Search:

At være vært for et Kristen Videnskabs foredrag

At afholde et foredrag er en inspirerende og helbredende oplevelse, for alle involverede. Nedenfor findes redskaber, ressourcer og idéer til overvejelse for jeres grenkirke eller samfund, når I forbereder jer på at være vært for et foredrag.


For at komme i gang, er det nyttigt at overveje vedtægterne i Kirkehåndbogen, som danner grundlag for Kristen Videnskabs foredrag. Her er to uddrag:

Artikel XXXII

Årlige foredrag. Par. 4. Moderkirken og grenkirkerne skal hvert år hos foredragsrådet anmode om et eller flere foredrag. (Kirkehåndbogen 95:15)

Artikel XXXI

Foredragsholderes pligt. Par. 2. Det er foredragsrådets pligt i hvert foredrag at fremkomme med en sandfærdig og redelig imødegåelse af offentlige angreb på Christian Science og at fremføre kendsgerninger vedrørende Pastor emeritus’ liv. Hvert medlem skal pr. post sende denne kirkes sekretær kopi af sine foredrag, inden han holder dem. (Kirkehåndbogen 93:9-16)

Gå ikke glip af de to seneste artikler om Kristen Videnskabs foredrag, trykt i The Christian Science Journal og Kristen Videnskabs Herold på fire sprog:


Sådan ansøger du om et foredrag

 1. Find en foredragsholder. Gå til Mød foredragsholderne på den aktuelle liste over foredragsholdere.

 2. Kontakt den udvalgte foredragsholder for at få bekræftet at han eller hun er til rådighed, inden ansøgningsskemaet udfyldes og indsendes.

 3. Ved indsendelse af foredrags ansøgningsskemaet bekræfter I, at jeres grenkirkes bestyrelse er indforstået med, at sponsorere foredraget og foredragsholderen.

 4. Udfyld Ansøgningsskema for foredrag online:
  Du kan udfylde skemaet på dit eget sprog, selvom skemaet er på engelsk. Hvis du har problemer med at udfylde online-skemaet, er en Word-fil tilgængelig på engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk, som du kan udfylde og sende til os.
  Udfyld ét skema pr. foredrag (hvis I holder mere end ét).

Hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp, kontakt venligst vores foredragsbestyrelse. Vi kan besvare opkald på engelsk og fransk på telefonnummer +1 617 450 3669, eller du kan sende os en e-mail på et hvilket som helst sprog på lecture@ChristianScience.com


 • Inden der foretages noget andet anbefaler vi, at de nedenfor nævnte tekster nøje gennemtænkes og diskuteres med det team, som er involveret i afholdelse / koordineringen af foredraget.

  • Kirkehåndbogen, vedtægter om foredrag (s. 93-96)

  • Brev fra Mary Baker Eddy til foredragsbestyrelsen trykt i First Church of Christ, Scientist, and Miscellany, s. 248-249

  • To nyligt offentliggjorte artikler fra foredragsbestyrelsen (se ovenstående links).

 • Det anbefales også, at alle medlemmerne støtter foredrags aktiviteterne, tidligt i forløbet, gennem bøn, og fortsætter den metafysiske støtte året rundt!

 • At bede sammen, som kirkesamfund, for at se menneskehedens naturlige modtagelighed for den guddommelige Sandhed, den evige transformerende kraft i vores liv, kan virkelig åbne vejen for en effektiv planlægning af foredraget, som er et udtryk for Sandhed, der bringer helbredelse både i vores kirker og i samfundet.

 • Et metafysisk forberedelses møde for medlemmerne, kan være yderst produktivt. I kan tale med foredragsholderen om hvordan I bedst kan deltage i mødet: ved fremmøde, via telefon eller videoopkald.

