Search:

Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 08.09.2021

Zob. nasze oświadczenie dotyczące prywatności (w języku angielskim) z dnia 25 maja 2018 r.

Ta Polityka prywatności jest częścią Warunków świadczenia usług („Warunki”) witryny ChristianScience.com („Witryna”) będącej własnością The First Church of Christ, Scientist (Pierwszego Kościoła Chrystusa, Naukowca), w Bostonie, Massachusetts, USA, i jego filii The Christian Science Publishing Society (Towarzystwa Wydawniczego Chrześcijańskiej Nauki) („TFCCS”) – Kościół ten zarządza tą witryną i ją obsługuje. Korzystając z tej Witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie i używanie informacji zgodnie z opisem podanym w tej Polityce prywatności.

Jakie informacje gromadzimy?

„Dane osobowe” to te informacje, które możemy gromadzić, przechowywać i używać w odniesieniu do Ciebie, kiedy odwiedzasz Witrynę:

 • „Dane rejestracyjne” oznaczają informacje (takie jak nazwa użytkownika, hasło i adres e-mailowy), których nam dostarczasz, kiedy przez Witrynę zamawiasz subskrypcję okólników informacyjnych, takich jak „e-newsletters”, albo kiedy wpłacasz dotacje.

 • „Kontakty z Działem Obsługi Klienta” oznaczają jakiekolwiek informacje, które nam zgłaszasz o działaniu Witryny.

 • „Informacje o logowaniu” oznaczają informacje, które przesyła Twoja przeglądarka, kiedy korzystasz z Witryny (takie jak Twoja wiadomość, IP i inne dane adresowe, data i godzina Twojego logowania oraz kod uwierzytelnienia używany do sprawdzenia autentyczności Twojego komputera).

Jak długo korzystamy z tych informacji, do jakich celów ich używamy i jak długo je przechowujemy?

Aby zapewnić Ci efektywne korzystanie z Witryny i dla celów podyktowanych prawem, wyrażasz zgodę, abyśmy mogli używać informacji zdefiniowanych w tej Polityce prywatności w następujący sposób:

 • Do informowania o aktualizacjach Witryny i weryfikowania Twojej tożsamości;

 • Jeśli przekazujesz swój adres e-mailowy do TFCCS przez te Witrynę, TFCCS może wysyłać do Ciebie wiadomości e-mailowe o TFCCS i publikacjach oraz przedsięwzięciach organizowanych przez jego filie. Takie e-maile zawierają link „unsubscribe” (link prze który możesz zgłosić rezygnację z otrzymywania takich wiadomości e-mailowych). W każdym czasie możesz poprosić o przywrócenie subskrypcji przez wysłanie e-maila do info@christianscience.com;

 • Do świadczenia usług i udzielania Ci jakiegokolwiek wsparcia, o które poprosisz;

 • Do egzekwowania przestrzegania Warunków, rozwiązywania sporów i usuwania usterek;

 • Do ulepszania Witryny, jej zawartości i szaty graficznej;

 • Do przestrzegania stosownego prawa, regulacji, procesu prawnego lub wymogów stawianych przez instytucje państwowe

 • Do wykrywania, zapobiegania lub innego reagowania na takie sprawy jak oszustwo, bezpieczeństwo Witryny lub problemy techniczne związane z jej funkcjonowaniem;

 • Do ochrony przed przewidywanym zagrożeniem praw, własności lub bezpieczeństwa TFCCS, użytkowników Witryny i ogółu społeczeństwa.

Mamy prawo do zachowania Twoich Danych osobowym tak długo jak to będzie konieczne do spełnienia jakiegokolwiek z celów wyszczególnionych w tej Polityce prywatności.

Niezależnie od wszystkiego, co jest zapisane w tej Polityce prywatności, że jest inaczej, możemy również łączyć informacje, włączając w to Twoje prywatne dane, które gromadzimy w trakcie Twoich odwiedzin tej Witryny, z informacjami uzyskiwanymi w trakcie Twoich innych kontaktów z Pierwszym Kościołem Chrystusa, Naukowca, i jego filiami czy dostarczycielami usług, włączając w to takie informacje, jak Twoje subskrypcje, zakupy produktów, odwiedzane strony internetowe i inne dane. Dane te mogą nam posłużyć do spersonalizowania zawartości Witryny i reklam, które możesz widzieć w tej Witynie lub w naszych innych miejscach, jak również do przekazywania takich informacji do którejkolwiek z naszych filii lub do któregokolwiek z naszych dostawców usług w tym celu, aby umożliwić Witrynie czy dostawcom reklam możliwość komunikowania się z Tobą w naszym imieniu.

Ponadto możemy używać informacji tyczących Twojej osoby w sposób opisany poniżej.

Informacje rejestracyjne

Jeśli zdecydujesz się na przesłanie dotacji przez tę Witrynę, do przekazania Twojej płatności skorzystamy z usług innych podmiotów zajmujących się usługami płatniczymi, i w takim przypadku, dostarczasz wymaganych informacji płatniczych bezpośrednio takim podmiotom.

