Search:

Perscomité

In een wereld vol religieuze conflicten en verdeeldheid, lijkt het soms wel of echt begrip tussen mensen met een verschillende geloofsrichting en achtergrond net zo zeldzaam is als het essentieel is. Clichés in overvloed. Aanhangers van een geloofsovertuiging vinden het vaak moeilijk om over hun verschillen heen te kijken. Wereldse commentatoren gooien vaak alle geloofsovertuigingen op een hoop, alsof ze allemaal hetzelfde zijn.

Soortgelijke obstakels komen even vaak voor bij de algemene opvattingen over Christian Science. De eerste stap naar meer begrip, zoals een kerkpublicatie met de titel Dialoog met de Wereld enkele decennia geleden aanduidde, is meestal het „wegruimen van dooreengegroeide misvattingen” (The Christian Science Board of Directors, 1972).

Christian Science Perscomités zijn al in gesprek met de wereld vanaf de beginjaren van het kerkgenootschap. Het wegruimen van misverstanden over Christian Science, die het echte begrijpen in de weg staan, is het speerpunt van hun werk. Bij het oprichten van het Perscomité heeft de grondlegster, Mary Baker Eddy, geïnstrueerd, dat dit werk „op Christelijke wijze” uitgevoerd dient te worden (Kerkhandleiding, blz. 97). Het doel is niet een bepaalde uitleg te geven of een algemeen beeld te promoten, maar te getuigen van de waarheid. Dit is de geest van genezing, niet van kritiek op tegenstanders.

Het werk van het Perscomité staat beschreven in Artikel XXXIII van de Kerkhandleiding. Het kantoor van de Manager van het Perscomité bevindt zich in Boston, Massachusetts, en er worden jaarlijks overal in de wereld meer dan honderd Perscomités benoemd, die in hun eigen gemeenschap dienen. Het dagelijks werk kan bestaan uit schrijven, spreken of corresponderen met theologen, academici, auteurs, leden van de pers, studenten, gezondheidsfunctionarissen en wetgevers, maar in feite zijn alle Christian Scientisten betrokken bij het opheffen en genezen van openbare misverstanden en misvattingen, en helpen zij met Christelijke liefde een eerlijke kijk op Christian Science met de wereld te delen.

U kunt uw plaatselijke Comité vragen hoe u kunt helpen:

PERSCOMITÉ VOOR NEDERLAND