Search:

Miten voin parantua?

On tärkeä asia, puhutaan sitten kehosta, ihmissuhteista, taloudesta tai ympäristöstä, että ne ovat hyvässä kunnossa. Mitä me voimme tehdä, kun jonkin asian elämässämme pitäisi olla paremmin?

Raamattu antaa meille parantamismallin, joka perustuu ajattomiin ja yleismaailmallisiin henkisiin lakeihin. Jumalan täydellisen hyvyyden ymmärtäminen, että olemme erottamattomia tästä hyvyydestä, innoittaa miehet ja naiset löytämään ratkaisuja suureen kirjoon inhimillisiä tarpeita kuten myös luonteen ja elämän muuttumiseen. Nämä kokemukset eivät ole ”yliluonnollisia vaan äärimmäisen luonnollisia,” (Tiede ja terveys, s. xi), kuten Kristillinen Tiede selittää. Kuka tahansa voi oppia ja soveltaa näitä henkisiä, tieteellisiä ajatuksia sillä hetkellä kohtaamiinsa haasteisiin ja löytää ratkaisuja, jotka todistavat Jumalan hyvyydestä.

Jeesus sanoo Uudessa Testamentissa: ”…joka uskoo minuun, on tekevä sellaisia tekoja kuin minä teen, ja vielä suurempiakin…” (Joh. 14:12, Uusi kirkkoraamattu). Kristilliset tieteilijät uskovat tähän Jeesuksen lupaukseen ja sen täyttymiseen. Seuraamalla hänen opetuksiaan ja ymmärtämällä hänen käyttämiään henkisiä lakeja he ovat sitoutuneet henkiseen parantamiseen, joka käsittää sekä sairauden että toimintahäiriön fyysisen parantamisen samoin kuin elämän uudistamisen ja palauttamisen entiselleen. Mary Baker Eddyn teos Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun selittää, miten Raamatun parantumiset tapahtuivat ja miten itse, perheemme ja maailma voivat kokea tämän saman.

Tämä ainutlaatuinen lähestymistapa parantamiseen on osoittautunut tehokkaaksi kristillisten tieteilijöiden keskuudessa sukupolvien ajan, monesti kun lääketieteellisen diagnoosin mukaan sairaus on ollut parantumaton. Kristillisen Tieteen parantaminen ei ole uskolla parantamista, positiivista ajattelua tai itsehypnoosia. Se edellyttää kristillistä uskoa ja Jumalan ymmärtämistä puolueettomana ja riippumattomana hyvänä, jolle mikään ei ole mahdotonta. Sen käyttäminen on kristillistä – Jeesuksen opetusten ja esimerkin mukaan elämistä, ja samanaikaisesti se on tieteellistä – nimittäin elämistä Jumalan henkisten lakien mukaisesti, jotka voidaan oppia, ymmärtää ja todistaa parantamalla ja uudistumalla.

Kristilliset tieteilijät ovat aina vapaita valitsemaan itselleen ja perheelleen sellaisen terveydenhoidon, joka vastaa heidän tarpeitaan. Kuitenkin soveltamalla Kristillistä Tiedettä moni on elänyt onnellista ja tervettä elämää ilman lääkkeitä ja muita fyysisiä hoitomenetelmiä.

Lisätietoja parantamisesta löytyy alla olevista linkeistä

On monia tapoja tutustua Kristillisen Tieteen parantamiseen, ja monet ihmiset ovat valmiita auttamaan.

  • Tämä parantaminen on selvitetty täysin Mary Baker Eddyn kirjoittamassa Kristillisen Tieteen oppikirjassa Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun.

  • Lue Herald-Online’ista yli sadan vuoden ajalta tallennettuja Kristillisen Tieteen parantumisia.

  • Kuuntele ihmisten kokemuksia, jotka ovat selviytyneet erilaisista ongelmista.

  • Osallistu Kristuksen Tieteilijäkirkon jumalanpalvelukseen sunnuntaisin tai keskiviikkoisin.

  • Käy paikallisessa Kristillisen Tieteen lukusalissa esittämässä kysymyksiä, selaamassa kirkon verkkoaineistoa sekä lukemassa ja rukoilemassa hiljaisuudessa.

  • Ota yhteyttä Kristillisen Tieteen praktikkoon. Praktikot ovat miehiä ja naisia, joita on eri puolilla maapalloa ja jotka ovat omistaneet elämänsä kristilliselle parantamiselle. He tarjoavat henkistä apua, jonka seurauksena selvitään monenlaisista vaikeuksista, on kyse sitten fyysisistä, tunnepohjaisista, taloudellisista tai ihmissuhdeongelmista.


Parantumiskokemuksia

Kirjassaan Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun Mary Baker Eddy toteaa, että Jeesus ”täytti tehtävänsä Kristus-parantamisen henkiseltä perustalta” (s. 136). Tätä kristillistä parantamismenetelmää käyttämällä on saatu aikaan merkittäviä fyysisiä ja mentaalisia parantumisia jo yli sadan vuoden ajan. Kristillisessä Tieteessä rukouksen voima ei perustu yksinomaan uskoon, vaan koko ihmiskuntaa koskevien Jumalan jumalallisten lakien syvempään ymmärtämiseen. Tämä ymmärtäminen koskettaa ja muuttaa sisäisesti. Monet ihmiset ovat havainneet, että kun Jumalan läsnäolo ja rakkaus tulevat todellisemmiksi ja konkreettisemmiksi, parantuminen ja uudistuminen tapahtuvat luonnostaan.

Lue tuhansista vahvistetuista parantumisista, joita on julkaistu useilla kielillä Kristillisen Tieteen Viestimessä (The Herald of Christian Science) ja englanniksi The Christian Science Journalissa ja Christian Science Sentinelissä.

Osallistu keskiviikon todistuskokoukseen lähelläsi tai verkossa (englanniksi), niin voit kuulla muiden kertovan, miten he ovat parantuneet rukoilemalla ja opiskelemalla Kristillistä Tiedettä.

Voit aina halutessasi kääntyä Kristillisen Tieteen praktikon (englanniksi) puoleen ja pyytää apua kaikenlaisiin ongelmiin, kuten esim. fyysiset, tunneperäiset, taloudelliset ja ihmissuhteisiin liittyvät haasteet.