Αι πεδιάδες είναι ενδεδυμέναι ποίμνια και αι κοιλάδες εσκεπασμέναι υπό σίτου αλαλάζουσι και έτι υμνολογούσι.

Ψαλμοί 65:13

Είμαστε πραγματικά ευγνώμονες για το καλό που έχουμε ήδη λάβει; Τότε θα επωφεληθούμε από τις ευλογίες που πήραμε, και θα γίνουμε έτσι άξιοι να πάρουμε και άλλες.

Επιστήμη και Υγεία με Κλειδί των Γραφών, Μαίρη Μπέικερ Έντυ, σελ. 3

Πώς μπορώ να θεραπευτώ;

Η προσευχή είναι πρακτική και αποτελεσματική. Οποιοσδήποτε μπορεί να μάθει να εφαρμόζει τους διαχρονικούς νόμους της Αγίας Γραφής σε όλο το φάσμα των ανθρώπινων αναγκών σήμερα.

Μάθετε περισσότερα

Ο Κήρυκας της Χριστιανικής Επιστήμης

Άρθρα και μαρτυρίες θεραπείας

Διαβάστε για εκατοντάδες θεραπείες με την Χριστιανική Επιστήμη από το περιοδικό Ο Κήρυκας της Χριστιανικής Επιστήμης online.

Μάθετε περισσότερα