Search:

Zasady wiary i nauczanie

Kiedy Mary Baker Eddy zapytano, czy Chrześcijańscy Naukowcy mają jakieś religijne wyznanie wiary, ona odpowiedziała: „Nie, nie mają, jeśli przez ten termin rozumie się doktrynalne wierzenia” (Nauka i zdrowie z Kluczem do Pisma świętego, str. 496-497). Sama jednak sformułowała kilka krótkich zasad – kluczowych punktów – które zwięźle podsumowują główne założenia Chrześcijańskiej Nauki, i wszystkie one mają zakorzenienie w Biblii.

Zasady wiary Chrześcijańskiej Nauki

  1. Jako zwolennicy Prawdy bierzemy natchnione Słowo Biblii za naszego wystarczającego przewodnika do wiecznego Życia.

  2. Uznajemy i uwielbiamy jednego najwyższego i nieskończonego Boga. Uznajemy Jego Syna, jednego Chrystusa; Ducha Świętego, czyli boskiego Pocieszyciela; i człowieka na obraz i podobieństwo Boga.

  3. Uznajemy odpuszczenie grzechu przez Boga w zniszczeniu grzechu i w duchowym zrozumieniu, które wyrzuca zło jako nierzeczywiste. Wierzenie w grzech jednak karane jest dopóty, dopóki to wierzenie trwa.

  4. Uznajemy pojednanie Jezusa za dowód boskiej skutecznej Miłości, ujawniającej jedność człowieka z Bogiem przez Chrystusa Jezusa, Wskaziciela drogi, i uznajemy, że człowiek jest zbawiony przez Chrystusa, przez Prawdę, Życie i Miłość, jak to demonstrował Prorok Galilejski, uzdrawiając chorych i pokonują grzech i śmierć.

  5. Uznajemy, że ukrzyżowanie Jezusa i jego zmartwychwstanie służyły do podniesienia wiary, aby zrozumiane zostało wieczne Życie, mianowicie wszystkość Duszy, Ducha, i nicość materii.

  6. I uroczyście przyrzekamy czuwać i modlić się, aby ten Umysł był w nas, który był i w Chrystusie Jezusie; czynić innym tak, jak byśmy chcieli, aby i oni nam czynili; i być miłosiernymi, sprawiedliwymi i czystymi.

W jaki sposób Chrześcijańska Nauka jest chrześcijańska i naukowa?

Chrześcijańska Nauka i jej uzdrawianie spoczywa całkowicie na biblijnej afirmacji, że „Bóg jest miłością” (I list Jana 4:16, NP). Ci, którzy ją praktykują, starają się wyrażać w swoim życiu odważną, pełną współczucia, czystą i wielkoduszną miłość, której Chrystus Jezus był ucieleśnieniem i której uczył w swym Kazaniu na górze (Ewangelia Mateusza, rozdziały:5–7). To jest serce Jezusowego chrześcijaństwa.

Chrześcijańska Nauka jest również nauką w tym sensie, że Bóg według niej jest rozumiany jako niezmienna Miłość – nieskończona Zasada, która jest stała, uniwersalna, globalna, jedyna prawdziwa moc i źródło wszystkiego dobra. Chrześcijańska Nauka wyjaśnia duchowe prawa Miłości, które umożliwiały Jezusowi uzdrawianie choroby i grzechu. Ta boska Nauka odpowiada również na fundamentalne pytania na temat zła, rzeczywistości i życia wiecznego. A jak słowo nauka sugeruje, jest ona niezawodna, spójna i możliwa do udowodnienia, niosąc uzdrowienie jednostkom i ludzkości przez głębsze zrozumienie Boga.

Broszura „Czym jest Chrześcijańska Nauka?”

Ta nowa broszura dostarcza podstawowych informacji na temat teologii i praktyki Chrześcijańskiej Nauki, informuje również o działalności Pierwszego Kościoła Chrystusa, Naukowca, i jego publikacjach.

Można ją pobrać ze strony internetowej, wydrukować i podzielić się nią z innymi w 19 językach.


Pobierz teraz