Search:

 En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, want zij waren vissers. En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij aan, en Ik zal u vissers van mensen maken. Zij lieten meteen de netten achter en volgden Hem.  

Mattheüs 4:18-20

Voor hen, die bereid zijn hun netten te verlaten of die aan de rechterzijde naar Waarheid uit te werpen, bestaat nu, evenals voorheen, de mogelijkheid het Christelijk genezen te leren en toe te passen.  

Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift, Mary Baker Eddy, blz. 271

Hoe kan ik worden genezen?

Gebed is praktisch en effectief. Iedereen kan de tijdloze wetten uit de Bijbel vandaag de dag leren toepassen op het hele scala van menselijke behoeften.

Meer

Artikelen en getuigenissen van genezing

Lees honderden Christian Science genezingen in De Christian Science Heraut online.

Meer