Search:

Bibeln

Bibeln, från Första Moseboken till Uppenbarelseboken, är grunden för Kristen Vetenskaps teologi och tillämpning. Särskilt visar Jesu verksamhet hur vi upplever helande och pånyttfödelse när vi genom bön inser att vårt sanna väsen är andligt och att vi är skapade ”till [Guds] avbild, lika [Honom]”, som första kapitlet i Första Moseboken anger. Flera exempel på andligt helande finns i Bibelns berättelser om Jesu närmaste lärjungar och efterföljare, liksom i Abrahams, Jakobs och Moses liv, och profeterna i Gamla Testamentet.

För Mary Baker Eddy, flödade Kristen Vetenskap ur en inspirerad förståelse av Bibeln, som belyste de gudomliga lagarna bakom andligt helande. Dessa Guds lagar är mäktiga förordnanden, alltid närvarande och i verksamhet för att hela, frälsa och välsigna mänskligheten. Hennes främsta arbete, Vetenskap och hälsa, inkluderar orden ”nyckel till Skriften,” och antyder att boken är oskiljaktigt förenad med Bibeln. När hon beskrev sin upptäckt av Kristen Vetenskap, skrev hon: ”Bibeln har varit min enda auktoritet”, och: ”Bibeln innehåller receptet för allt helande” (Vetenskap och hälsa, ss. 126, 406). Den första av Kristen Vetenskaps sex korta trossatser lyder: ”Som Sanningens anhängare tar vi Bibelns inspirerade Ord som vår fullgoda vägledare till evigt Liv” (Vetenskap och hälsa, s. 497).

En veckotext för Bibelstudier erbjuder individuella studier och är kärnan i Söndagsgudstjänsten. Söndagsskolan för elever upp till 20 år är förankrad i de tio budorden, Herrens bön och Bergspredikan. Läsning från Bibeln är också en del av vittnesbördsmöten under veckan, där de närvarande berättar om hur de tillämpat Skriftens andliga lärdomar på utmaningar i livet – stora och små.