Search:

Bibelen

Bibelen, fra 1. Mosebog til Johannes’ Åbenbaring, er grundlaget for Kristen Videnskabs teologi og praksis. Specielt illustrerer Jesus’ gerninger, hvordan vi kan opleve helbredelse og fornyelse, når vi forstår vores sande natur som åndelig, skabt i Guds billede og lignelse, som det første kapitel i 1. Mosebog erklærer. Yderligere eksempler på åndelig helbredelse, findes i de bibelske fortællinger om Jesus’ nærmeste disciple og tilhængere, såvel som i Abrahams, Jakobs, Moses’ og profeternes liv, i Det gamle Testamente.

For Mary Baker Eddy, strømmede Kristen Videnskab ud af en inspireret forståelse af Bibelen, som belyste de guddommelige love bag åndelig helbredelse. Disse guddommelige love er mægtige mandater, altid tilstedeværende og udvirker helbredelse, frelse og velsignelser for menneskeheden. Titlen på hendes hovedværk, Videnskab og Helse med Nøgle til Skriften, inkluderer udtrykket ”Nøgle til Skriften”, der angiver dets uadskillelige forbindelse med Bibelen. Da hun beskrev sin opdagelse af Kristen Videnskab, skrev hun, ”Bibelen har været min eneste autoritet”, og ”Bibelen indeholder recepten på al helbreden” (Videnskab og Helse, s. 126 og 406). Af de seks korte Kristen Videnskabs trossætninger, lyder den første: ”Som Sandhedens tilhængere tager vi Bibelens inspirerende Ord som vor fyldestgørende vejleder til evigt Liv” (Videnskab og Helse, s. 497).

En ugentlig Bibellektion tilbyder et individuelt studie, og er hjertet i søndagsgudstjenesten. Søndags skole for unge, op til 20 år, er forankret i De ti Bud, Fadervor og Bjergprædikenen. Oplæsning fra Bibelen finder også sted ved onsdagsmøder med vidnesbyrd, hvor de tilstedeværende deler måder, hvorpå de har været i stand til at anvende, de åndelige lektioner fra Skrifterne, til deres livs-udfordringer – store som små.