Search:

Järjestä Kristillisen Tieteen esitelmä

Esitelmän järjestäminen on innostava ja parantava kokemus kaikille mukanaoleville. Tässä on haarakirkollenne tai yhdistyksellenne ohjeita, tapoja ja ideoita mietittäväksi, kun valmistaudutte järjestämään esitelmän.

Esitelmän valmistelu on hyödyllistä aloittaa Church Manualin [Kirkkokäsikirjan] säädöksistä, joihin Kristillisen Tieteen esitelmät perustuvat. Ohessa on kaksi otetta niistä:


Esitelmätoimikunta

Artikla XXXII

Vuosittaiset esitelmät. Pykälä 4. Äitikirkon ja haarakirkkojen tulee ottaa yhteyttä joka vuosi Esitelmätoimikuntaan pitääkseen yhden tai useamman esitelmän (Church Manual [Kirkkokäsikirja] 95:16).

Artikla XXXI

Esitelmöijien velvollisuus. Pykälä 2. Esitelmätoimikunnan velvollisuus on pitää huolta siitä, että jokaisessa esitelmässä vastataan todenmukaisesti ja oikein julkisuudessa esiin tuleviin seikkoihin, joissa tuomitaan Kristillinen Tiede, ja että siinä pitäydytään Kunniapastorin elämään liittyviin tosiasioihin. (Church Manual [Kirkkokäsikirja] 93:10-15).

Muistakaa lukea kaksi viimeisintä artikkelia Kristillisen Tieteen esitelmistä, jotka on julkaistu The Christian Science Journalissa ja The Herald of Christian Science’issa.


Miten hakea esitelmää

 1. Etsikää esitelmöitsijä. Ajantasainen lista esitelmöijistä löytyy sivustolta Tutustu esitelmöitsijöihin.

 2. Vahvistakaa valitsemaltanne esitelmöijältä, että hän on käytettävissä, ennen kuin lähetätte esitelmän hakemuslomakkeen.

 3. Esitelmälomakkeen lähettäminen on vahvistus siitä, että haarakirkkonne johtokunta suostuu kustantamaan esitelmän ja puhujan.

 4. Täyttäkää esitelmän hakemuslomake verkossa:
  Voitte täyttää sen omalla äidinkielellänne, vaikka lomake on englanniksi. Jos teillä on vaikeuksia verkkolomakkeen täyttämisessä, käytettävissänne on Word-tiedosto englanniksi, espanjaksi, italiaksi, portugaliksi, ranskaksi tai saksaksi ja voitte täyttää ja lähettää sen meille.
  Lähettäkää yksi lomake jokaista esitelmää varten (jos kustannatte lisäesitelmiä).

Jos teillä on kysymyksiä tai tarvitsette apua, ottakaa yhteyttä Esitelmätoimikuntaan. Vastaamme puheluihin englanniksi tai ranskaksi numerossa +1 617 450 3669, tai voitte lähettää meille sähköpostia millä tahansa kielellä osoitteeseen lecture@christianscience.com.


 • Ennen kuin teette mitään muuta, on suositeltavaa aloittaa pohtimalla seuraavia tekstejä ja keskustella niistä tiimin kanssa, joka on mukana kustantamassa esitelmää ja järjestämässä sitä:

  • Church Manualin säädökset esitelmistä (s. 93-96)

  • Mary Baker Eddyn kirje Esitelmätoimikunnalle, joka on kirjassa First Church of Christ Scientist, and Miscellany, s. 248-249

  • Kaksi Esitelmätoimikunnan hiljan julkaisemaa artikkelia (ks. yllä olevat linkit)

 • On myös suositeltavaa, että pyydätte kaikkia jäseniä rukoilemalla tukemaan esitelmää jo valmisteluvaiheessa, ja että tämä tukeminen jatkuu koko vuoden ajan!

 • Kun rukoilette yhtenä kirkkona nähdäksenne, että ihmiskunta luonnostaan vastaanottaa Puolustajan, silloin Totuus todella vaikuttaa elämässänne viemällä eteenpäin esitelmän suunnittelua, mikä ilmentää Totuutta, joka parantaa niin kirkossa kuin yhteiskunnassa.

 • Jäsenille henkisesti valmistava kokous voi olla hyvin antoisa. Voitte keskustella esitelmöitsijän kanssa siitä, mikä on paras tapa osallistua kokoukseen: paikan päällä, puhelimitse vai videopuheluna.

