Search:

Hjälpmedel för läsrum

Välkommen till Centrum för Läsrumsresurser.

Här finner du utrustning och hjälpmedel som hjälper dig befrämja din grenkyrkas och ditt läsrums helande mission.


Jesus upprättade sin kyrka och fullföljde sin livsuppgift på den andliga grundval som helande genom Kristus utgör.

—Mary Baker Eddy, Vetenskap och hälsa med nyckel till Skriften, s. 136


Hjälpmedel för bibliotekarier

Information om produkter och hur du beställer

Via e-post eller telefon

Öppet

  • måndag–fredag: 9 – 16.15 (EST US)

Alla frågor

 Telefon:

Via post

Christian Science Reading Room Activities
MS P3-025
210 Massachusetts Ave
Boston, MA 02115-3122
USA