Search:

Hvad er Kristen Videnskab?

Mary Baker Eddy, som opdagede og grundlagde Kristen Videnskab, definerede det som ”Guds lov, det godes lov…” (Guddommelig Videnskabs Grundtræk, s. 1). I Kristen Videnskab forstås Gud, som uendelig Kærlighed, så ufravigelig god, at et klart glimt af dette, gennem bøn, har magt til at helbrede, frelse og regenerere enhver.

Mary Baker Eddy, som studerede Bibelen hele sit liv, og som, siden sin ungdom, havde længtes efter at finde et dybere svar på det vedvarende spørgsmål om menneskelig lidelse, henvendte sig helhjertet til Gud, da hun var ude for et livstruende uheld i 1866. Da hun læste beretninger om Jesus’ hurtige og fuldstændige helbredelser, overvældede en ny følelse af Gud, Ånd, som den eneste virkelighed, hendes tankegang og helbredte hende. Drevet af trangen til at forstå Princippet, bag denne oplevelse, fortsatte hun med at søge og finde, grundliggende guddommelige love i Bibelen, som kom til at danne grundlag, for hendes undervisning og praktiseren af Kristen Videnskab.

Fra hendes tidsalder til vores, har mange oplevet, at når de forstår deres forhold til Gud bedre, gennem denne kristendommens Videnskab, bliver deres helbred genetableret og deres karakter forvandlet. Hver helbredelse inspirerer til et dybfølt ønske om at hjælpe andre, til at forstå og føle, hvor elsket vi alle er af Gud.

Tro og lære

Mary Baker Eddy, grundlæggeren af Kristen Videnskab, angav nogle få, korte grundprincipper, snarere end et dogme eller doktrinære overbevisninger, der sammenfatter de væsentlige punkter i Kristen Videnskab, som alle er rodfæstet i Bibelen.

Lær mere

Bibelen

Bibelen, fra 1. Mosebog til Johannes’ Åbenbaring, er fundamentet for Kristen Videnskabs teologi og praksis. For Mary Baker Eddy, strømmede Kristen Videnskab ud af en inspireret forståelse af Bibelen, som belyste de guddommelige love bag åndelig helbredelse.

Lær mere

Mary Baker Eddy

Mary Baker Eddy betragtede sig selv, som en åndelig pioner, hvis arbejde omfattede disciplinerne, videnskab, teologi og medicin. Efter sin opdagelse af Guds love, som mægtige og åndelige mandater, altid tilstedeværende og altid i aktivitet for at helbrede, frelse og velsigne menneskeheden, viede hun sit liv til at praktisere, undervise og dele, denne kristendommens helbredende videnskab.

Lær mere

Kristen Videnskabs præst

Vores Præst består af to bøger, Bibelen og Videnskab og Helse med Nøgle til Skriften, skrevet af Mary Baker Eddy. Vores Præst er tilgængelig døgnet rundt til at trøste, guide og helbrede.

Mere