Search:

Tro og lære

Da Mary Baker Eddy, grundlæggeren af Kristen Videnskab blev spurgt, om kristenvidenskabs-studerende havde nogen religiøs trosbekendelse, svarede hun: ”Nej, det har de ikke, hvis der hermed tænkes på faste dogmer.” (Videnskab og Helse med Nøgle til Skriften, s. 496) Hun gav os dertil få korte trossætninger – eller nøglepunkter – som kort og godt sammenfatter de grundlæggende punkter i Kristen Videnskab, og som alle er rodfæstede i Bibelen.

Trossætninger i Kristen Videnskab

  1. Som Sandhedens tilhængere tage vi Bibelens inspirerende Ord som vor fyldestgørende vejleder til evigt Liv.

  2. Vi erkender og tilbeder én enerådende og uendelig Gud. Vi erkender Hans Søn, én Kristus; Helligånden eller den guddommelige Talsmand; og mennesket i Guds billede og lignelse.

  3. Vi erkender, at Guds tilgivelse af synd består i tilintetgørelsen af synd og i den åndelige forståelse, der uddriver det onde som uvirkeligt. Men troen på synd straffes, så længe denne tro varer.

  4. Vi erkender, at Jesu forsoning er bevis på guddommelig, virksom Kærlighed, der åbenbarer menneskets enhed med Gud gennem Kristus Jesus, Vejviseren, og vi erkender, at mennesket frelses ved Kristus, ved Sandhed, Liv og Kærlighed, som den galilæiske Profet beviste det ved at helbrede syge og besejre synd og død.

  5. Vi erkender, at Jesu korsfæstelse og hans opstandelse tjente til at opløfte troen til forståelse af evigt liv, ja, af Sjælens, Åndens, althed og materiens intethed.

  6. Og vi lover højtideligt at våge, og at bede om, at det samme Sind må være i os, som var i Kristus Jesus, at gøre mod andre sådan, som vi vil, at de skal gøre mod os, og at være barmhjertige, retfærdige og rene.Forbindelsen mellem Kristendom og Videnskab!

Kristen Videnskab og dets helbredende embede, hviler udelukkende på bekræftelsen fra Bibelen, at ”Gud er kærlighed” (Johannes’ første Brev 4:16).

De, som praktiserer det, stræber efter at leve den modige, medfølende, rene, generøse kærlighed, som Kristus Jesus var indbegrebet af og underviste i, i sin bjergprædiken (Mattæus 5–7). Dette er hjertet i dens kristendom.

Kristen Videnskab er også en videnskab, fordi Gud er forstået som værende uforanderlig Kærlighed – det uendelige Princip, der er konstant, universelt, inklusivt, evigt. Den eneste sande magt og kilde til alt godt. Det forklarer Kærlighedens åndelige love, som gjorde det muligt for Jesus at helbrede sygdom og synd. Denne guddommelige Videnskab svarer også på vores fundamentale spørgsmål om det onde, virkelighed og evigt liv. Som ordet videnskab forudsætter, er det pålideligt, konstant og beviseligt, hvilket medfører helbredelser for det enkelte menneske og menneskeheden, gennem en dybere forståelse af Gud.

”Hvad er Kristen Videnskab?” Brochure

Denne nye brochure leverer grundlæggende oplysninger om teologien og praksis af Kristen Videnskab, samt aktiviteterne i ”The First Church of Christ, Scientist” samt dens udgivelser.

Den kan downloades, printes eller deles med andre, på 19 sprog.


Download nu