Search:

Wat is Christian Science?

Mary Baker Eddy, die Christian Science ontdekte en fundeerde, noemde het „de wet van God, de wet van het goede…” (Elementaire Goddelijke Wetenschap, blz. 1). In Christian Science wordt God gezien als oneindige Liefde, en is zo onveranderlijk goed, dat een door gebed verkregen duidelijke kijk hierop de macht heeft om iedereen te genezen, redden en herstellen.

Mary Baker Eddy bestudeerde haar hele leven de Bijbel. Van jongs af aan verlangde zij ernaar diepgaande antwoorden te vinden op de aanhoudende vraag over menselijk lijden. Toen zij in 1866 een ernstige verwonding opliep, wendde zij zich met heel haar hart tot God. Terwijl zij de verslagen las van de snelle, krachtige genezingen van Jezus, stroomde er een nieuw begrijpen van God, Geest, als de enige werkelijkheid haar gedachten binnen en genas haar. Aangespoord om het Beginsel achter deze ervaring te begrijpen, vervolgde zij haar zoektocht in de Bijbel om de onderliggende wetten van God te vinden, die de basis van haar onderricht en toepassing van Christian Science zouden vormen.

Vanaf haar tijd tot nu toe, hebben velen ontdekt dat als zij hun verwantschap met God beter leren begrijpen door deze Wetenschap van het Christendom, dat hun gezondheid wordt hersteld en hun karakter getransformeerd. En elke genezing inspireert het diepe verlangen om anderen te helpen begrijpen en ervaren hoezeer God ons allemaal liefheeft.

Vind meer informatie over het eerste werk van Mary Baker Eddy, het leerboek van Christian Science, Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift.

 

Geloof en onderricht

Mary Baker Eddy, de grondlegster van Christian Science, heeft in plaats van een geloofsovertuiging of doctrinaire opvattingen, enkele korte grondstellingen gedefinieerd, die de essentiële punten van Christian Science samenvatten en die hun oorsprong hebben in de Bijbel.

Meer informatie

De Bijbel

De Bijbel is van Genesis tot Openbaring het fundament voor de theologie en toepassing van Christian Science. Voor Mary Baker Eddy was Christian Science het natuurlijk gevolg van een geïnsprireerd begrijpen van de Bijbel, dat de goddelijke wetten achter de geestelijke genezing verlichtte.

Meer informatie

Mary Baker Eddy

Mary Baker Eddy beschouwde zichzelf als een geestelijk pionier en haar werk omvatte de disciplines van wetenschap, theologie en geneeskunde. Na haar ontdekking van Gods wetten als krachtige geestelijke volmachten, alomtegenwoordig en altijd werkend om de mensheid te genezen, redden en zegenen, heeft zij haar leven toegewijd aan de beoefening, het onderricht en het delen van deze genezende Wetenschap van het Christendom.

Meer informatie

De Christian Science Prediker

Onze Prediker bestaat uit twee boeken, de Bijbel en Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift, geschreven door Mary Baker Eddy. Onze Prediker is dag en nacht beschikbaar om te troosten, leiding te geven en te genezen.

Meer leZen