Search:

Biblia

Biblia, od Pierwszej Księgi Mojżeszowej do Objawienia, jest fundamentem teologii i praktyki Chrześcijańskiej Nauki. Działalność Jezusa, w szczególności, ilustruje, jak dochodzi do uzdrowienia i odrodzenia, kiedy rozpoznajemy przez modlitwę, że nasza prawdziwa natura jest duchowa i że jesteśmy uczynieni „na obraz i podobieństwo” Boga, jak to jest zapisane w Pierwszej Księdze Mojżeszowej. Przykłady duchowego uzdrawiania znajdujemy również w biblijnych zapisach działalności bezpośrednich uczniów i naśladowców Jezusa, jak również w działalności Abrahama, Jakuba, Mojżesza i proroków Starego Testamentu.

Dla Mary Baker Eddy, Chrześcijańska Nauka wyłoniła się z natchnionego zrozumienia Biblii; to zrozumienie oświetla duchowe prawa leżące u podstaw duchowego uzdrawiania. Te prawa Boga są potężnymi czynnikami, które są zawsze obecne i które zawsze działają, aby uzdrawiać, ratować i błogosławić ludzkość. Tytuł jej głównego dzieła, Nauka i zdrowie, zawiera frazę „z Kluczem do Pisma świętego”, co wskazuje na nierozerwalny związek tego dzieła z Biblią. Opisując swoje odkrycie Chrześcijańskiej Nauki, Mary Baker napisała, „Biblia była moim jedynym autorytetem” (str. 126) i „Biblia zawiera przepis na wszystko uzdrawianie” (str. 406). Z sześciu krótkich zasad Chrześcijańskiej Nauki, pierwszą jest: Jako zwolennicy Prawdy bierzemy natchnione słowo Biblii za naszego wystarczającego przewodnika do wiecznego Życia” (Nauka i zdrowie, str. 497).

Tygodniowe Lekcje Biblijne są przeznaczone do indywidualnego studiowania i są zasadniczą częścią nabożeństw niedzielnych. Nauczanie w Szkole Niedzielnej, dla uczniów w wieku do 20 lat, jest oparte na Dziesięciu Przykazaniach, Modlitwie Pańskiej i Kazaniu na Górze. Cytaty z Biblii stanowią również część czytań podczas spotkań środowych; na tych spotkaniach zgromadzeni dzielą się świadectwami, jak przez zastosowanie duchowego rozumienia Pisma świętego stawili czoło rzeczywistym wyzwaniom życiowym – dużym i małym.