Search:

Mary Baker Eddy

Mary Baker Eddy (1821-1910) beschouwde zichzelf een geestelijk pionier. Haar werk omschreef de kennis van wetenschap, theologie en geneeskunde.

Mary Baker Eddy

Als levenslange studente van de Bijbel, verwierf zij in 1866 een krachtig inzicht toen zij na het lezen over de genezingen door Jezus een indrukwekkende genezing ondervond van een levensbedreigend ongeval. Vanaf dat doorslaggevende moment wilde zij weten hoe zij was genezen. Zij pakte de Bijbel weer op en vroeg in gebed om antwoorden. Het werd haar duidelijk, dat geestelijke genezig was gebaseerd op de wetten van God, Geest, en dat deze wetten door iedereen konden worden toegepast om elke vorm van menselijk lijden en zonde te genezen.

In dit licht was geestelijke genezing niet wonderbaarlijk, maar het gevolg van het begrijpen van de almacht en liefde van God, die in deze tijd even werkelijk en bewijsbaar zijn als in bijbelse tijden. De daaropvolgende vier decennia wijdde Mary Baker Eddy zich aan het beoefenen, onderwijzen en delen van deze genezende Wetenschap van het Christendom.

Toen zij bekend werd als Christelijke genezer, werd zij vaak geroepen om gevallen te genezen, die de dokters hadden opgegeven. Ze ging eens naar het bed van een patiënt die volgens een welbekende behandelende dokter stervende was aan longontsteking. Ze schreef: „Toen hij zag dat zij door mij onmiddellijk hersteld was zonder stoffelijke middelen, vroeg hij of ik een verhandeling had die mijn systeem van genezing beschreef ... hij spoorde mij aan onmiddellijk een boek te schrijven, dat mijn genezend systeem van metafysica zou uitleggen aan de wereld” (The First Church of Christ, Scientist, and Miscellany, blz. 105).

In die tijd schreef zij al notities, die zouden uitgroeien tot haar eerste werk, Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift, dat Christian Science en de bijbelse grondslag van geestelijke genezing volledig uitlegt. Al meer dan een eeuw hebben lezers verteld hoe het lezen en bestuderen van dit boek hen een geestelijker besef van de Bijbel en van hun onveranderlijke verwantschap met God heeft gegeven. En deze nieuwe inzichten hebben lichamelijke genezing en morele regeneratie tot gevolg gehad die hun leven hebben veranderd.

Mary Baker Eddy ging verder om de Church of Christ, Scientist, op te richten als een Christelijke en wereldwijde beweging van geestelijke genezers. Zij publiceerde nog 15 andere boeken en begon wekelijkse en maandelijkse tijdschrijften uit te geven—De Christian Science Heraut, The Christian Science Journal en Christian Science Sentinel—die artikelen over de uitoefening van Christian Science en geverifieerde getuigenissen van genezing bevatten. In 1908, op de leeftijd van 87 jaar, richtte zij The Christian Science Monitor op, een wereldwijde krant, die in een evenwichtige en humane weergave van het wereldnieuws voorziet, die evenzeer alert is op vooruitgang en belofte als op de behoefte van de mensheid om lijden en conflicten aan te pakken. De krant werd opgericht om „niemand te kwetsen, maar de gehele mensheid te zegenen” (The First Church of Christ, Scientist, and Miscellany, pag 353). De Monitor publiceert dagelijks een digitale editie in het Engels op de website, en wekelijks een geprinte uitgave als tijdschrift. Het verspreidt nieuws en commentaar door artikelen, grafieken, audio opnames en video's.

U kunt de Bijbel, Wetenschap en Gezondheid en de andere werken van Mary Baker Eddy kopen bij een plaatselijke Christian Science Leeskamer of online. Ontdek haar leven en bijdragen aan de wereld bij MaryBakerEddyLibrary.org (in het Engels en Frans).