Search:

Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 30 mei 2017

Welkom bij ChristianScience.com (de “Site”), die eigendom is van en beheerd wordt door The First Church of Christ, Scientist in Boston en haar partner, The Christian Science Publishing Society (“TFCCS”). Door de Site te gebruiken stemt u in met de volledige Algemene Voorwaarden in het Engels (“Voorwaarden”) en de Engelstalige pagina’s Privacybeleid en Toestemmingen op de Site, waarnaar in de Voorwaarden wordt verwezen. Delen van de Voorwaarden en het Privacybeleid van de Site zijn vertaald vanuit de oorspronkelijke Engelse tekst en worden hier voor uw gemak weergegeven. Neem voor vragen over de Voorwaarden contact met ons op via info@christianscience.com.

U gaat ermee akkoord dat TFCCS deze Voorwaarden te allen tijde kan wijzigen en u van dergelijke wijzigingen op de hoogte stelt door deze op deze pagina te plaatsen. Wijzigingen worden 14 dagen na plaatsing van kracht. U dient deze Voorwaarden te lezen voordat u de Site gebruikt.

Auteursrecht en Toestemmingen

De inhoud van deze Site, zoals tekst, afbeeldingen, audio en video (“Inhoud”), is eigendom van of TFCCS of haar leveranciers. De Site en de Inhoud worden beschermd door wereldwijde wetten op auteursrecht en kunnen tevens worden beschermd door wetten betreffende databases, privacy, handelsmerken en overige toepasselijke wetgeving. Alle niet uitdrukkelijk via de Voorwaarden verleende rechten blijven voorbehouden.

TFCCS verleent u hierbij een licentie om Inhoud te bekijken, en om in bepaalde gevallen voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik Inhoud af te drukken of te downloaden als de functionaliteit van de Site dit toestaat. Hierbij dient te worden opgemerkt dat met “persoonlijk gebruik” niet het delen van Inhoud wordt bedoeld, zoals het plaatsen van artikelen of afbeeldingen op sociale media, behalve naar mate dit mogelijk wordt gemaakt door de functionaliteit van de Site. Zonder schriftelijke toestemming mag u geen Inhoud van deze Site in hoeveelheid verkopen, herpubliceren, herverspreiden of reproduceren.

Zie voor informatie over het vragen van toestemming voor hergebruik van Content van onze Site de pagina Toestemmingen (in het Engels).

Handelsmerken

Het KRUIS & KROON-ontwerp, “Christian Science”, en andere op de Site gebruikte handelsmerken, logo’s en afbeeldingen zijn eigendom van TFCCS of haar leveranciers en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Zie voor het vragen van toestemming voor het gebruik van het Kruis en Kroon-handelsmerk de Licentiepagina Kruis en Kroon (in het Engels). “Christian Science” is een geregistreerd en wettelijk handelsmerk van TFCCS.

Internationale en interstatelijke aard van de communicatie op de Site

Onze computernetwerken, en die van onze leveranciers, kunnen zich geheel of gedeeltelijk in of buiten de Verenigde Staten bevinden. U erkent dat uw gebruik van de Site kan resulteren in interstatelijke of internationale overdracht van uw gegevens, en u stemt er bij uw gebruik van de Site mee in alle toepasselijke wetgeving na te leven met betrekking tot online-gedrag, aanvaardbare inhouden en overdracht van uw gegevens.

Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden en eventuele uit uw gebruik van de Site voortvloeiende geschillen worden beheerst door het recht van de Commonwealth of Massachusetts en de Verenigde Staten, ongeacht hun principes van keuze van rechtsgebied.

Toeschrijving

Bijbelpassages op deze site, gemarkeerd:

  • HSV zijn uit de Bijbel in de Herziene Statenvertaling, © Stichting HSV 20102016.

  • Statenvertaling 1977 zijn uit de Heilige Schrift, Statenvertaling-Editie 1977, © 1977 Nederlands Bijbelgenootschap.

  • KJV zijn vertaald uit de Heilige Schrift, King James Versie.