Search:

Czym jest Chrześcijańska Nauka?

Mary Baker Eddy, która odkryła i założyła Chrześcijańską Naukę, zdefiniowała ją jako „prawo Boga, prawo dobra…” (Podstawy Boskiej Nauki, str. 1). W Chrześcijańskiej Nauce, Bóg jest rozumiany jako nieskończona Miłość i jest on tak niezmiennie dobry, że jasny przebłysk tego faktu w modlitwie ma moc uzdrowić, odkupić i odnowić każdego człowieka.

Studiując Biblię przez całe swoje życie i tęskniąc za znalezieniem głębszych odpowiedzi na nieustający problem ludzkiego cierpienia, Mary Baker Eddy całym sercem zwróciła się do Boga, kiedy w 1866 r. uległa wypadkowi, który zagroził jej życiu. Czytając relacje o szybkich, pełnych mocy uzdrowieniach Jezusa, jej myśl doznała przebłysku nowego pojęcia Boga, Ducha, jako jedynej rzeczywistości, i to nowe pojęcie uzdrowiło ją. Pobudzona do szukania zrozumienia Zasady tego uzdrawiającego doświadczenia, kontynuowała swoje poszukiwania i w Biblii odkryła fundamentalne boskie prawa, które uformują później podstawę jej nauczania i praktykowania Chrześcijańskiej Nauki.

Od tamtego czasu aż po dzień dzisiejszy, wielu przekonało się, że kiedy dzięki studiowaniu tej Nauki Chrześcijaństwa zaczynają lepiej rozumieć swoją relację z Bogiem, ich zdrowie zostaje przywrócone, a ich charakter doznaje przemiany. I każde takie uzdrowienie niesie natchnienie do szczerego pragnienia, aby pomóc innym poznać i doświadczyć, jak my wszyscy jesteśmy kochani przez Boga.

Dowiedz się więcej o głównym dziele Mary Baker Eddy, książce Nauka i zdrowie z Kluczem do Pisma świętego – książka ta stanowi podręcznik Chrześcijańskiej Nauki.

Zasady wiary i nauczanie

Mary Baker Eddy, założycielka Chrześcijańskiej Nauki, zamiast tworzyć zestaw doktrynalnych wierzeń, nakreśliła kilka krótkich zasad wiary, które sumują zasadnicze założenia Chrześcijańskiej Nauki, a wszystkie one mają zakorzenienie w Biblii.

Więcej

Biblia

Biblia, od Pierwszej Księgi Mojżeszowej aż do Objawienia Jana, jest fundamentem teologii i praktyki Chrześcijańskiej Nauki. Dla Mary Baker Eddy, Chrześcijańska Nauka jest wynikiem natchnionego zrozumienia Biblii, i to zrozumienie oświetla boskie prawa, na których opiera się duchowe uzdrawianie.

Więcej

Mary Baker Eddy

Mary Baker Eddy uważała się za duchowego pioniera, którego dzieło obejmuje dziedziny nauki, teologii i medycyny. Po odkryciu Bożych praw jako potężnych duchowych czynników, zawsze obecnych i zawsze działających, aby uzdrawiać, odkupywać i błogosławić ludzkość, pozostałą część swego życia poświęciła na praktykowanie, nauczanie i szerzenie tej uzdrawiającej Nauki Chrześcijaństwa.

Więcej

Pastor Chrześcijańskiej Nauki

Nasz Pastor składa się z dwóch książek: Biblii i Nauki i zdrowia z Kluczem do Pisma świętego autorstwa Mary Baker Eddy. Nasz Pastor jest dostępny przez całą dobę, aby pocieszać, kierować i uzdrawiać.

WIĘCEJ