Search:

Warunki świadczenia usług

Ostatnia aktualizacja: 30 maja 2017 r.

Witamy w ChristianScience.com („Witryna”). Witryna ta jest własnością Pierwszego Kościoła Chrystusa, Naukowca, w Bostonie i Towarzystwa Wydawniczego Chrześcijańskiej Nauki („TFCCS”); oba te podmioty też ją obsługują. Korzystając z Witryny przyjmujesz i zgadzasz się w pełni z Warunkami świadczenia usług („Terms”) podanymi w języku angielskim oraz ustaleniami, podanymi w języku angielskim, w tej Witrynie na stronach zatytułowanych „Privacy Policy” i „Permissions”. Wyjątki z Warunków świadczenia usług i „Privacy Policy”, obowiązującymi w odniesieniu do tej Witryny, zostały przetłumaczone z ich angielskiego oryginału i są tutaj zamieszczone dla Twojej wygody. Jeśli masz jakieś pytania związane z Warunkami, prosimy o kontakt pod adresem info@christianscience.com.

Zgadzasz się na to, że TFCCS może zmienić te Warunki w dowolnym czasie, zawiadamiając cię o zmianach przez zamieszczenie odpowiedniej informacji na tej stronie. Zmiany wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia takiego zawiadomienia. Jest zalecane, abyś przed korzystaniem z Witryny, sprawdził, czy nie nastąpiły jakieś zmiany w Warunkach.

Prawa autorskie i Pozwolenia

Zawartość Witryny, taka jak tekst, obrazy, materiały audio i video („Zawartość”), jest własnością TFCCS i podmiotów współpracujących przy tworzeniu Witryny. Witryna i Zawartość są chronione prawem autorskim na całym świecie i mogą być również chronione prawami odnoszącymi się do baz danych, prywatności, znaków zastrzeżonych i innych stosownych dziedzin. Wszelkie prawa nie wyrażone wprost przez Warunki są gwarantowane.

TFCCS udziela Ci licencji na oglądanie Zawartości, a w pewnych przypadkach zezwala na drukowanie lub pobieranie Zawartości, jeśli pozwala na to funkcjonalność Witryny, ale tylko na Twój prywatny, niekomercyjny użytek. Zwróć uwagę na to, że sformułowanie „na prywatny użytek” nie oznacza zgody na dzielenia się Zawartością, to jest na zamieszczanie artykułów i obrazów w mediach społecznościowych, chyba że na to pozwala funkcjonalność Witryny. Nie możesz sprzedawać, ponownie publikować, rozprowadzać lub reprodukować w jakiejkolwiek ilości jakiejkolwiek Zawartości zamieszczonej w tej Witrynie bez wyraźnego pisemnego pozwolenia.

Wejdź na stronę Permissions (w języku angielskim), aby zapoznać się, w jaki sposób możesz prosić o pozwolenie na ponowne wykorzystanie Zawartości z tej Witryny.

Znaki ochronne

Znak KRZYŻA I KORONY, terminy „Christian Science”, „Chrześcijańska Nauka” oraz inne znaki handlowe, znaki logo i inne znaki graficzne używane w tej Witrynie są własnością TFCCS i podmiotów współpracujących i nie mogą być używane bez zezwolenia. Wejdź na stronę Cross and Crown Licensing page (w języku angielskim), aby dowiedzieć się, jak uzyskać pozwolenie na użycie znaku ochronnego Krzyża i Korony. Termin „Christian Science” jest własnością TFCCS i jest zarejestrowanym zgodnie z prawem znakiem ochronnym.

Międzynarodowa i międzystanowa natura komunikacji w Witrynie

Niektóre lub wszystkie sieci komputerowe należące do nas lub naszych dostawców mogą być zlokalizowane w Stanach Zjednoczonych lub poza nimi. Zgadzasz się na to, że Twoje korzystanie z Witryny może spowodować konieczność międzystanowej lub międzynarodowej transmisji Twoich danych i zgadzasz się na przestrzeganie wszystkich obowiązujących praw w odniesieniu do zachowania się w sieci, akceptowalnej zawartości i transmisji danych w trakcie korzystania z tej Witryny.

Obowiązujące prawo

Te warunki i jakiekolwiek spory wynikłe z Twojego korzystania z Witryny podlegają prawodawstwu Stanu Massachusetts i Stanów Zjednoczonych, bez względu na zastosowane zasady prawne.

Cytaty biblijne

Cytaty biblijne na tej stronie oznaczone:

  • NP pochodzą z Biblii - Nowego Przekładu, Warszawa 1976, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne.

  • KJV są tłumaczone z angielskiej Biblii (King James Version).