Καλήτεροι οι δύο υπέρ τον ένα· επειδή αυτοί έχουσι καλήν αντιμισθίαν εν τω κόπω αυτών. Διότι, εάν πέσωσιν, ο εις θέλει σηκώσει τον σύντροφον αυτού …

Εκκλησιαστής 4:9, 10

Οι πλούσιοι «τω πνεύματι» βοηθούν τους «πτωχούς τω πνεύματι», γιατί αποτελούν μια υπέροχη αδελφότητα και όλοι έχουν την ίδια Αρχή, ή Πατέρα· και μακάριος είναι ο άνθρωπος εκείνος που βλέπει την ανάγκη του αδελφού του και την ικανοποιεί, ζητώντας το δικό του καλό στο καλό του άλλου.

Επιστήμη και Υγεία με Κλειδί των Γραφών, Μαίρη Μπέικερ Έντυ, σελ. 518

Πώς μπορώ να θεραπευτώ;

Η προσευχή είναι πρακτική και αποτελεσματική. Οποιοσδήποτε μπορεί να μάθει να εφαρμόζει τους διαχρονικούς νόμους της Αγίας Γραφής σε όλο το φάσμα των ανθρώπινων αναγκών σήμερα.

Μάθετε περισσότερα

Ο Κήρυκας της Χριστιανικής Επιστήμης

Άρθρα και μαρτυρίες θεραπείας

Διαβάστε για εκατοντάδες θεραπείες με την Χριστιανική Επιστήμη από το περιοδικό Ο Κήρυκας της Χριστιανικής Επιστήμης online.

Μάθετε περισσότερα