Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen.

Lukas 2:14

Een geestelijk leven en geestelijke gelukzaligheid zijn de enige bewijzen, waardoor wij het ware bestaan kunnen herkennen en de onuitsprekelijke vrede ervaren, die voortvloeit uit een alles-omvattende geestelijke liefde.

Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift, Mary Baker Eddy, blz. 264

Hoe kan ik worden genezen?

Gebed is praktisch en effectief. Iedereen kan de tijdloze wetten uit de Bijbel vandaag de dag leren toepassen op het hele scala van menselijke behoeften.

Meer

Artikelen en getuigenissen van genezing

Artikelen en getuigenissen van genezing

Lees honderden Christian Science genezingen in De Christian Science Heraut online.

Meer