Search:

Hoe Kan Ik Worden Genezen?

Een goede gezondheid is van vitaal belang, of wij het nu over ons lichaam hebben, onze relaties, financiën of omgeving. Wat kunnen wij doen wanneer wij genezing in enig aspect van ons leven nodig hebben?

De Bijbel geeft ons een maatstaf van genezing, die rust op tijdloze en universele geestelijke wetten. Door de volledige goedheid van God te begrijpen, en de onverbreekbare band van de mens met die goedheid, hebben geïnspireerde mannen en vrouwen antwoorden gevonden voor het brede spectrum van menselijke behoeften alsook transformatie van karakter en levens. Deze ervaringen waren „niet bovennatuurlijk, maar in de hoogste mate natuurlijk,” (Wetenschap en Gezondheid, blz. xi), zoals wordt uitgelegd in Christian Science. Iedereen kan deze geestelijk wetenschappelijke ideeën leren en toepassen op problemen van deze tijd en oplossingen vinden die de goedheid van God bewijzen.

In het Nieuwe Testament, zegt Jezus,: „Die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen, en zal meerdere doen, dan deze...” (Johannes 14:12, Statenvertaling). Christian Scientisten geloven en accepteren volledig deze belofte van Jezus. Door de lessen van Jezus te volgen en de door hem in praktijk gebrachte geestelijke wetten te begrijpen, zijn zij toegewijd aan geestelijke genezing, die zowel lichamelijke genezing van ziekte en dysfunctie inhoudt alsook de hervorming en het herstel van hun leven. Het werk van Mary Baker Eddy Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift toont hoe de genezingen in de Bijbel tot stand kwamen en hoe wij dezelfde genezing voor onszelf, onze families en onze wereld kunnen opeisen.

Deze unieke benadering van genezing heeft aan Christian Scientisten al generaties lang het bewijs geleverd effectief te zijn, vaak nadat er een medische diagnose was gesteld dat een conditie ongeneeslijk was. Christian Science genezing is geen gebedsgenezing, positief denken of zelfhypnose. Het vraagt Christelijke vertrouwen in en begrijpen van God als het onvoorwaardelijke en betrouwbaare goede, voor wie niets onmogelijk is. De uitoefening ervan is Christelijk—leven volgens de leer en het voorbeeld van Jezus. En de uitoefening ervan is wetenschappelijk—leven volgens de geestelijke wetten van God, die kunnen worden geleerd, begrepen en bewezen door genezing en herstel.

Christian Scientisten zijn altijd vrij om voor zichzelf en hun families de vorm van gezondheidszorg te kiezen die het beste bij hun behoeftes aansluit. Hoewel, door de toepassing van Christian Science leiden velen een gelukkig en gezond leven zonder medicijnen en andere fysieke zorgmiddelen.

Zoek naar meer informatie over genezing

Er zijn veel wegen om Christian Science genezing te onderzoeken en veel mensen beschikbaar om u daarbij te helpen.


Ervaringen van genezing

In Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift stelt Mary Baker Eddy, dat Jezus „zijn zending gehandhaafd op de geestelijke grondslag van Christus-genezing” (blz. 136). De toepassing van dit systeem van Christelijke genezing heeft al langer dan een eeuw opmerkelijke genezingen van lichamelijke en mentale problemen tot gevolg gehad. In Christian Science ligt de macht van gebed niet alleen in vertrouwen, maar in een diepgaand begrijpen van de heilige wetten van God, die de mensheid omarmen. Dit begrijpen raakt en hervormt het hart. Veel mensen hebben ontdekt, dat naarmate de aanwezigheid en liefde van God meer reeëel en voelbaar worden, genezing en herstel op natuurlijke wijze tot stand komen.

Lees duizenden getoetste genezingen gepubliceerd in meerdere talen in De Christian Science Heraut en in het Engels in The Christian Science Journal en Christian Science Sentinel.

Of bezoek een woensdag-getuigenisbijeenkomst bij u in de buurt of online (in het Engels) om te horen hoe anderen genezen zijn door hun gebed en studie van Christian Science.

En u kunt altijd contact opnemen met een Christian Science practitioner met specifieke verzoeken voor hulp bij het genezen van problemen van allerlei aard inclusief lichamelijke, emotionele, financiële en relatie uitdagingen.