Search:

De Bijbel

De Bijbel is van Genesis tot Openbaring het fundament voor de theologie en toepassing van Christian Science. Het werk van Jezus laat uitermate goed zien hoe genezing en herstel worden bereikt als wij door gebed herkennen dat onze ware natuur geestelijk is en dat wij zijn gemaakt „naar het beeld en de gelijkenis” van God, zoals het eerste hoofdstuk van Genesis vermeldt. Meer voorbeelden van geestelijke genezing kunnen gevonden worden in de bijbelse verslagen van de discipelen en volgelingen van Jezus, en ook in het leven van Abraham, Jakob, Mozes en de profeten in het Oude Testament.

Voor Mary Baker Eddy vloeide Christian Science voort uit een geïnspireerd begrijpen van de Bijbel, die de goddelijke wetten achter geestelijke genezing verlichtte. Deze wetten van God zijn krachtige richtlijnen, die alomtegenwoordig en altijd werkzaam zijn om de mensheid te genezen, redden en zegenen. De titel van haar eerste werk Wetenschap en Gezondheid, gaat gepaard met de woorden „Sleutel tot de Heilige Schrift,” die het onlosmakelijke verband met de Bijbel aanduiden. Toen zij haar ontdekking van Christian Science verwoordde, schreef zij: „De Bijbel is mijn enige gezaghebbende bron geweest,” en: „De Bijbel bevat het voorschrift voor alle genezing” (Wetenschap en Gezondheid, blz. 126, 406). Van de zes korte grondstellingen van Christian Science is de eerste: „Als aanhangers van Waarheid aanvaarden wij het geïnspireerde Woord van de Bijbel als onze genoegzame gids voor het eeuwige Leven” (Wetenschap en Gezondheid, blz. 497).

Een wekelijkse Bijbelles biedt individuele studie en vormt de kern van de zondagsdiensten. Zondagsschool voor leerlingen tot 20 jaar is verankerd in de Tien Geboden, het Onze Vader en de Bergrede. En bijbellezingen zijn ook deel van de midweekse getuigenisbijeenkomsten, waar de aanwezigen vertellen over manieren waarop zij de geestelijke lessen uit de Bijbel hebben toegepast op grote en kleine problemen in hun leven.