Search:

Φιλοξενήστε μία διάλεξη της Χριστιανικής Επιστήμης

Η φιλοξενία μιας διάλεξης είναι μια εμπνευσμένη, θεραπευτική εμπειρία για όλους όσους θα ασχοληθούν μαζί της. Παρακάτω θα βρείτε βοηθήματα, πηγές και ιδέες για την κλάδο εκκλησία ή τον σύλλογό σας για να τα σκεφτείτε καθώς προετοιμάζεστε να φιλοξενήσετε μια διάλεξη.


Για να αρχίσετε να προετοιμάζεστε για μια διάλεξη είναι χρήσιμο να εξετάσετε το καταστατικό του Εκκλησιαστικού Εγκολπίου που καθορίζει τις διαλέξεις της Χριστιανικής Επιστήμης. Ακολουθούν δύο αποσπάσματα:

Άρθρο XXXII

Ετήσιες Διαλέξεις. Εδάφ. 4. Η Μήτηρ Εκκλησία και αι κλάδοι Εκκλησίαι θα απευθύνωνται προς το Συμβούλιον Ομιλητών διά μίαν ή πλείονας διαλέξεις κατ' έτος. (Εκκλησιαστικό Εγκόλπιο σελ. 95:21).

Άρθρον XXXI

Καθήκον των Ομιλητών. Εδάφ. 2. Το Συμβούλιο Ομιλητών έχει το καθήκον να περιλαμβάνη εις εκάστην διάλεξην αληθή και ορθήν απάντησιν εις δημοσίας επικρίσεις κατά της Κρίστιαν Σάιενς, και να επιβεβαιώνη τα σχετικά με την ζωήν της Επιτίμου Πάστορος γεγονότα (Εκκλησιαστικό Εγκόλπιο σελ. 93:11–16).

Μην παραλείψετε να διαβάσετε τα δύο τελευταία άρθρα σχετικά με τις διαλέξεις της Χριστιανικής Επιστήμης που δημοσιεύθηκαν στα περιοδικά The Christian Science Journal και στον Κήρυκα της Χριστιανικής Επιστήμης:

«Emancipating the race — our collective purpose in Christian Science lectures [Η χειραφέτηση της φυλής—ο συλλογικός μας σκοπός στις διαλέξεις της Χριστιανικής Επιστήμης]» (τεύχος Αυγούστου 2016 του The Christian Science Journal, διαθέσιμο επίσης στα γαλλικά, γερμανικά, πορτογαλέζικα και ισπανικά).

«Christian Science lectures — the effect of the Comforter [Διαλέξεις της Χριστιανικής Επιστήμης—η επίδραση του Παράκλητου]» (τεύχος Αυγούστου 2017 του The Christian Science Journal, διαθέσιμο επίσης στα γαλλικά, γερμανικά, πορτογαλέζικα και ισπανικά).


Πώς να υποβάλλετε αίτηση για διάλεξη

 1. Αναζητήστε έναν ομιλητή/μία ομιλήτρια. Επισκεφτείτε τη σελίδα Γνωρίστε τους ομιλητές για τον τρέχοντα κατάλογο ομιλητών.

 2. Επιβεβαιώστε με τον ομιλητή της επιλογής σας ότι είναι διαθέσιμος, πριν υποβάλλετε αίτηση για διάλεξη.

 3. Η υποβολή αίτησης για διάλεξη επιβεβαιώνει ότι το Εκτελεστικό Συμβούλιο της εκκλησίας σας συμφωνεί να χρηματοδοτήσει αυτή τη διάλεξη.

 4. Συμπληρώστε την Αίτηση Διαλέξεων στο διαδίκτυο:
  Μπορείτε να την συμπληρώσετε στη γλώσσα σας, παρόλο που το έντυπο είναι στα αγγλικά. Αν δυσκολεύεστε να συμπληρώσετε το ηλεκτρονικό έντυπο, είναι διαθέσιμο ένα αρχείο Word στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, πορτογαλικά ή ισπανικά ώστε να το συμπληρώσετε και να μας το στείλετε.
  Υποβάλετε ένα έντυπο για κάθε διάλεξη (αν είστε χορηγός και άλλων διαλέξεων).

Εάν έχετε ερωτήσεις ή χρειάζεστε βοήθεια, μη διστάσετε να έρθετε σε επαφή με το γραφείο του Συμβουλίου Ομιλητών. Μπορούμε να λάβουμε τηλεφωνήματα στα αγγλικά ή στα γαλλικά στο +1 617 450 3669, ή στείλτε μας ηλεκτρονικό μήνυμα σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα στο lecture@christianscience.com.

