Search:

Användarvillkor

Senast uppdaterad: 30 maj, 2017

Välkommen till ChristianScience.com (“platsen”), som ägs och drivs av Den Första Kristi Vetenskaparkyrkan i Boston och dess dotterbolag The Christian Science Publishing Society (“TFCCS”). Genom att använda platsen, accepterar du och går med på alla de användarvillkor på engelska (“villkoren”) och platsens integritetspolicy och tillståndssida på engelska, som inkluderats i villkoren genom hänvisning. Utdrag från platsens användarvillkor och integritetspolicy har översatts från det engelska originalet och finns att tillgå här. Om du har frågor om villkoren, kontakta oss på info@christianscience.com.

Du medger att TFCCS kan ändra dessa villkor när som helst och meddela dig om ändringar genom att anslå den på denna sida. Ändringar träder i kraft 14 dagar sedan de meddelats. Du bör granska villkoren för eventuella ändringar innan du använder platsen.

Upphovsrätt och tillstånd

Innehållet på denna plats, som text, bilder, audio — och videoklipp (“innehåll”), ägs av TFCCS eller dess leverantörer. Platsen och innehållet skyddas av upphovsrättslagar som gäller över hela världen och kan också skyddas av lagar för databaser, integritet, varumärke och andra lagar. Inga rättigheter inte uttryckligen garanterade genom villkoren är tillåtna.

TFCCS garanterar dig rätt att ta del av innehållet, och att i vissa fall trycka eller ladda ner innehållet för din personliga, icke-kommersiella användning, om platsens funktioner tillåter det. Observera att “personlig användning” inte inkluderar att dela innehållet, som att lägga ut artiklar och bilder på sociala medier, utom då platsens funktioner tillåter det. Du får inte sälja, publicera, distribuera eller reproducera något innehåll på denna plats i någon större utsträckning utan uttrycklig skriftlig tillåtelse.

Se tillståndssidan (på engelska) för information om hur du begär tillåtelse att återanvända innehållet från denna plats.

Varumärke

KORSET OCH KRONAN, "Christian Science," “Kristen Vetenskaps” och andra varumärken, logotyper och bilder som används på platsen ägs av TFCCS eller dess leverantörer och får inte användas utan tillstånd. Se licens sida för Korset och Kronan (på engelska) för att begära tillåtelse att använda varumärket Korset och Kronan. "Christian Science" är ett registrerat och lagstadgat varumärke som ägs av TFCCS.

Den internationella och mellanstatliga typen av meddelanden på platsen

Några eller alla våra datanätverk, och våra leverantörers, kan befinna sig i eller utanför Förenta staterna. Du går med på att din användning av platsen kan resultera i mellanstatliga eller internationella överföringar av dina data, och du accepterar att rätta dig efter alla tillämpliga lagar avseende online uppträdandet, acceptabelt innehåll och överföring av data när du använder platsen.

Tillämplig lag

Dessa villkor och meningsskillnader som kan uppstå på grund av din användning av platsen styrs av staten Massachusetts och Förenta staterna lagar utan hänsyn till vilka lagprinciper de väljer.

Källor

Bibelcitat på den här webbplatsen är tagna ur Bibel 2000 (www.bibeln.se). © Svenska Bibelsällskapet. Används med särskilt tillstånd.