Search:

Publikationskommitté

I en värld uppfylld av religiösa meningsskiljaktigheter och splittring kan det ibland synas både sällsynt och nödvändigt att människor av olika trosuppfattningar och bakgrund verkligen förstår varandra. Det finns ett överflöd av fördomar. Människor av olika religiösa övertygelser har svårt att se längre än skillnaderna. Sekulära kommentatorer slår ofta ihop alla trosuppfattningar som om de var samma sak.

Samma hinder är vanliga i den allmänna uppfattningen av Kristen Vetenskap. Som en kyrklig publikation med titeln Dialogue with the World (Dialog med världen) påpekade för flera år sedan, är första steget till större förståelse att man “rensar ut en tilltrasslad undervegetation av missuppfattningar” (Kristen Vetenskaps Direktion, 1972).

Kristen Vetenskaps Publikationskommittéer har haft dialog med världen sedan sina tidiga år som ett kyrkosamfund. Det centrala i deras arbete är att rensa ut missuppfattningar om Kristen Vetenskap som kan hindra en verkligen förståelse. När hon inrättade befattningen, gav Mary Baker Eddy, kyrkans grundare, instruktioner om att detta arbete skall utföras “på ett kristligt sätt” (Kyrkohandboken, s. 97). Avsikten är inte att vilseleda inte heller är det fråga om marknadsföring, utan om att bära vittne om sanningen. Det görs i en helande anda, inte för att kritisera dem som har en annan uppfattning.

Publikationskommitténs arbete beskrivs i artikel XXXIII i Kyrkohandboken. Chefen för Publikationskommittéerna har sitt kontor i Boston, Massachusetts, USA och det finns över 100 lokala Publikationskommittéer över hela världen som utses årligen. Arbetet kan omfatta att skriva, att tala med eller korrespondera med teologer, akademiker, författare, pressfolk, studeranden, befattningshavare ansvariga för hälsovården eller för lagstiftningen. Att lyfta och hela allmänna missuppfattningar är i själva verket en angelägenhet för alla kristen-vetenskapare som genom sin kristliga kärlek, hjälper till att delge världen en sanningsenlig syn på Kristen Vetenskap.

Kontakta din lokala kommitté för att höra hur du kan hjälpa till:

Lokala Publikationskommittéer