Ηλεκτρονική αίτηση για διάλεξη


 • Για να ξεκινήσετε, προτού κάνετε οτιδήποτε άλλο, συνιστάται ιδιαίτερα να σκεφθείτε τα παρακάτω κείμενα και να τα συζητήσετε με την ομάδα που χρηματοδοτεί/συντονίζει τη διάλεξη:

  • Καταστατικό του Εκκλησιαστικού Εγκολπίου σχετικά με τις διαλέξεις (σελ. 93–96)

  • Επιστολή της κυρίας Eddy προς το Συμβούλιο Ομιλητών που εκδόθηκε στο First Church of Christ, Scientist, and Miscellany, ([Η Πρώτη Εκκλησία του Χριστού, Επιστήμων, και Ανθολογία], σελίδες 248–249).

  • Δύο πρόσφατα δημοσιευμένα άρθρα από το Συμβούλιο Ομιλητών (βλέπε τους παραπάνω συνδέσμους).

 • Συνιστάται επίσης να ζητήσετε από κάθε μέλος να στηρίξει με προσευχή την δραστηριότητα της διάλεξης στην αρχή των προετοιμασιών και να συνεχίσουν αυτού του είδους την υποστήριξη όλη τη χρονιά!

 • Όταν προσεύχεστε μαζί σαν εκκλησία για να δείτε την φυσική δεκτικότητα της ανθρωπότητας προς τον Παράκλητο, την δραστηριότητα της θείας Αλήθειας που γίνεται προζύμι στη ζωή μας, αυτό μπορεί πραγματικά να ανοίξει τον δρόμο για τον προγραμματισμό της διάλεξης, η οποία είναι μια έκφραση της Αλήθειας που φέρνει θεραπεία μέσα στην εκκλησία και την κοινότητα.

 • Μια μεταφυσική προπαρασκευαστική συνάντηση για τα μέλη σας μπορεί να είναι πολύ παραγωγική. Μπορείτε να συζητήσετε με τον ομιλητή τον καλύτερο τρόπο συμμετοχής σε μία συνάντηση: αυτοπροσώπως, τηλεφωνικά ή με βιντεοκλήση.

 • Μια συνάντηση καρποφορίας με τα μέλη μετά τη διάλεξη μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία να παρακολουθήσουν μαζί την συνεχιζόμενη θεραπευτική εργασία που γίνεται. Παρακαλούμε μοιραστείτε την επίσης και με τον ομιλητή/την ομιλήτρια. Ανεξάρτητα από το αν μια συγκεκριμένη συνάντηση λαμβάνει χώρα, οι συνεχιζόμενες προσευχές και η φροντίδα σας για όσους ήρθαν στη διάλεξη ή επηρεάστηκαν με κάποιο τρόπο από αυτήν, είναι εξαιρετικά χρήσιμες και καρποφόρες.

 • Ποιο κοινό θα θέλατε να προσεγγίσετε με τη διάλεξή σας (γενικό, φοιτητές, πανεπιστημιακή οργάνωση, ομάδες νεολαίας, φυλακές, εγκαταστάσεις περίθαλψης της Χριστιανικής Επιστήμης, εκθέσεις βιβλίων ή εκθέσεις για την υγεία, βιβλιοθήκες, κ.λ.π.); Ποιοι τρόποι υπάρχουν για να βρείτε (πριν) και να κρατήσετε επαφή (μετά τη διάλεξη) με αυτό το κοινό;

 • Μπορείτε να βρείτε τίτλους διαλέξεων στο Αναζητήστε διαλέξεις με τον τίτλο και να τις επιλέξετε μετά από προσευχή. Το βιογραφικό των ομιλητών και το πρόγραμμα των προγραμματισμένων διαλέξεων βρίσκονται στις σελίδες του προφίλ τους στον σύνδεσμο Γνωρίστε τους ομιλητές. Από σεβασμό για τους ομιλητές, παρακαλούμε επικοινωνήστε μόνο με έναν κάθε φορά.

 • Οι ομιλητές είναι πρόθυμοι να γνωρίσουν και να συζητήσουν μαζί σας τους στόχους της εκδήλωσης—τί αισθάνεστε ότι σας καλεί ο Θεός να πετύχετε αυτή τη φορά, τον τόπο και την ημερομηνία, οποιαδήποτε επιβάρυνση για την συμμετοχή, κλπ. Η αρχική συζήτηση είναι κατάλληλη στιγμή για να ρωτήσετε για την αμοιβή του ομιλητή και πιθανά έξοδα, καθώς και πληροφορίες για το τί θα χρειαστεί ο ομιλητής: π.χ. πίνακας/εξέδρα, τύπο ηχητικού συστήματος και μικροφώνου, διάγραμμα, καρέκλα, κλπ. Ο ομιλητής θα εκτιμήσει το ότι γνωρίζει νέες εξελίξεις, ανησυχίες ή ανάγκες που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια του προγραμματισμού. Προσεύχονται μαζί σας καθημερινά!