Twoje Dane rejestracyjne nie będą przekazane innym podmiotom w celach marketingowych bez Twojej wyraźnej zgody. Możemy używać twojego adresu e-mailowego do przekazywania aktualnych informacji o Witrynie, jak również do informowania Cię o naszych publikacjach i przedsięwzięciach. Możesz zrezygnować z otrzymywania takich promocyjnych informacji za pomocą odpowiedniego linku znajdującego się w takich przekazach.

Informacje wysyłane do Działu Obsługi Klienta

Możemy używać Twoich komentarzy, sugestii lub innych informacji zwrotnych do ulepszania Witryny. Możemy również używać anonimowych informacji w celach marketingowych, na przykład przez zamieszczenie wybranych anonimowych wypowiedzi na naszej stronie internetowej albo w innych naszych materiałach. Nigdy nie udostępnimy stronie trzeciej jakichkolwiek informacji, które by identyfikowały Twoją osobę, bez Twojego wyraźnego przyzwolenia.

Informacje związane z logowaniem

Informacje związane z Twoim logowaniem używamy do zapewnienia efektywnego korzystania z Witryny i do celów statystycznych.

Komu przekazujemy twoje osobiste dane?

Nie sprzedajemy ani w żaden inny sposób nie przekazujemy Twoich informacji rejestracyjnych stronom trzecim, chyba że jesteśmy do tego prawnie zobowiązani.

Subskrypcje, sprzedaż produktów i dotacje obsługiwane są przez innych dostawców usług w imieniu TFCCS i podmioty te gromadzą i przechowują dane sprzedażowe i informacje o kartach kredytowych wyłącznie w tym celu, aby przeprowadzić te transakcje. Informacje rejestracyjne, które przekazujesz TFCCS, mogą być przesłane dostarczycielom usług w tym celu, aby zamówione usługi mogły być przez nich wykonane; podobnie, Twoje osobiste dane, oprócz informacji o kartach kredytowych, które przekazujesz innym podmiotom, mogą być przesłane do nas w tym celu, aby umożliwić działanie Witryny albo mogą być użyte w inny sposób, zgodnie z tą Polityka prywatności albo naszymi Warunkami.

TFCCS może gromadzić i używać anonimowych, zbiorczych danych w celu usprawnienia Witryny albo dla celów informacyjnych i promocyjnych.

Korzystając z Witryny, wyrażasz zgodę, aby zgromadzone przez nas informacje były przechowywane i przetwarzane w USA lub w jakimkolwiek innym kraju, w którym my, nasze filie albo nasi dostarczyciele usług posiadają placówki.

Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Podejmujemy każde możliwe do zastosowania zabezpieczające środki administracyjne, techniczne i fizyczne , aby nie dopuścić do nieautoryzowanego dostępu, zniszczenia lub zmiany Twoich danych osobowych i nie przechowujemy ich dłużej niż jest to wymagane do dostarczania naszych usług albo przez stosowne prawo. Pomimo naszych najlepszych wysiłków, nie jesteśmy w stanie zapewnić środków bezpieczeństwa, które by były całkowicie skuteczne. Nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że inne podmioty nie uzyskają dostępu do Twoich danych rejestracyjnych, i Ty zgadzasz się , że nie jesteśmy odpowiedzialni za takie naruszenie/ naruszenia.

Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności jakiegokolwiek z Twoich haseł i danych Twojego konta. Nie powinieneś udostępniać innym osobom Twojej nazwy użytkownika i hasła i powinieneś zamykać swoje konto po każdej sesji. Jesteś odpowiedzialny za wszystko to, co się dzieje w odniesieniu do Twojego konta.

Jak używamy plików cookies?

Używamy plików cookies, aby mieć możliwość stworzeniu ogólnego profilu użytkownika zawierającego informacje o tym, jak używa on naszej Witryny i jak często ją odwiedza. Pewne części Witryny mogą nie funkcjonować we właściwy sposób, jeśli ustawisz swoją przeglądarkę tak, aby blokowała plilki cookies. W sieci znajdziesz wiele materiałów wyjaśniających działanie cookies.

Jak daleko sięga nasza odpowiedzialność?

TFCCS zastrzega sobie prawo do zmiany tej Polityki prywatności w dowolnym czasie. Zaglądaj na tę stronę od czasu do czasu, aby sprawdzić, czy nie nastąpiły jakieś zmiany. Gdy takie zmiany się pojawią, zamieszczamy odpowiedni komunikat na tej stronie. Zmiany wchodzą w życie po 14 dniach od ogłoszenia takiego komunikatu.

Jakie masz prawa i jak możesz się z nami skontaktować?

Jeśli będziesz chciał skorzystać z Twojego prawa, aby obejrzeć, skorygować, uzupełnić lub usunąć Twoje Dane osobowe, skontaktuj się z nami, wysyłając e-maila do info@christianscience.com.