Hjälpmedel för bibliotekarier

Hitta svar på dina frågor, hjälpmedel, och stöd för läsrumsbibliotekarier.Välkomna, nya bibliotekarier!

Tack för att du tjänstgör på ditt lokala läsrum. Dessa sidor är utformade för att hjälpa dig att hitta svar på frågor angående läsrummets verksamhet. De kommer att uppdateras regelbundet, så tänk på att bokmärka sidan och komma tillbaka till den ofta.

Kristen Vetenskaps lokala läsrum erbjuder kyrkomedlemmar, nykomlingar, sökare, och alla besökare en välkomnande plats där de kan finna andlig näring, tröst och helande under veckan. Läsrum är en väsentlig del av en grenkyrkas verksamhet som når det mänskliga medvetandet med den praktiska, vetenskapliga kristendomens glädjefyllda budskap.

Läsrummen är ett exempel på kyrkans syfte att välkomna, trösta och hela. Alla som söker Sanningen kan finna svar genom det läsrummen kan erbjuda, inklusive Bibeln och Vetenskap och hälsa med nyckel till Skriften.

I Miscellaneous Writings 18831896, skriver Mary Baker Eddy: “Rent Förnuft meddelar en atmosfär som helar och frälser” (260:25-26).

Vad finns på ett läsrum?

På läsrummen finna litteratur som godkänts och säljs av Kristen Vetenskaps förlag, inklusive Bibeln och allt som Mary Baker Eddy har skrivit. Detta innefattar:

  • Bibeln

  • Vetenskap och hälsa med nyckel till Skriften

  • Kristen Vetenskaps Kvartalshäfte

  • Kristen Vetenskaps Härold

  • The Christian Science Journal

  • Christian Science Sentinel

  • The Christian Science Monitor

Där finns också vänlig personal som gärna svarar på frågor, och ett lugnt utrymmer där man kan läsa, studera och be.

Hur är det med fakturering?

För frågor angående fakturering, sänd e-post till memberservices@csps.com.

Att komma igång

Se efter vad Mary Baker Eddy säger om läsrum i Handboken.

Inrättande av läsrum. Sektion 1.

Varje kyrka, som tillhör Christian Science’ kyrkosamfund, skall hålla ett läsrum; dock kunna två eller flera kyrkor gemensamt hålla läsrum, förutsatt att dessa rum äro väl belägna

Bibliotekarie. Sekt. 2.

De personer, som förestår Moderkyrkans läsrum, skola utses av Christian Science’ direktion efter godkännande av Mary Baker Eddy. De få ej ha några dåliga vanor, de skola besitta erfarenhet från arbete i Fältet, äga god uppfostran och vara hängivna Christian Scientister.¹

¹ Se även Artikel XXV, sekt. 7.

Litteratur i läsrum. Sekt. 3.

Den litteratur, som säljes eller utställes i läsrum tillhörande Christian Science’ kyrkor, skall bestå endast av Vetenskap och hälsa med nyckel till Skriften, av Mary Baker Eddy och andra verk av samma författare samt av den litteratur, som utgives och säljes av Christian Science’ förlag.

  • Stöd läsrummets arbete aktivt i bön. Försvara läsrummets helande och rena atmosfär. Utmana i tanken felaktiga påståenden om detta arbete och uppmuntra andra som arbetar på läsrummet att också göra det.

  • Var beredd att välkomna allmänheten.

  • Se dig omkring och kontrollera om möbler eller skyltning i läsrummet behöver förnyas.