 • Όταν επιλέγετε μια τοποθεσία για την εκδήλωση/τις εκδηλώσεις σας, ίσως να είναι σημαντικό να επισκεφτείτε το κτίριο, να αξιολογήσετε πόσο εύκολο θα είναι για τους συμμετέχοντες να βρούνε τον τόπο και την αίθουσα μέσα στο κτίριο, και τους διαθέσιμους χώρους στάθμευσης. Πώς μπορούν οι συμμετέχοντες να βρουν τον τόπο με τα μέσα μαζικής μεταφοράς; Μήπως το κτίριο επιτρέπει πινακίδες ή διαφημιστικά σταντ στις εισόδους; Τί είδους ηχητικό σύστημα είναι διαθέσιμο; Υπάρχει κάποιος τρόπος με τον οποίο η δραστηριότητα της διάλεξης μπορεί να είναι μια άμεση υποστήριξη προς τις εγκαταστάσεις/τον οργανισμό σε αυτήν την διαδικασία;

 • Αν δεν υπάρχει ήδη στον χώρα ένα φορητό σύστημα ήχου, η ενοικίασή του μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δοκιμάσει το ασύρματο μικρόφωνο πριν από την ημέρα της διάλεξης και φέρτε επιπλέον μπαταρίες μικροφώνου!

 • Μπορεί να θέλει να συμμετάσχει ένας τοπικός οργανισμός Χριστιανικής Επιστήμης (CSO) από κάποιο κοντινό κολέγιο ή πανεπιστήμιο. Ίσως μέλη του CSO να προωθήσουν τη διάλεξη στην πανεπιστημιούπολη ή ακόμη να προγραμματίσουν μια δική τους διάλεξη, ενώ είναι ο ομιλητής στην πόλη. Άλλες κλάδοι εκκλησίες στην περιοχή σας μπορεί επίσης να επωφεληθούν γνωρίζοντας από πολύ πριν ότι σχεδιάζετε να φέρετε έναν ομιλητή, ώστε να προγραμματίσουν τη δική τους εκδήλωση και να επωφεληθούν από την διανομή των εξόδων ταξιδιού.

 • Ποιο γραπτό υλικό σκοπεύετε να πουλήσετε ή να μοιράσετε στη διάλεξη; Ίσως να υπάρχει χονδρική τιμή όταν αγοράζετε πολλαπλά αντίγραφα της Αγίας Γραφής, του Επιστήμη και Υγεία και των περιοδικών μέσω του Αναγνωστηρίου ή επικοινωνώντας με το orders@csps.com.

 • Ο ομιλητής/η ομιλήτρια θα εργαστεί ευχαρίστως μαζί σας πριν την ημέρα της διάλεξης για να αναπτύξει μια κατάλληλη εισαγωγή.

 • Πολλοί παρευρισκόμενοι είναι πολύ ευγνώμονες που έχουν την ευκαιρία να αγοράσουν ή να λάβουν αντίγραφα της Αγίας Γραφής και του Επιστήμη και Υγεία ή άλλου υλικού όπως περιοδικά της Χριστιανικής Επιστήμης μετά από διαλέξεις. (Συνιστούμε, αν υπάρχουν αντίτυπα του Επιστήμη και Υγεία, να υπάρχουν επίσης διαθέσιμα αντίτυπα της Αγίας Γραφής. Μερικοί άνθρωποι δεν έχουν αντίτυπο και είναι φυσικό για την χριστιανική μας θρησκεία να τα διαθέτουμε μαζί με το Επιστήμη και Υγεία.)

 • Αν θα θέλατε να μοιραστείτε ένα συγκεκριμένο άρθρο από ένα από τα περιοδικά, επιλέξτε την ενότητα «Δικαιώματα» στο τεύχος. Συνήθως, επιτρέπονται έως και 100 ανατυπώσεις χωρίς άδεια. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Εάν θέλετε να κάνετε περισσότερα από 100 αντίγραφα ή χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, στείλτε email στο copyright@csps.com για να πάρετε άδεια.

