Search:

Jak mogę być uzdrowiony?

Dobre zdrowie jest sprawą zasadniczą, czy to będzie dotyczyć naszego ciała, naszych relacji z innymi ludźmi, naszych finansów czy środowiska. Co możemy zrobić, kiedy odczuwamy potrzebę uzdrowienia w jakiejkolwiek sferze naszego życia?

Biblia daje nam standard uzdrowiania, który spoczywa na ponadczasowych i uniwersalnych prawach duchowych. Rozumiejąc całkowitą dobroć Boga i naszą nierozdzielność od tej dobroci, uduchowione jednostki, tak mężczyźni jak i kobiety, znaleźli odpowiedź na pełne spektrum ludzkich potrzeb, jak również doświadczyli przemiany charakteru i życia. Ich doświadczenia „nie są nadnaturalne, lecz w najwyższym stopniu naturalne” (Nauka i zdrowie, str. xi), jak to wyjaśnia Chrześcijańska Nauka. Każdy może nauczyć się, jak stosować te duchowo naukowe idee do współczesnych wyzwań, z którymi się zmagamy, i znaleźć rozwiązanie, które udowodni Bożą dobroć.

W Nowym Testamencie, Jezus mówi: „Kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które Ja czynię, i większe nad te czynić będzie…” (Jan 14:12, NP). Chrześcijańscy Naukowcy w pełni akceptują tę obietnicę Jezusa i w pełni w nią wierzą. Przez przestrzeganie jego nauk i rozumienie duchowych praw, które on praktykował, poświęcają się oni duchowemu uzdrawianiu, które obejmuje zarówno fizyczne uzdrawianie chorób i dysfunkcji, jaki i przemianę i odnowienie życia. Dzieło Mary Baker Eddy, Nauka i zdrowie z Kluczem do Pisma świętego, pokazuje jak były dokonywane uzdrowienia w Biblii i jak doświadczać takiego samego uzdrowienia możemy my, nasze rodziny i świat.

To unikalne podejście do uzdrawiania okazało się skutecznym dla pokoleń Chrześcijańskich Naukowców, wiele razy w przypadkach, kiedy postawiono medyczną diagnozę, że choroba jest nieuleczalna. Uzdrawianie Chrześcijańską Nauką nie jest uzdrawianiem przez wiarę, nie jest pozytywnym myśleniem ani hipnotyzowaniem siebie samego. Wymaga ono chrześcijańskiej wiary w Boga i zrozumienia Boga jako bezwarunkowo i niezawodnie dobrego, dla którego wszystko jest możliwe. Praktyka tego uzdrawiania jest chrześcijańska – wymaga życia zgodnego z nauczaniem i przykładem Jezusa. Praktyka tego uzdrawiania jest również naukowa – życie zgodne z prawami Boga, które można poznać, zrozumieć i udowodnić przez uzdrawianie i odrodzenie.

Chrześcijańscy Naukowcy mają zawsze swobodę w wyborze dla siebie samych i swoich rodzin takiego systemu opieki zdrowotnej, który zaspokoi ich potrzeby. Praktykując jednak Chrześcijańską Naukę, wielu doświadczyło i doświadcza życia wolnego od lekarstw i innych systemów fizycznego leczenia.

Dowiedz się więcej o uzdrawianiu

Jest wiele sposobów na zapoznanie się z uzdrawianiem według Chrześcijańskiej Nauki i jest wiele osób, które mogą w tym pomóc.

  • Pełne wyjaśnienie tego uzdrawiania można znaleźć w podręczniku Chrześcijańskiej Nauki, Nauka i zdrowie z Kluczem do Pisma świętego autorstwa Mary Baker Eddy.

  • Zapoznaj się z dokumentowanymi już ponad sto lat uzdrowieniami dokonanymi przez Chrześcijańską Nauką na stronie Herald-Online

  • Weź udział w nabożeństwie niedzielnym lub spotkaniu środowym w Kościele Chrystusa, Naukowca.

  • Skontaktuj się z praktykującym Chrześcijańską Naukę (link w języku angielskim). Praktykujący to osoby, tak mężczyźni jak i kobiety, z różnych zakątków świata, które poświęciły swoje życie uzdrawianiu przez Chrześcijańską Naukę. Udzielają duchowej pomocy, która przynosi uzdrowienie wszelkiego rodzaju trudności – fizycznych, emocjonalnych, finansowych i międzyludzkich.


Świadectwa uzdrowień

W książce Nauka i zdrowie z Kluczem do Pisma świętego Mary Baker Eddy pisze, że Jezus „utrzymał swoją misję na duchowej podstawie Chrystusowego uzdrawiania” (str. 136). Praktykowanie tego systemu Chrystusowego uzdrawiania przez ponad sto lat przyniosło w rezultacie wiele znaczących uzdrowień problemów fizycznych i psychicznych. W Chrześcijańskiej Nauce, moc modlitwy leży nie tylko w samej wierze, ale w głębszym zrozumieniu boskich praw, które obejmują całą ludzkość. To zrozumienie dotyka serca i je przemienia. Wiele osób odkryło, że w miarę tego jak Boża obecność i miłość stają się bardziej rzeczywiste i odczuwalne w ich codziennym życiu, uzdrowienie i odrodzenie pojawiają się w sposób naturalny.

Czytaj – tysiące zweryfikowanych świadectw uzdrowienia zostało opublikowanych w różnych językach w The Herald of Christian Science, a w języku angielskim w The Christian Science Journal i Christian Science Sentinel.

Albo udaj się na spotkanie środowe w twoim pobliżu albo posłuchaj online, w Internecie, w języku angielskim, jak inni dzielą się tym, jak zostali uzdrowieni przez ich modlitwę i studiowanie Chrześcijańskiej Nauki.

Zawsze też możesz skontaktować się z praktykującym Chrześcijańską Naukę, aby poprosić o pomoc w uzdrowieniu specyficznych problemów wszelkiego rodzaju, włączając w to problemy zdrowotne, emocjonalne, finansowe czy związane z relacjami z innymi ludźmi.