 • Et opsamlingsmøde med medlemmerne, efter foredraget, kan være en god mulighed for, sammen at se det helbredende arbejde fortsætte. Vær opmærksom på, også at dele udbyttet af dette med foredragsholderen! Uanset om et bestemt møde finder sted eller ej, er jeres fortsatte metafysiske arbejde og omsorg for dem, der kom til foredraget eller blev berørt af det, yderst nyttigt og frugtbart.

 • Hvilket publikum er målgruppen for jeres foredrag, (den brede offentlighed, skoleklasser, universitets publikum, ungdomsgrupper, fængsler, Kristen Videnskabs plejefaciliteter, sundheds- eller bogmesser, interfaith grupper osv.)? Hvilke veje findes der til, effektivt at nå et udvalgt publikum, både før og efter foredraget?

 • Foredrags titler findes på Søg foredrag via titel, til yderligere refleksion og overvejelse. Foredragsholderenes biografiske information og deres kalender med planlagte foredrag findes på deres profil side Mød foredragsholderne. Af hensyn til foredragsholderne bedes I kun kontakte én ad gangen.

 • Foredragsholderne er spændte på at diskutere med jer hvilke forventninger og mål I har for foredraget, hvad I føler Gud guider jer til at gøre, mødested og tidspunkt for foredraget, eventuel deltagergebyr osv. I den resterende del af samtalen er det et godt tidspunkt at spørge foredragsholdren om deres honorar for forelæsningen og mulige udgifter, samt hvad foredragsholderen har brug for så som: bord / podium, lydsystem og mikrofon, flipover, stol mm. Foredragsholderen vil sætte pris på at blive kontaktet i tilfælde af nye udviklinger, bekymringer eller behov under planlægningen af foredraget. De arbejder metafysisk med jer hver dag!

 • Når i vælger et sted for én eller flere begivenheder, kan det være vigtigt at besøge stedet først og vurdere hvor nemt det er for jeres gæster, at finde adressen og lokalet, hvis det er inde i en bygning, samt hvor mange parkeringspladser der er til rådighed. Hvordan kan gæsterne nå stedet via offentlig transport? Tillader faciliteterne opstilling af skilte ved indgangen? Hvilket slags lydsystem er til rådighed? Kan foredraget på nogen måde være en direkte støtte for omliggende lokaliteter eller organisation i forløbet?

 • Hvis det ikke allerede findes på stedet, kan et bærbart lydsystem lejes og være til stor nytte. Sørg for at teste den trådløse mikrofon før foredragsdagen og bring ekstra batterier for en sikkerheds skyld!

 • En lokal CSO (Kristen Videnskabs organisation) på et nærliggende universitet vil muligvis være interesseret i at være involveret. Måske kan CSO-medlemmer gøre reklame for foredraget på universitetsområdet eller måske selv planlægge et foredrag mens foredragsholderen er i byen. Andre grenkirker eller samfund i jeres område eller region kan også drage nytte af at være informeret om jeres foredrag i god tid, så de evt. selv kan planlægge et og drage fordel af at dele rejse omkostningerne.

 • Hvilken litteratur planlægger I at sælge eller give væk ved foredraget? Der kan være mængde rabat, hvis folk køber flere eksemplarer af Bibelen eller Videnskab og Helse, samt tidsskrifterne gennem læseværelset eller ved at kontakte sales@csps.com.

 • Foredragsholderen vil med glæde arbejde sammen med jer inden foredragsdagen for at sammensætte en passende introduktion.

 • Mange gæster er særligt taknemmelige for at have mulighed for at købe eller modtage en udgave af Bibelen og Videnskab og Helse eller andet læsemateriale så som Kristen Videnskabs tidsskrifter efter et foredrag. (Vi anbefaler, at hvis Videnskab og Helse er til rådighed, så gælder det samme for Bibelen. Nogle mennesker ejer ikke en Bibel, og det er naturligt for vores kristne trosretning at gøre den tilgængelig sammen med Videnskab og Helse).

