Search:

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 8 september 2021

Zie onze nieuwe privacyverklaring (in het Engels) van 25 mei 2018.

Dit Privacybeleid is onderdeel van de Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) van ChristianScience.com (de “Site”), eigendom van en beheerd door The First Church of Christ, Scientist in Boston en haar partner, The Christian Science Publishing Society (“TFCCS”). Door uw gebruik van de Site stemt u in met het verzamelen en gebruiken van informatie zoals beschreven in dit Privacybeleid.

Welke informatie verzamelen wij?

Onder “Persoonlijke Gegevens” wordt informatie met betrekking tot u verstaan die wij zouden kunnen verzamelen, opslaan en gebruiken wanneer u de Site bezoekt:

 • Onder “Registratie-Informatie” wordt door u verstrekte informatie verstaan (zoals gebruikersnaam, wachtwoord en e-mailadres) wanneer u zich via de Site abonneert op communicatie zoals e-nieuwsbrieven of wanneer u een schenking doet via de Site.

 • Onder “Communicatie met de Klantenservice” wordt informatie verstaan die u aan ons doorgeeft over de werking van de Site.

 • Onder “Log-Informatie” wordt informatie verstaan die uw browser verstuurt wanneer u gebruik maakt van de Site (zoals uw bericht, IP-adres en overige adresinformatie, de datum en het tijdstip van uw verzoek en een verificatie-token om uw computer te valideren). Onze servers leggen Log-Informatie automatisch vast.

Hoe gebruiken we deze informatie, voor welk doel en hoe lang bewaren wij deze?

Om u een efficiënte gebruikerservaring te bieden of om te voldoen aan wettelijke eisen stemt u ermee in dat wij de in dit Privacybeleid omschreven informatie als volgt kunnen gebruiken:

 • U op de hoogte te houden van updates van de Site en uw identiteit te verifiëren

 • Als u uw e-mailadres aan TFCCS verstrekt via de Site kan TFCCS u e-mailberichten sturen over publicaties en evenementen van TFCCS en haar partners. Dergelijke e-mails bevatten een uitschrijvingslink. U kunt uw toestemming bovendien te allen tijde herroepen door een e-mail te sturen naar info@christianscience.com.

 • De door u gevraagde services en klantenondersteuning te leveren

 • Toe te zien op de naleving van de Voorwaarden, en om geschillen en problemen op te lossen

 • De Site, inhoud en layout te verbeteren

 • Te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, aan wettelijke procedures of aan afdwingbare overheidseisen

 • Kwesties met betrekking tot fraude, beveiliging of technische zaken op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken

 • Ons, onze gebruikers of het publiek te beschermen tegen dreigende schade aan rechten, eigendommen of veiligheid, naarmate dit wettelijk is vereist of toegestaan.

Wij behouden ons het recht voor om uw Persoonlijke Gegevens te bewaren zolang dit nodig is om te voldoen aan de doelen uiteengezet in dit Privacybeleid

Niettegenstaande andersluidende bepalingen in dit Privacybeleid kunnen wij informatie, met inbegrip van persoonlijke informatie die wij over u verzamelen tijdens bezoeken aan de Site, ook combineren met informatie verkregen uit uw andere interacties met The First Church of Christ, Scientist en haar partners en serviceproviders, productaanschaffingen, bezoeken aan de website of andere communicatie. Wij kunnen deze informatie gebruiken om de voor u op de Site en andere sites zichtbare inhoud en advertenties te personaliseren en om uw informatie met onze partners of serviceproviders te delen zodat deze op de Site kunnen adverteren of om namens ons met u kunnen communiceren.

Bovendien kunnen wij uw informatie eventueel gebruiken zoals hieronder beschreven.

Registratie-Informatie

Als u een gift doet via de Site maken wij voor de verwerking van uw betalingen gebruik van diensten van externe leveranciers van betalingsdiensten, en in dat geval verstrekt u de vereiste factureringsgegevens rechtstreeks aan dergelijke leveranciers.

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming wordt uw Registratie-Informatie niet doorgegeven aan derden voor hun marketingdoeleinden. Wij kunen u door middel van e-mail op de hoogte houden van zaken met betrekking tot de Site en van informatie over onze publicaties en gebeurtenissen. U kunt aangeven dat u deze promotionele e-mails niet meer wenst te ontvangen door op de link in dergelijke communicatie te klikken.

Communicatie met de Klantenservice

Wij kunnen uw commentaar, suggesties of andere feedback gebruiken om de Site te verbeteren. Ook kunnen wij anonieme informatie gebruiken voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld door anonieme commentaren op de Site en in andere communicatie weer te geven. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij nooit identificeerbare persoonlijke (feedback) informatie met derden delen.

Log-Informatie

Wij gebruiken Log-Informatie om een kwalitatief hoogwaardige gebruikerservaring te bieden, evenals voor statistische doeleinden.