 • Esitelmän jälkeen voitte järjestää tapahtuman vaikutuksista kokouksen, jossa jäsenillä on tilaisuus todistaa jatkuvasta meneillään olevasta yhteisestä parantamisesta. Kerro tästä myös esitelmöitsijälle! Siitä huolimatta pidetäänkö erityinen kokous, on äärettömän hyödyllistä ja merkityksellistä, että niiden puolesta rukoillaan ja niistä välitetään edelleen, jotka tulivat esitelmään tai joita se kosketti jollain tavalla.

 • Millainen kuulijakunta esitelmällä halutaan tavoittaa (kaikki, koululuokat, korkeakoulujärjestöt, nuorisoryhmät, vankilat ja rangaistuslaitokset, Kristillisen Tieteen hoitopaikat, terveys- ja kirjamessut, uskontojen väliset vuoropuheluryhmät jne.)? Mitä tapoja on saavuttaa kyseinen kuulijakunta tehokkaasti (ennen esitelmää) ja seurata sitä (sen jälkeen)?

 • Kun teette rukoillen valintaanne, esitelmien otsikot löytää linkistä Etsi esitelmiä otsikolla. Esitelmöijien elämäkertatiedot ja heidän kalenterinsa, jossa on suunnitellut esitelmät, ovat heidän profiilisivuillaan linkin Tutustu esitelmöitsijöihin takana. Harkitessanne esitelmöijää ottakaa yhteyttä yhteen kerrallaan.

 • Esitelmöijät haluavat mielellään tietää tapahtuman tavoitteet ja keskustella niistä – mitä Jumala kutsuu tällä kertaa toteuttamaan, paikka ja päivämäärä, pääsymaksu vai ei jne. Alustava keskustelu on sopiva aika kysyä esitelmöijän palkkiota ja mahdollisia kuluja, kuten myös selvittää sitä, mitä esitelmöijä tulee tarvitsemaan: mm. pöytää/koroketta, minkä tyyppistä äänentoistoa ja mikrofonia, fläppitaulua, tuolia jne. Esitelmöijä arvostaa tietoa kaikista suunnitelman muutoksista, huolenaiheista tai tarpeista, joita tulee esiin suunnittelun aikana. He rukoilevat kanssanne joka päivä!

 • Valittaessa paikkaa tapahtumalle(-ille) voi olla tärkeää vierailla siellä, arvioida, miten helposti osallistujat löytävät sen ja siellä olevan huoneen, sekä millaiset pysäköintimahdollisuudet ovat. Miten osallistujat pääsevät paikalle julkisilla kulkuneuvoilla? Sallitaanko paikassa kylttejä tai voileipäpöytiä sisäänkäyntien yhteydessä? Millainen äänentoistojärjestelmä on saatavissa? Millä tavoin esitelmän järjestäminen voisi samalla suoraan hyödyttää tapahtumalla paikkaa/järjestöä?

 • Jos paikan päällä ei jo ole äänentoistojärjestelmää, kannettavan järjestelmän vuokraaminen voisi olla erittäin hyödyllistä! Varmistakaa, että langaton mikrofoni testataan edellisenä päivänä, ja tuokaa siihen ylimääräisiä pattereita!

 • Paikallinen Kristillisen Tieteen järjestö läheisessä korkeakoulussa tai yliopistossa voi haluta osallistua. Kenties sen jäsenet saattavat mainostaa esitelmää alueellaan tai jopa järjestää oman esitelmän, kun esitelmöitsijä on kaupungissa. Toiset haarakirkot tai yhdistykset seudullanne saattavat hyötyä suunnitelmastanne kutsua esitelmöijä, jos tietävät siitä hyvissä ajoin etukäteen, niin että he voivat suunnitella oman tapahtuman ja samalla hyötyä matkakustannusten jakamisesta.

 • Mitä kirjallisuutta suunnittelette myyvänne tai lahjoittavanne esitelmässä? Ostettaessa useita kappaleita Raamattuja, Tiede ja terveyttä tai julkaisuja lukusalin kautta tai ottamalla yhteyttä sähköpostiosoitteeseen sales@csps.com saattaa saada paljousalennusta.

 • Esitelmöijä auttaa teitä mielellään sopivan esittelyn laadinnassa ennen esitelmäpäivää.

 • Monet osallistujat ovat kiitollisia, kun heillä on mahdollisuus ostaa tai saada esitelmän jälkeen Raamattu ja Tiede ja terveys tai muuta materiaalia, kuten Kristillisen Tieteen julkaisuja. (Suosittelemme, että jos Tiede ja terveys –kirjoja on saatavilla, tulisi tarjolla olla myös Raamattuja. Joillain ihmisillä sitä ei ole ja on luonnollista, että kristillinen uskontomme laittaa sen saataville yhdessä Tiede ja terveyden kanssa.)

