Search:

Szkoła Niedzielna

Czym jest szkoła niedzielna?

Dla studentów: jest to miejsce do odkrywania, jak duchowość jest użyteczna w życiu – jak pasuje do każdego dnia i jak objawia się we wszystkim, co lubisz robić. Szkoła Niedzielna jest środowiskiem, gdzie możesz liczyć na pełne wsparcie. Możesz zadawać nawet najtrudniejsze pytania swoim rówieśnikom i nauczycielom, ucząc się stosowania duchowych prawd we własnym doświadczeniu. Jest tu dana sposobność, aby wspólnie poszukiwać praktycznych odpowiedzi na wszystko, co pojawia się w Twoim życiu. Szkoła Niedzielna jest dostępna dla każdego poniżej 20 lat.

Dla rodziców: jest to miejsce, gdzie dziecko otrzyma solidny moralny fundament – duchową podstawę, która pomoże dzieciom zadawać pytania, kim są, jakie są ich wartości i jaki mają cel. Jest to środowisko, gdzie każde dziecko jest przyjmowane z miłością, z szacunkiem i gdzie się go zachęca do odkrycia jego relacji z Bogiem.

Dla nauczycieli: jest to miejsce, gdzie miłość do Chrześcijańskiej Nauki – praktyczność duchowego myślenia i życia – wykracza poza własne życie i obejmuje młodzież w lokalnej społeczności. Jest to zanurzanie się głęboko w ponadczasowe nauki Biblii razem z myślicielami dnia dzisiejszego. Jest to wspólne zgłębianie duchowych praw, które mają zastosowanie do każdej sytuacji. I jest to pielęgnowanie wrodzonej zdolności uzdrawiania obecnej w każdym człowieku.

Czego uczy się w Szkole Niedzielnej?

Szkoła Niedzielna służy zaspokajaniu potrzeb każdego ucznia. Nauczanie na wszystkich poziomach oparte jest na Biblii, a książka Mary Baker Eddy, Nauka i zdrowie z Kluczem do Pisma świętego, pomaga w uzyskiwaniu głębszego rozumienia Biblii.