Search:

Chrześcijańskie uzdrawianie dziś

Na wiele sposobów ludzkość poszukuje tego samego, co poszukiwała zawsze – zdrowia, stabilności i trwałego poczucia dobrobytu. Chrystus Jezus odpowiadał na tę głęboką tęsknotę za lepszym życiem, głosząc dobrą nowinę o królestwie Bożym i uzdrawiając chorych, załamanych i zagubionych. Uczył on swoich wyznawców chrześcijańskiego uzdrawiania i obiecał, że jeśli będą wierni jego naukom, czynić będą większe rzeczy nad te, które on czynił.

Jak możemy uzdrawiać tak, jak uzdrawiał Jezus – szybko, całkowicie i z mocą? Początkiem jest głęboka wiara w dobroć i miłość Boga, a dodatkiem do tego jest zrozumienie podstawowych praw boskich, które nieustannie podtrzymują istnienie wszystkiego i wszystkich. Ta Nauka chrześcijańskiego uzdrawiania została odkryta przez Mary Baker Eddy, autorkę książki Nauka i zdrowie z Kluczem do Pisma świętego. Od tamtego czasu aż do dziś, oparty na Biblii podręcznik duchowego uzdrawiania pomógł i nadal pomaga rzeszom ludzi na całym świecie doświadczyć powrotu do zdrowia i uwolnienia od wszelkiego rodzaju cierpienia. Szerzenie tej uniwersalnej i globalnej Nauki jest ciągłą misją tego Kościoła.

Zapraszamy Cię do zapoznania się z chrześcijańskim uzdrawianiem w obecnych czasach. Zobaczysz jak ludzie, tacy jak Ty, używają tego skutecznego, opartego na modlitwie, podejścia do stawienia czoła wszelkiego rodzaju wyzwaniom codziennego życia.

Jak mogę być uzdrowiony?

Co możemy zrobić, kiedy odczuwamy potrzebę uzdrowienia w którejkolwiek sferze naszego życia? Biblia oferuje nam standard uzdrawiania, który spoczywa na ponadczasowych prawach duchowych. Każdy może nauczyć się stosowania tych duchowo naukowych idei do wymogów dnia dzisiejszego i w ten sposób znaleźć rozwiązanie, które udowodni dobroć Boga.

Więcej

Daily Lift [Duchowa inspiracja na co dzień]

Wzbogać swoje codzienne życie słuchając krótkich wypowiedzi, w których różne osoby dzielą się uzdrawiającymi i podnoszącymi na duchu ideami (te krótkie formy nazywają się po angielsku „Daily Lift”).

Więcej

Wykłady Chrześcijańskiej Nauki w sieci (online)

Dowiedz się jak Chrześcijańska Nauka uzdrawia z wykładów, które wykładowcy wygłaszają w różnych częściach świata lub z tych, które znajdziesz w Internecie

Więcej (w języku angielskim)

Dołącz do światowej społeczności członków Kościoła Matki

Doświadczaj uniwersalnego dobra i dziel się nim z innymi. To jest jedno z błogosławieństw członkostwa w Kościele Matce.

Więcej