Search:

Per-capita-avgift

Varje år har medlemmarna möjlighet att bidra till Moderkyrkan. Detta kallas per-capita-avgift.


KYRKOHANDBOKEN, ARTIKEL VIII, SEKTION 13

Varje medlem av Moderkyrkan skall årligen erlägga en per-capita-avgift av minst en dollar, som varje år skall insändas till kyrkans skattmästare.

MARY BAKER EDDY


Medlemmars skyldighet att betala en per-capita-avgift uppfylls genom deras första bidrag till den Allmänna fonden.

För att nu ge en gåva (ett internationellt kreditkort eller ett förbetalt kort kan krävas från utanför Förenta staterna) kan du gå till online-sidan för gåvor (sidan är på engelska, anvisningar finns också tillgängliga på franska, portugisiska, spanska och tyska).

Även om din gåva är uppskattad, så är din demonstration av Kristen Vetenskaps helande makt och dina böner till stöd för Moderkyrkan dina värdefullaste bidrag. På platser där överföring av medel till USA är opraktiskt, ber vi dig överväga stöd till en Kristen Vetenskaps grenkyrka i ditt område i stället för en per-capita-avgift betalad direkt till Moderkyrkan.

FRÅGOR?
Kontakta treasurer@christianscience.com om du har några frågor kring hur du uppfyller kravet att betala per-capita-avgiften eller hur du i övrigt lämnar bidrag till Moderkyrkan.

LÄS BREVET OM PER-CAPITA-AVGIFTEN

BETALA DIN PER-CAPITA-AVGIFT ONLINE