Search:

Jäsenmaksu

Joka vuosi jäsenillä on tilaisuus lahjoittaa Äitikirkolle. Tätä lahjoitusta kutsutaan jäsenmaksuksi.


KIRKKOKÄSIKIRJA, LUKU VIII, KOHTA 13

Äitikirkon jokaisen jäsenen pitää maksaa vuosittain jäsenmaksua vähintään yksi dollari, joka toimitetaan vuosittain kirkon rahastonhoitajalle.

MARY BAKER EDDY


Jäsenten jäsenmaksuvelvoite on täytetty, kun he ovat tehneet ensimmäisen lahjoituksensa Yleisrahastoon.

Jos haluatte tehdä lahjoituksen nyt (saatatte tarvita kansainvälisen luotto- tai prepaid-kortin, jos olette USA:n ulkopuolella), käykää online-lahjoitukset-sivulla (sivu on englanniksi, ohjeet ovat saatavissa espanjaksi, portugaliksi, ranskaksi ja saksaksi).

Vaikka lahjoitustanne arvostetaan, silti tärkeimmät lahjoituksenne ovat Kristillisen Tieteen parantavan voiman toteennäyttö ja Äitikirkon tukeminen rukouksin. Sellaisissa paikoissa, joissa varojen siirto USA:han ei toimi, harkitkaa alueellanne sijaitsevan Kristillisen Tieteen toiminnan tukemista sen sijaan, että maksaisitte jäsenmaksun suoraan Äitikirkolle.

KYSYMYKSIÄ?
Jos teillä on kysymyksiä jäsenmaksun suorittamisesta tai lahjoitusten tekemisestä Äitikirkolle, ottakaa yhteyttä treasurer@christianscience.com.

LUKEKAA JÄSENMAKSUKIRJE

MAKSA JÄSENMAKSUSI VERKOSSA

Muita maksutapoja
(PDF-tiedosto; 0.14 MB)