Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft.

Filippenzen 4:13

Door alle geslachten heen, zowel voor als na de aanvang van de Christelijke jaartelling, is de Christus als de geestelijke idee – de weerspiegeling van God – met een zekere mate van macht en genade tot allen gekomen, die bereid waren Christus, Waarheid, te ontvangen.

Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift, Mary Baker Eddy, blz. 333

Hoe kan ik worden genezen?

Gebed is praktisch en effectief. Iedereen kan de tijdloze wetten uit de Bijbel vandaag de dag leren toepassen op het hele scala van menselijke behoeften.

Meer

Artikelen en getuigenissen van genezing

Artikelen en getuigenissen van genezing

Lees honderden Christian Science genezingen in De Christian Science Heraut online.

Meer