Search:

Lekcje Biblijne

Biblia stanowi podstawę praktyki Chrześcijańskiej Nauki. Nauka i zdrowie z Kluczem do Pisma świętego, autorstwa Mary Baker Eddy, odkrywa duchowe prawa leżące u podstaw biblijnego uzdrawiania i przemiany życia oraz przedstawia, jak te prawa można zastosować do wszelkiego rodzaju ludzkich potrzeb. Biblia, razem z książką Nauka i zdrowie, używane są przez odgałęzienia Kościoła Chrystusa, Naukowca, na całym świecie, co potwierdza jedną z jego podstawowych zasad wiary: „Jako zwolennicy Prawdy bierzemy natchnione Słowo Biblii za naszego wystarczającego przewodnika do wiecznego Życia”.

Studiujący Chrześcijańską Naukę czytają tygodniową Lekcję Biblijną publikowaną w Kwartalniku Chrześcijańskiej Nauki, dostępną dla każdego online lub w Czytelniach Chrześcijańskiej Nauki. Jest 26 Lekcji Biblijnych; powtarzają się one dwa razy w roku i rozważają one zasadnicze tematy Chrześcijańskiej Nauki, włączając w to naturę Boga, uzdrawiającą i odradzającą moc Chrystusa oraz naszą duchową tożsamość jako dzieci Boga. Każdego tygodnia, nowa lekcja z cytatami z Biblii i Nauki i zdrowia, oferuje praktyczne i uzdrawiające idee znajdujące zastosowanie do spraw, z którymi ludzie borykają się na co dzień – od choroby i wypadków do problemów finansowych, trudnych relacji międzyludzkich i wiele innych. Oprócz zaspokajania indywidualnych potrzeb, te duchowe prawdy stosują się jednakowo i równie skutecznie do powszechnych problemów, takich jak przestępczość, ochrona środowiska, wojny, ubóstwo i innych.

Na koniec tygodnia, w czasie którego lekcja jest studiowana indywidualnie, jest ona odczytywana na głos przez dwóch Czytających jako kazanie na niedzielnym nabożeństwie w każdym Kościele Chrystusa, Naukowca, na całym świecie. Słuchanie tej lekcji-kazania ze zrozumieniem i natchnieniem uzyskanym w trakcie tygodniowego studiowania i stosowania zawartych w niej idei, jest wkładem, który studiujący wnosi do godzinnego niedzielnego nabożeństwa, i ta uzdrawiająca atmosfera przynosi korzyść każdemu obecnemu i obejmuje swym zasięgiem lokalną społeczność i cały świat. Lekcja Biblijna jest również zasadniczym komponentem instruktażu dla dzieci i młodzieży w Szkołach Niedzielnych Chrześcijańskiej Nauki.

Nabożeństwa niedzielne

Słuchaj tygodniowej Lekcji Biblijnej w każda niedzielę w kościołach Chrześcijańskiej Nauki na całym świecie.

Więcej


Więcej o Lekcjach Biblijnych

Dowiedz się więcej o drukowanych i elektronicznych edycjach Lekcji Biblijnych w wielu językach.

Więcej (w języku angielskim)