Search:

Usko ja opetukset

Kun Mary Baker Eddyltä, Kristillisen Tieteen löytäjältä, kysyttiin, onko kristillisillä tieteilijöillä uskontunnustusta, hän vastasi: ”Ei ole, mikäli tarkoitetaan opillisia uskonlauseita” (Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun, s. 496-497). Hän laati kuitenkin muutaman lyhyen peruslausekkeen – eli pääkohdat – jotka ovat suppea yhteenveto Kristillisen Tieteen oleellisista kohdista, jotka kaikki pohjautuvat Raamattuun.

Kristillisen Tieteen peruslausekkeet

1. Totuuden kannattajina meillä on Raamatun innoittunut Sana riittävänä oppaanamme ikuiseen Elämään.

2. Me tunnustamme ja palvomme yhtä kaikkivaltiasta ja ääretöntä Jumalaa. Me tunnustamme Hänen Poikansa, ainoan Kristuksen; Pyhän Hengen eli jumalallisen Puolustajan; ja ihmisen Jumalan kuvana ja kaltaisena.

3. Me tunnustamme, että Jumalan suoma synnin anteeksianto tarkoittaa synnin hävittämistä ja sitä henkistä ymmärrystä, joka karkottaa pahan epätodellisena. Mutta uskoa syntiin rangaistaan niin kauan kuin tämä usko kestää.

4. Me tunnustamme Jeesuksen sovituksen todisteeksi jumalallisesta, vaikutusvoimaisesta Rakkaudesta, joka tuo ilmi ihmisen yhteyden Jumalan kanssa Kristuksen Jeesuksen, Tiennäyttäjän, kautta; ja me uskomme, että ihminen pelastuu Kristuksen kautta, Totuuden, Elämän ja Rakkauden kautta, minkä Galilean Profeetta todisti parantamalla sairaat ja voittamalla synnin ja kuoleman.

5. Me tunnustamme, että Jeesuksen ristiinnaulitseminen ja hänen ylösnousemuksensa auttoivat nostamaan uskoa ymmärtämään ikuista Elämää, Sielun, Hengen, kaikkeutta ja aineen olemattomuutta.

6. Ja me vakaasti lupaamme valvoa, ja rukoilla, että meillä olisi se Mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli; tehdä muille samoin kuin haluaisimme heidän tekevän meille; ja olla armeliaita, oikeudenmukaisia ja puhtaita.

Millä tavalla se on kristillinen ja tiede?

Kristillinen Tiede ja sen pohjalta parantaminen perustuvat kokonaan Raamatun vakuutukseen siitä, että ”Jumala on rakkaus” (1. Joh. 4:16). Ne, jotka harjoittavat sitä, pyrkivät elämään rakastaen arastelematta, myötätuntoisesti, puhtaasti ja täydestä sydämestä. Kristus Jeesus ilmensi ja opetti tätä Rakkautta Vuorisaarnassa (Matt. 5-7). Tässä mielessä se on kristillinen.

Kristillinen Tiede on myös tiede, koska Jumalan ymmärretään olevan muuttumaton Rakkaus – ääretön Periaate, joka on pysyvä, yleismaailmallinen, kaiken kattava, ikuinen, ainoa todellinen voima ja hyvän lähde. Se selittää Rakkauden henkiset lait, jotka antoivat Jeesukselle kyvyn parantaa sairauksia ja antaa anteeksi syntejä. Jumalallinen Tiede antaa myös vastauksen keskeisiin kysymyksiimme pahasta, todellisuudesta ja ikuisesta elämästä. Kuten sana tiede yleensä käsitetään, se on luotettava, johdonmukainen ja todistettavissa, ja sen avulla parannetaan niin yksilöitä kuin ihmiskuntaakin, kun Jumala ymmärretään syvemmin.

Esite: ”Mitä Kristillinen Tiede on?”

Uudessa esitteessä on perustietoa Kristillisen Tieteen teologiasta ja sen harjoittamisesta sekä Ensimmäisen Kristuksen Tieteilijäkirkon (The First Church of Christ, Scientist) toiminnasta ja julkaisuista.

Sitä voi ladata, tulostaa ja jakaa muille 19 eri kielellä.


Lataa juliste (EnglannIksi)