Search:

Raamattu

Kristillisen Tieteen teologia ja harjoittaminen perustuvat Raamattuun, Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta Ilmestyskirjaan. Erityisesti Jeesuksen toiminta havainnollistaa, miten parantuminen ja uudistuminen tapahtuvat, kun havaitsemme rukoillessa, että olemme todelliselta luonteeltamme henkisiä ja meidät on tehty ”Jumalan kuvaksi ja kaltaiseksi”, kuten Ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisessä luvussa kerrotaan. Lisää esimerkkejä henkisestä parantamisesta voi katsoa Jeesuksen läheisten opetuslasten ja seuraajien kertomuksista Raamatusta sekä myös Abrahamin, Jaakobin, Mooseksen ja profeettojen elämästä Vanhassa testamentissa.

Mary Baker Eddylle Kristillinen Tiede avautui Raamatusta innoittuneen ymmärryksen avulla, mikä valaisi henkisen parantamisen taustalla olevat jumalalliset lait. Nämä Jumalan lait ovat mahtavia, aina saatavilla ja toimivia, parantaen, pelastaen ja siunaten ihmiskuntaa. Hänen pääteoksensa nimessä Tiede ja terveys, on myös lauseke ”avain Raamattuun”, joka viittaa siihen, että se liittyy erottamattomasti Raamattuun. Kun hän kuvaa Kristillisen Tieteen löytöään, hän kirjoitti: ”Raamattu on ollut ainoa lähteeni” ja ”Raamattu sisältää ohjeet kaikkeen parantamiseen” (Tiede ja terveys, s. 126 ja 406). Ensimmäinen Kristillisen Tieteen kuudesta lyhyestä peruslausekkeesta kuuluu: ”Totuuden kannattajina meillä on Raamatun innoittunut Sana riittävänä oppaanamme ikuiseen Elämään” (Tiede ja terveys, s. 497).

Viikoittainen Raamatunopiskeluteksti antaa mahdollisuuden yksilölliseen opiskeluun, ja se on sunnuntaijumalanpalvelusten keskeinen osa. Pyhäkoulua voi käydä 20-vuotiaaksi asti, ja se pitäytyy vankasti kymmeneen käskyyn, Isä meidän – rukoukseen ja Vuorisaarnaan. Keskellä viikkoa pidettävissä todistuskokouksissa Raamatun kirjoitusten lukeminen on myös tärkeässä osassa. Niihin osallistujat voivat myös kertoa, miten he ovat soveltaneet Raamatun henkisiä opetuksia tosielämän haasteisiin – suuriin ja pieniin.