Search:

Texter för Bibelstudier

Bibeln är central i tillämpningen av Kristen Vetenskap. Vetenskap och hälsa med nyckel till Skriften, skriven av Mary Baker Eddy, utforskar de underliggande andliga lagarna i bibliskt helande och reformation och hur det kan tillämpas på mänskliga behov. Bibeln och Vetenskap och hälsa används tillsammans av grenkyrkor i Kristi Vetenskaparkyrkan över hela jorden, vilket bekräftar en av dess centrala trossatser: ”Som Sanningens anhängare tar vi Bibelns inspirerade Ord som vår fullgoda vägledare till evigt Liv.”

De som studerar Kristen Vetenskap läser texter för Bibelstudier för varje vecka. De publiceras i Kristen Vetenskaps kvartalshäfte och är tillgänglig för alla online eller i ett Kristen Vetenskaps läsrum. Det finns 26 ämnen som återkommer två gånger om året och utforskar de grundläggande ämnena i Kristen Vetenskap som Guds natur, Kristi helande och frälsande kraft och vår andliga identitet som Guds barn. Varje vecka erbjuder en ny text med citat från Bibeln och Vetenskap och hälsa praktiska, helande tankar som kan tillämpas på frågor som människor möter varje dag — från sjukdom och skador till ekonomiska problem, svåra familjeförhållanden och mycket annat. Förutom att möta individuella behov, kan dessa andliga sanningar tillämpas lika mycket och lika effektiv på allmänna ämnen som brottslighet, miljöfrågor, krig och fattigdom.

Under veckan studeras texterna individuellt. Vid söndagsgudstjänsten läses den sedan högt av två föreläsare i varje Kristen Vetenskaps kyrka över hela världen. Att lyssna till denna textpredikan med den förståelse och inspiration som veckans studier gett, liksom tillämpningen av de tankar man funnit i texten bidrar till en kraftfull helande timme som är till hjälp för alla närvarande och omsluter hela samhället. Texterna för Bibelstudier spelar också en grundläggande roll vid undervisningen av barn och ungdomar i Kristen Vetenskaps söndagsskola.

Söndagsgudstjänster

Lyssna på texter för Bibelstudier varje söndag i Kristen Vetenskaps kyrkor världen över.

Hitta en Kristen Vetenskaps kyrka


Mer om texter för Bibelstudier

Upptäck mer om tryckta och digitala upplagor av texter för Bibelstudier på många språk.

Tillgång till bibeltexten (på engelska)