Search:

Raamatunopiskelutekstit

Raamattu on Kristillisen Tieteen harjoittamisen sydän ja sielu. Mary Baker Eddyn kirjoittama Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun perehtyy Raamattuun perustuvan parantamisen ja uudistamisen taustalla olevaan henkiseen lakiin, ja miten se on sovellettavissa kaikkiin inhimillisiin tarpeisiin. Kristuksen Tieteilijäkirkon haarakirkot eri puolilla maailmaa käyttävät Raamattua yhdessä Tiede ja terveyden kanssa, sillä yhden sen keskeisen peruslausekkeen mukaan: ”Totuuden kannattajina meillä on Raamatun innoittunut sana riittävänä oppaanamme ikuiseen elämään.”

Kristillisen Tieteen opiskelijat lukevat viikoittaista Raamatunopiskelutekstiä, jota julkaistaan Kristillisen Tieteen Neljännesvuosivihkossa (englanniksi) ja joka on kaikkien saatavilla verkossa tai Kristillisen Tieteen lukusaleissa. Siinä on 26 aihetta, jotka toistuvat kaksi kertaa vuodessa ja ovat Kristillisen Tieteen pääteemoja, joita ovat Jumalan luonne, Kristuksen parantava ja pelastava voima sekä henkinen identiteettimme Jumalan lapsena. Joka viikko uusi opiskeluaineisto, jossa on kohtia Raamatusta ja Tiede ja terveydestä, sisältää käytännöllisiä, parantavia ajatuksia, jotka soveltuvat ihmisten jokapäiväisiin tarpeisiin – sairaudesta ja onnettomuuksista taloudellisiin ongelmiin, onnettomiin ihmissuhteisiin ja moneen muuhun asiaan. Sen lisäksi, että yksilöiden tarpeet tulevat täytetyiksi, nämä henkiset totuudet soveltuvat samalla tavalla ja yhtä tehokkaasti laajalle levinneeseen huoleen rikoksista, ympäristön tilasta, sodasta ja köyhyydestä.

Sen viikon päätteeksi, jonka aikana opiskeluaineistoon on perehdytty yksilöllisesti, kaksi lukijaa lukee sen sunnuntain jumalanpalveluksena jokaisessa Kristuksen Tieteilijäkirkossa (englanniksi) maailmanlaajuisesti. Kun tekstin ajatuksia on opiskeltu ja sovellettu viikon verran, niin saarnan ymmärtäminen paranee, ja se innoittaa enemmän, minkä seurauksena tuo tunti parantaa ja hyödyttää kaikkia läsnä olevia ja koko yhteisöä. Raamatunopiskeluteksti on opetuksen lähtökohtana myös lapsille ja nuorille Kristillisen Tieteen pyhäkouluissa (englanniksi).

Sunnuntain jumalanpalvelukset

Kuule viikoittainen Raamatunopiskeluteksti joka sunnuntai Kristillisen Tieteen kirkoissa maailman eri kolkissa.

Lisää


Lisää Raamatunopiskelutekstistä

Lisätietoja painetusta ja sähköisestä Raamatunopiskelutekstistä eri kielillä.

Lisää (englanniksi)