Search:

Bijbellessen

De Bijbel staat centraal in de toepassing van Christian Science. Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift geschreven door Mary Baker Eddy, onderzoekt de onderliggende geestelijke wet van bijbelse genezing en hervorming en hoe die kan worden toegepast bij alle menselijke behoeften. Over de hele wereld worden de Bijbel en Wetenschap en Gezondheid samen gebruikt door de vertakkingen van de Church of Christ, Scientist, die een van de belangrijkste grondstellingen noemt: „Als aanhangers van Waarheid aanvaarden wij het geïnspireerde Woord van de Bijbel als onze genoegzame gids voor het eeuwige Leven.”

Leerlingen van Christian Science bestuderen een wekelijkse Bijbelles, gepubliceerd in het Christian Science Kwartaalboekje en voor iedereen beschikbaar online of in Christian Science Leeskamers. Er zijn 26 onderwerpen, die twee keer per jaar worden herhaald en die de primaire thema's van Christian Science onderzoeken, inclusief de aard van God, de genezende en verlossende kracht van de Christus en onze geestelijke indentiteit als de kinderen van God. Elke week biedt een nieuwe les met citaten uit de Bijbel en Wetenschap en Gezondheid praktische, genezende ideeën die voor alle mensen van toepassing zijn op dagelijkse situaties—van ziekte en verwonding tot financiële problemen, ongelukkige relaties en nog veel meer. Deze geestelijke waarheden voorzien niet alleen in individuele behoeften, maar zijn even effectief in de toepassing op wijdverspreide problemen zoals criminaliteit, milieuzaken, oorlog en armoede.

Aan het einde van de week waarin een les individueel is bestudeerd, wordt deze voorgelezen door twee Lezers als de zondagspreek in elke Church of Christ, Scientist over de hele wereld. Het luisteren naar deze lespreek met de kennis en inspiratie opgedaan in de voorafgaande studie en toepassing van de gevonden ideeën in de les, dragen bij aan een krachtig genezend uur waar alle aanwezigen van profiteren en dat de gemeenschap omarmt. De Bijbelles is ook een essentieel bestanddeel in het onderricht aan kinderen en jongeren in Christian Science zondagsscholen.

Zondagsdiensten

Luister elke zondag naar de wekelijkse Bijbelles in de Christian Science kerken over de hele wereld.

Aan de kerkdiensten deelnemen


Meer over de Bijbelles

Vind meer informatie over de uitgeprinte en digitale edities van de Bijbellessen in meerdere talen.

Toegang tot de Bijbelles