA, może być wymagana międzynarodowa karta kredytowa albo karta prepaid), odwiedź stronę do przekazywania darowizn w trybie online (strona jest w języku angielskim, instrukcje podane są w językach: francuskim, hiszpańskim, niemieckim i portugalskim).

Podczas gdy doceniamy twoje wsparcie finansowe, to jednak demonstrowanie uzdrawiającej mocy Chrześcijańskiej Nauki i modlitewne wspieranie Kościoła Matki są najważniejszym wkładem. Tam, gdzie przekazywanie środków finansowych do USA jest utrudnione, zamiast przekazywania składki członkowskiej bezpośrednio do Kościoła Matki, masz możliwość przekazania środków na rzecz lokalnego kościoła lub stowarzyszenia Chrześcijańskiej Nauki.

PYTANIA?
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące opłacenia składki członkowskiej albo przekazania jakiejś innej darowizny dla Kościoła Matki, prosimy o kontakt ze Skarbnikiem, wysyłając wiadomość na adres treasurer@christianscience.com.

PRZECZYTAJ LIST OD PREZYDENTA KOŚCIOŁA MATKI

ZAPŁAĆ SKŁADKĘ CZŁONKOWSKĄ ONLINE