Aan wie verstrekken wij uw persoonlijke gegevens?

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming verkopen wij geen Registratie-Informatie aan derden, noch dragen wij deze anderszins aan hen over, tenzij we daartoe wettelijk zijn verplicht.

Abonnementen, verkoop van producten en giften worden namens TFCCS door externe serviceproviders verwerkt, en facturerings- en creditkaart-gegevens worden door dergelijke externe partijen uitsluitend voor de verwerking van dergelijke transacties verzameld en bewaard. Registratie-Informatie die u aan TFCCS verstrekt, kan worden verzonden naar serviceproviders teneinde de door hen geboden dienst(en) te kunnen leveren; evenzo kunnen persoonlijke gegevens (behalve creditkaart-informatie) die u aan dergelijke sites verstrekt naar ons worden verzonden ten behoeve van de werking van de Site of om deze anderszins te gebruiken in overeenstemming met dit Privacybeleid en onze Voorwaarden.

TFCCS kan anonieme, samengevoegde gegevens voor informatie- en promotiedoeleinden verzamelen en gebruiken.

Door de Site te gebruiken stemt u ermee in dat de door ons verzamelde informatie wordt opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten of een land waar wij, onze partners of onze serviceproviders faciliteiten hebben.

Hoe beschermen wij uw persoonlijke informatie?

Wij nemen redelijke administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang, vernietiging of wijziging van uw informatie, en bewaren deze niet langer dan nodig voor de uitvoering van onze diensten of zoals vereist volgens toepasselijke wetgeving. Ondanks al onze inspanningen is geen enkele beveiligingsmaatregel volledig doeltreffend. Wij kunnen niet garanderen dat derden geen toegang tot uw Registratie-Informatie kunnen krijgen en u stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn voor daaruit voortvloeiende openbaringen.

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoorden en uw accountgegevens. U doet er goed aan uw gebruikersnaam en wachtwoorden nooit met anderen te delen, en na elke sessie uit uw account uit te loggen. U bent zelf verantwoordelijk voor alle activiteiten die in uw account plaatsvinden.

Hoe gebruiken wij cookies?

Met cookies kunnen wij een algemeen profiel maken van de manier waarop een gebruiker onze Site gebruikt, en hoe vaak. Het is mogelijk dat delen van de Site niet goed functioneren als u uw browser hebt ingesteld op uitschakeling van cookies. Online kunt u informatiebronnen vinden over de manier waarop cookies functioneren.

Hoe ver gaat onze verantwoordelijkheid?

Dit Privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op informatie die door deze Site wordt verzameld. Wij hebben geen controle over andere gebruikers of websites. Daarenboven bevat deze Site links naar sites van onze partners die hun eigen privacybeleid hebben, zoals Christian Science JSH-Online (De Christian Science Heraut online) en MaryBakerEddyLibrary.org.

Gebruikers buiten de Verenigde Staten

Deze Site wordt gehost in de Verenigde Staten en wordt beheerst door het recht van de Verenigde Staten. Als u de Site van buiten de Verenigde Staten gebruikt, houd er dan rekening mee dat uw Persoonlijke Gegevens kunnen worden overgedragen aan, opgeslagen in en verwerkt in de Verenigde Staten, waar zich onze servers bevinden en waar onze databases worden bijgehouden. Door de Site te gebruiken stemt u ermee in dat uw Persoonlijke Gegevens worden doorgegeven aan onze faciliteiten en aan de faciliteiten van derden waarmee wij deze delen zoals beschreven in ons Privacybeleid.

Kinderen

De Site is niet bedoeld voor personen die jonger zijn dan 13 jaar. Overeenkomstig de Amerikaanse wet op de bescherming van de online privacy van kinderen (de Child Online Privacy and Protection Act - COPPA) verzamelt deze Site niet opzettelijk informatie van kinderen die jonger zijn dan 13 jaar zonder ouderlijke toestemming. Als wij ervan op de hoogte raken dat dergelijke informatie zonder ouderlijke toestemming is verzameld, wordt deze informatie zo snel mogelijk verwijderd uit de database van de Site of wordt de toestemming gevraagd van de ouder of verzorger van het kind.

Do Not Track-bekendmaking van California

ChristianScience.com reageert momenteel niet op Do Not Track (DNT) signalen.

Kan dit Privacybeleid worden gewijzigd?

TFCCS behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Kijk daarom regelmatig op deze pagina of er veranderingen zijn. Wijzigingen van het Privacybeleid geven wij op deze pagina aan. Wijzigingen worden 14 dagen na plaatsing van kracht.

Welke rechten hebt u en hoe kunt u contact met ons opnemen?

Als u gebruik wilt maken van uw recht om Persoonlijke Gegevens te bekijken, corrigeren of verwijderen, neem dan contact met ons op via info@christianscience.com.