Search:

Mary Baker Eddy

Mary Baker Eddy (1821-1910) piti itseään henkisenä pioneerina, jonka työ yhdisti tiedettä, teologiaa ja lääketiedettä.

Mary Baker Eddy

Hän opiskeli koko elämänsä ajan Raamattua ja sai suurenmoisen oivalluksen vuonna 1866, jolloin koki vaikuttavan paranemisen hengenvaarallisesta onnettomuudesta lukiessaan Jeesuksen parantamisesta. Tuosta ratkaisevasta hetkestä lähtien hän pyrki ymmärtämään, miten hän oli parantunut. Yhä uudelleen hän palasi Raamattuun ja rukoili saadakseen vastauksen. Hänelle selvisi, että henkinen parantuminen perustui Jumalan, Hengen, lakeihin ja että näitä lakeja saattoi kuka tahansa soveltaa inhimillisen kärsimyksen ja synnin kaikkiin muotoihin.

Tässä valossa henkinen parantuminen ei ollut ihme, vaan seurausta Jumalan kaikkivaltiuden ja rakkauden ymmärtämisestä, jotka ovat yhtä todellisia ja todistettavissa kuin Raamatun aikoina. Seuraavat neljä vuosikymmentä Mary Baker Eddy omistautui harjoittamaan, opettamaan ja jakamaan tätä parantavaa Kristinuskon Tiedettä.

Kun hän tuli tunnetuksi kristillisenä parantajana, hänet kutsuttiin usein parantamaan tapauksia, joiden suhteen lääkärit olivat jo luovuttaneet. Kerran kun hän meni erään potilaan sängyn viereen, niin paikalla ollut tunnettu lääkäri oli ilmoittanut tämän olevan kuolemassa keuhkokuumeeseen. Hän kirjoitti: ”Nähtyään hänen toipuneen avullani välittömästi ilman aineellista apua, hän kysyi vakavasti, olisiko minulla teosta, joka kuvaisi parantamismenetelmääni… hän vaati minua viipymättä kirjoittamaan kirjan, joka selittäisi maailmalle metafyysisen hoitomenetelmäni” (The First Church of Christ, Scientist, and Miscellany, s. 105).

Jo tuolloin hän oli alkanut kirjoittaa muistiinpanoja, jotka tulisivat laajenemaan hänen pääteoksekseen Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun, joka selittää täysin Kristillisen Tieteen ja henkisen parantamisen raamatullisen perustan. Yli vuosisadan ajan lukijat ovat jakaneet kokemuksiaan siitä, miten tämän kirjan lukeminen ja opiskelu ovat antaneet heille henkisen käsityksen Raamatusta ja heidän muuttumattomasta suhteestaan Jumalaan. Näitä uusia oivalluksia seurasi fyysinen parantuminen ja moraalinen koheneminen, jotka muuttivat heidän elämänsä.

Mary Baker Eddy perusti Kristuksen Tieteilijäkirkon, joka on kristillinen uskontokunta ja henkisten parantajien maailmanlaajuinen liike. Hän julkaisi 15 muuta kirjaa ja aloitti useita viikoittain ja kuukausittain ilmestyviä lehtiä – Kristillisen Tieteen Viestimen (The Herald of Christian Science), The Christian Science Journalin ja Christian Science Sentinelin – joiden tärkeä osa ovat artikkelit Kristillisen Tieteen harjoittamisesta ja todistukset parantumisista. Vuonna 1908 ollessaan 87-vuotias hän perusti The Christian Science Monitorin, yleismaailmallisen sanomalehden, joka tarjoaa kattavasti tasapuolista ja ihmisystävällistä uutisaineistoa maailmalta ja joka yhtä tarkkaavaisesti seuraa edistystä ja myönteisiä asioita kuin ihmiskunnan tarpeita, miten käsitellä kärsimystä ja konflikteja. Sen perusperiaatteena ”ei ole loukata ketään, vaan siunata koko ihmiskuntaa” (The First Church of Christ, Scientist, and Miscellany, s. 353). The Monitor julkaistaan päivittäin verkkosivustolla digitaalisena ja viikoittain painettuna lehtenä englanniksi. Sen uutisia ja selostuksia jaetaan artikkelien, taulukkojen, äänen ja videosisällön välityksellä.

Raamattua, Tiede ja terveyttä ja Mary Baker Eddyn muita teoksia voi ostaa paikallisesta Kristillisen Tieteen lukusalista tai verkosta. Tutustu hänen elämäänsä ja työhönsä maailman hyväksi MaryBakerEddyLibrary.org (englanniksi ja ranskaksi).