 • Θα υπάρχουν ενημερωτικά φυλλάδια για τις τοπικές δραστηριότητες της Χριστιανικής Επιστήμης: πληροφορίες για την εκκλησία, το Αναγνωστήριο, τη σελίδα christianscience.com/el και την ιστοσελίδα της κλάδου εκκλησίας και μελλοντικές διαλέξεις; Πολλοί παρευρισκόμενοι που είναι νέοι στην Χριστιανική Επιστήμη εκτιμούν το ότι γνωρίζουν πώς μπορούν να έρθουν σε επαφή με την κλάδο εκκλησία με ερωτήσεις ή να κάνουν περισσότερη έρευνα στο διαδίκτυο από το σπίτι.

 • Μια άλλη επιλογή είναι να παρέχετε ένα φύλλο χαρτιού για να γράψουν το όνομά τους οι επισκέπτες, για να συνεχίσετε την επαφή με τους νέους παρευρισκόμενους.

Υπάρχουν πολλές επιλογές για τη δημοσιότητα και τη διαφήμιση σε κάθε κοινότητα. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την Tara Talbot στο γραφείο του Συμβουλίου Ομιλητών για να συζητήσετε κάποιες ιδέες: talbott@csps.com or +1 617 450 3428.

Ορισμένοι ομιλητές έχουν διαφημιστικό υλικό που είναι ήδη διαθέσιμο για να το μοιραστούν με τις κλάδους εκκλησίες. Αν αποφασίσετε να σχεδιάσετε το δικό σας υλικό, παρακαλούμε να συνεργαστείτε με τον ομιλητή απευθείας για την έγκρισή του σχετικά με τη διατύπωση και το σχέδιο πριν εκτυπώσετε, δημοσιεύσετε ή διανείμετε οτιδήποτε.

Την ημέρα της διάλεξης, μπορεί να υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες να φροντίσετε. Η ενεργή συμπαράσταση με προσευχή για την ημέρα αυτή θα βάλει τα πάντα στο σωστό δρόμο, εστιάζοντας στη μία και μόνο αληθινή αιτία για κάθε τι που είναι καλό, αγκαλιάζοντας ολόκληρη την κοινότητα με το θεϊκό μήνυμα και εκφράζοντας ειλικρινά τη φυσική αγάπη που προκύπτει από αυτή την εστίαση για κάθε παρευρισκόμενο και περαστικό.

Τα παρακάτω είναι προτάσεις που έχουν αποδειχτεί ωφέλιμες υπενθυμίσεις. Μπορεί να είναι χρήσιμο να αναθέσετε στα μέλη της εκκλησίας να:

 • Προετοιμάσουν και να κλείσουν τον χώρο της συνάντησης.

 • Μεταφέρουν τον ομιλητή προς και από την εκδήλωση.

 • Οδηγήσουν τους καλεσμένους από τις εισόδους του χώρου, το χώρο στάθμευσης, ακόμη και τα κοντινότερα σημεία δημόσιας συγκοινωνίας.

 • Εξετάσουν το σύστημα ήχου με τον ομιλητή.

 • Παρέχουν φροντίδα για τα παιδιά.

 • Εφοδιάσουν ένα τραπέζι με έντυπο υλικό.

 • Παρουσιάσουν τον ομιλητή με εισαγωγή που εγκρίθηκε από τον ομιλητή.

 • Καταβάλουν την αμοιβή της διάλεξης στον ομιλητή.

Παρόλο που η εκδήλωση έχει ολοκληρωθεί, η συμμετοχή και η θεραπεία συνεχίζονται!

 • Σκεφτείτε να παρακολουθήσετε τους νέους επισκέπτες από τον κατάλογό σας, ή άλλα μέλη της κοινότητας (συμπεριλαμβανομένων των γνωριμιών σας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης) με τα οποία ήρθατε σε επαφή κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των διαλέξεών σας, προκειμένου να αναπτύξετε και να καλλιεργήσετε διαρκείς σχέσεις.

 • Για να μπορέσουν να συμμετάσχουν όλα τα μέλη, μπορεί να είναι πολύτιμο να διοργανώσετε μια συνάντηση καρποφορίας και να μοιραστείτε αυτήν την καρποφορία με τον ομιλητή.

 • Με όλη την προσευχή, τον προγραμματισμό και την αγάπη που εκφράσατε, βάλατε ένα ισχυρό θεμέλιο για τις επόμενες ευλογίες στις συνεχιζόμενες εκκλησιαστικές σας δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της επόμενης διάλεξης! Σας ευχαριστούμε!

Τηλέφωνο:
+1 617 450 3669 (αγγλικά και γαλλικά μόνο)

Email:
lecture@christianscience.com (οποιαδήποτε γλώσσα είναι εντάξει)

Ταχυδρομική διεύθυνση
Board of Lectureship, P07–10
The First Church of Christ, Scientist
210 Massachusetts Avenue
Boston, MA 02115 ΗΠΑ