Search:

Mary Baker Eddy

Mary Baker Eddy (1821-1910) uważała się za duchowego pioniera, którego dzieło obejmuje dziedziny nauki, teologii i medycyny.

Mary Baker Eddy

Biblię studiowała przez całe swoje życie, a w r. 1866 doznała dramatycznego uzdrowienia po zagrażającym jej życiu wypadku, czytając jedną z relacji o uzdrowieniach dokonywanych przez Jezusa. Uzdrowienie to było skutkiem pełnego mocy duchowego objawienia. Od tego kulminacyjnego momentu datuje się jej poszukiwanie zrozumienia, w jaki sposób to uzdrowienie się dokonało. Studiując nadal Biblię, modliła się o odpowiedź na nurtujące ją pytania. W końcu doszła do przekonania, że duchowe uzdrawianie oparte jest na boskich prawach Boga, Ducha, i że te prawa mogą być stosowane przez każdego do uzdrawiania wszelkich przejawów ludzkiego cierpienia i grzechu.

W takim świetle, duchowe uzdrawianie nie było cudem, ale efektem zrozumienia Bożej wszechmocy i miłości, które są tak samo rzeczywiste i możliwe do udowodnienia dziś, jak były w czasach biblijnych. Przez następne czterdzieści lat Mary Baker Eddy poświęciła się praktykowaniu, nauczaniu i szerzeniu tej uzdrawiającej Nauki Chrześcijaństwa.

Będąc znaną jako chrześcijańska uzdrowicielka, Mary Baker Eddy była często wzywana do uleczenia przypadków porzuconych przez lekarzy. Pewnego razu udała się do kobiety, którą leczył uznany lekarz i ten stwierdził, że jego pacjentka umiera z powodu gruźlicy. O tym zdarzeniu pisała w ten sposób: „Widząc, jak została ona przeze mnie natychmiast uzdrowiona bez pomocy materialnych środków, zapytał mnie z żarliwością, czy mam książkę, która opisuje mój system uzdrawiania… nakłaniał mnie, abym natychmiast napisała książkę, która by wyjaśniła światu mój leczniczy system metafizyki” (The First Church of Christ, Scientist, and Miscellany, str. 105).

W tamtym czasie, zapisywała ona już swoje przemyślenia pod postacią notatek, a te później staną się materiałem do napisania jej głównego dzieła, książki Nauka i zdrowie z Kluczem do Pisma świętego; książka ta zawiera pełne wyjaśnienie Chrześcijańskiej Nauki i jej biblijnego fundamentu duchowego uzdrawiania. Już ponad 100 lat, czytelnicy tej książki zaświadczają, jak jej czytanie i studiowanie dało im duchowe zrozumienie Biblii i oświetliło ich niezmienną więź z Bogiem. A te przebłyski nowego zrozumienia dały w wyniku fizyczne uzdrowienie i moralne odrodzenie, które przemieniło ich życie.

Następnym krokiem Mary Baker Eddy było założenie Kościoła Chrystusa, Naukowca, jako chrześcijańskiej denominacji, zrzeszającej duchowych uzdrowicieli z całego świata. Opublikowała jeszcze 15 kolejnych książek i założyła kilka, publikowanych co tydzień lub co miesiąc, magazynów: The Herald of Christian Science, The Christian Science Journal, Christian Science Sentinel – zamieszczają one artykuły na temat praktykowania Chrześcijańskiej Nauki i zweryfikowane świadectwa uzdrowień. W r. 1908, w wieku 87 lat, założyła The Christian Science Monitor, gazetę o światowym zasięgu, która przedstawia wiadomości ze świata w sposób zrównoważony i humanitarny, traktując z taką samą otwartością oznaki postępu i obietnicę zmian, jak i potrzebę ludzkości, aby zmierzyć się z cierpieniem i konfliktem. Gazeta ta została założona z przesłaniem, aby „nie ranić żadnego człowieka, ale aby błogosławić całą ludzkość” (The First Church of Christ, Scientist, and Miscellany, str. 353). Monitor ukazuje się w codziennym wydaniu cyfrowym w języku angielskim na swej stronie internetowej i w tygodniowej wersji drukowanej jako magazyn. Przekazuje wiadomości i komentarze ze świata za pomocą artykułów, plansz, materiałów audio i video.

Możesz zakupić Biblię, Naukę i zdrowie oraz inne pisma Mary Baker Eddy w lokalnej Czytelni Chrześcijańskiej Nauki albo online. Zapoznaj się z jej życiem i jej wkładem na rzecz światowego postępu, odwiedzając stronę MaryBakerEddyLibrary.org (w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim i portugalskim).

pod postacią