Search:

 … Hoop op God, want ik zal Hem weer loven; Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God.  

Psalmen 42: 12 Hoop

God te begrijpen versterkt onze hoop, heft ons geloof in Waarheid ten troon en bevestigt het woord van Jezus: “Zie, ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld.”  

Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift, Mary Baker Eddy, blz. 446

Hoe kan ik worden genezen?

Gebed is praktisch en effectief. Iedereen kan de tijdloze wetten uit de Bijbel vandaag de dag leren toepassen op het hele scala van menselijke behoeften.

Meer

Artikelen en getuigenissen van genezing

Lees honderden Christian Science genezingen in De Christian Science Heraut online.

Meer