 • Hvis I gerne vil dele en bestemt artikel fra et af tidsskrifterne, kontrollér ”Permissions” / tilladelses afsnittet i udgaven. 100 kopier af enhver artikel er normalt tilladt uden tilladelse. Kildeoplysning skal bibeholdes. Hvis I ønsker at lave mere end 100 kopier eller har brug for flere oplysninger, kan I e-maile copyright@csps.com om tilladelse.

 • Ønsker I at uddele materiale om lokale Kristen Videnskabs ressourcer: oplysninger om kirken, læseværelset, christianscience.com, grenkirkens hjemmeside og fremtidige foredrag? Mange gæster, der er nye inden for Kristen Videnskab, sætter pris på at vide hvordan de kan kontakte grenkirken med spørgsmål eller studere mere på nettet hjemmefra.

 • En anden mulighed er at tilbyde gæsterne en liste, hvor de kan skrive deres navn, e-mail adresse og evt. telefonnummer på, og dermed kan I fortsætte kontakten med nye deltagere.

Der er masser af reklamemuligheder i ethvert samfund. I er velkommen til at kontakte Tara Talbot fra foredragsbestyrelsen og diskutere nogle idéer: talbott@csps.com eller +1 617 450 3428.

Nogle foredragsholdere har allerede offentlig reklame materiale til rådighed for grenkirkerne. Hvis I beslutter jer for at designe jeres egen reklame, skal I arbejde direkte sammen med foredragsholderen med henblik på godkendelse af formulering og design inden I printer, offentliggør eller distribuerer noget.

På foredragsdagen kan der være meget logistisk at tænke på. Aktiv metafysisk støtte for selve dagen, vil bringe alt på rette spor ved at fokusere på den eneste sande årsag for alt godt, og omfavne hele samfundet i det guddommelige budskab og udtrykke den naturlige kærlighed, der resulterer i dette fokus, og generøst deles med enhver gæst og forbigående.

Følgende forslag har vist sig at være til stor hjælp. Det kan være nyttigt at have kirkemedlemmer, som melder sig til forskellige opgaver:

 • Forberede og lukke mødelokalet.

 • Transportere foredragsholderen til og fra stedet, hvor foredraget afholdes.

 • Kirketjener ved indgangen af bygningen eller lokalet, på parkeringspladsen, og selv ved det nærmeste holdested for offentlig transport.

 • Test grundigt lydanlægget med foredragsholderen.

 • Tilbyd børnepasning.

 • Hav et bord med litteratur til rådighed og en person, der står for salg og gratis udlevering af læsemateriale.

 • Introducer foredragsholderen med en introduktion han har godkendt.

 • Betal foredrags honoraret til foredragsholderen.

Til trods for at foredraget er afsluttet, fortsætter folk stadig med at dele budskabet, og helbredelse fortsætter!

 • Overvej at holde kontakten med de nye besøgende på jeres liste eller med andre i samfundet (herunder mediekontakter), som I var i kontakt med under foredrags forberedelserne, for at udvikle og opretholde løbende relationer.

 • For at hele medlemsskabet kan glæde sig sammen, kan det være værdifuldt at holde et inspirations møde, og dele det der har inspireret jer med foredragsholderen.

 • Med alt det metafysiske arbejde, planlægning og udtrykt kærlighed har I lagt et stærkt fundament for de kommende velsignelser dette vil medføre i jeres fortsatte kirkeaktiviteter fremover, inklusiv det næste foredrag! Tusind tak!

Telefon
+1 617 450 3669 (Kun for engelsk og fransk)

E-mail
lecture@christianscience.com (alle sprog ok)

Post adresse
Board of Lectureship, P07-10
The First Church of Christ, Scientist
210 Massachusetts Avenue
Boston, MA 02115
USA

English
(PDF fil; 0.06 MB)

Français
(PDF fil; 0.09 MB)

Deutsch
(PDF fil; 0.07 MB)

Italiano
(PDF fil; 0.10 MB)

Português
(PDF fil; 0.07 MB)

Español
(PDF fil; 0.06 MB)