En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en zij werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal ...

Lukas 2:9, 10

Christus is de ware idee, die het goede verkondigt, de goddelijke boodschap van God aan de mensen, die tot het menselijk bewustzijn spreekt.

Wetenschap en Gezondheit met Sleutel tot de Heilige Schrift, Mary Baker Eddy, blz. 332

Hoe kan ik worden genezen?

Gebed is praktisch en effectief. Iedereen kan de tijdloze wetten uit de Bijbel vandaag de dag leren toepassen op het hele scala van menselijke behoeften.

Meer

Artikelen en getuigenissen van genezing

Artikelen en getuigenissen van genezing

Lees honderden Christian Science genezingen in De Christian Science Heraut online.

Meer