 • Jos haluatte jakaa tiettyä artikkelia jostain julkaisusta, tarkastakaa lupa painoksen ”Luvat” kohdasta. Minkä tahansa artikkelin enintään 100 kopiota sallitaan yleensä ilman lupaa. Kaikki tekijätiedot on säilytettävä. Jos haluatte tehdä enemmän kuin 100 kopiota tai tarvitsette lisätietoja, lähettäkää sähköpostia luvan saamiseksi osoitteeseen copyright@csps.com.

 • Onko esitteissä tietoa paikallisesta Kristillisen Tieteen toiminnasta, kuten kirkosta, lukusalista, christianscience.comista ja haarakirkon nettisivustosta ja tulevista esitelmistä? Monet osallistujat, joille Kristillinen Tiede on uusi, arvostavat sitä, että heille kerrotaan, miten he voivat ottaa yhteyttä haarakirkkoon halutessaan kysyä jotakin tai tutkia kotonaan lisää internetissä.

 • Yksi vaihtoehto on tarjota vierailijalomaketta yhteydenpitoon uusien osanottajien kanssa.

Jokaisessa yhteiskunnassa on paljon tiedotus- ja mainontavaihtoehtoja. Voitte ottaa yhteyttä Tara Talbotiin Esitelmätoimikunnan toimistoon keskustellaksenne joistain ideoista: talbott@csps.com tai +1 617 450 3428.

Joillain esitelmöijillä on jo valmista materiaalia tiedotusta varten jaettavaksi haarakirkoille. Jos päätätte suunnitella sitä itse, olkaa yhteydessä esitelmöitsijään, että hän hyväksyy sanamuodon ja muotoilun ennen kuin mitään on painettu, julkaistu tai jaettu.

Esitelmäpäivänä on pidettävä käytännön järjestelyt mielessä. Aktiivinen tukeminen rukoilemalla sinä päivänä saa kaiken sujumaan hyvin. Keskitytään kaiken yhteen ja ainoaan todelliseen aiheuttajaan, joka on hyvä, ja sisällytetään koko yhteiskunta jumalalliseen sanomaan ja ilmaistaan todellista rakkautta, joka on seurausta tästä vilpittömästä keskittymisestä jokaiseen osallistujaan ja ohikulkijaan.

Seuraavat ehdotukset ovat osoittautuneet hyödyllisiksi muistutuksiksi.

 • Valmistelkaa ja sulkekaa esitelmäpaikka.

 • Kuljettakaa esitelmöitsijä tapahtumaan ja sieltä pois.

 • Laittakaa opasteet paikan sisäänkäynneille, pysäköintialueelle ja jopa lähimmille julkisen liikenteen pysäkeille.

 • Testatkaa perusteellisesti äänentoistojärjestelmä esitelmöijän kanssa.

 • Järjestäkää lastenhoito.

 • Henkilöitä huolehtimaan kirjallisuuspöydästä.

 • Esitelkää esitelmöitsijä hänen hyväksymänsä esittelyn mukaisesti.

 • Maksakaa esitelmöitsijän palkkio.

Vaikka tapahtuma on päättynyt, jakaminen ja parantaminen jatkuvat!

 • Harkitkaa yhteyden pitämistä listallanne oleviin uusiin vierailijoihin tai yhteiskunnan muihin jäseniin (mukaan lukien mediakontaktit), joiden kanssa olitte yhteydessä esitelmän valmistelujen aikana, jotta muodostuisi pysyviä suhteita.

 • Jotta jäsenet voivat iloita yhdessä, olisi hyvä pitää kokous tapahtuman vaikutuksista ja jakaa myös se esitelmöijän kanssa.

 • Kaikki rukoilu, suunnittelu ja ilmaistu rakkaus luovat vahvan perustan tuleville siunauksille kirkkonne toiminnassa, mukaan lukien seuraava esitelmä! Kiitos!

Puhelimitse:
+ 1 617 450 3669 (vain englanniksi ja ranskaksi)

Sähköpostitse:
lecture@christianscience.com (millä tahansa kielellä)

Postiosoite:
Board of Lectureship, P07-10
The First Church of Christ, Scientist
210 Massachusetts Avenue
Boston, MA 02115 USA

English
(PDF-tiedosto; 0.06 MB)

Français
(PDF-tiedosto; 0.09 MB)

Deutsch
(PDF-tiedosto; 0.07 MB)

Italiano
(PDF-tiedosto; 0.10 MB)

Português
(PDF-tiedosto; 0.07 MB)

Español
(PDF-tiedosto; 0.06 MB)