Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde.

Mattheüs 6:10

Eén oneindig God, het goede, verenigt mensen en volken...

Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift, Mary Baker Eddy, blz. 340

Hoe kan ik worden genezen?

Gebed is praktisch en effectief. Iedereen kan de tijdloze wetten uit de Bijbel vandaag de dag leren toepassen op het hele scala van menselijke behoeften.

Meer

Artikelen en getuigenissen van genezing

Artikelen en getuigenissen van genezing

Lees honderden Christian Science genezingen in De Christian Science Heraut online.

Meer