Search:

Vad är Kristen Vetenskap?

Mary Baker Eddy, som upptäckte och grundade Kristen Vetenskap, definierar den som “Guds lag, det godas lag…” (Den gudomliga vetenskaps grunddrag, s. 1). I Kristen Vetenskap förstår vi Gud som oändlig Kärlek, och så oföränderligt god att en klar blick av detta i bön har makt att hela, frälsa och rehabilitera var och en.

Mary Baker Eddy studerade Bibeln hela sitt liv och längtade sedan ungdomen att finna djupare svar på den ständiga frågan om mänskligt lidande. När hon skadade sig kritiskt 1866, vände hon sig helhjärtat till Gud. När hon läste berättelser om Jesu snabba, kraftfulla helanden, fylldes hennes tanke av en ny känsla av Gud, Ande, som den enda verkligheten, och detta helade henne. Hon kände sig driven att förstå Principen bakom denna erfarenhet och fortsatte att i Bibeln söka efter och finna Guds underliggande lagar som skulle forma grunden för hennes undervisning i och tillämpning av Kristen Vetenskap.

Ända sedan dess, har många funnit att när de förstår sitt förhållande till Gud bättre genom kristendomens Vetenskap, återställs deras hälsa och deras karaktär omvandlas. Och varje helande inspirerar en djupt känd önskan att hjälpa andra lära känna och uppleva hur mycket Gud älskar oss.

Trosuppfattningar och lära

Mary Baker Eddy, grundare av Kristen Vetenskap, angav huvuddragen av läran i några få trossatser i stället för i en troslära och doktriner. Dessa trossatser summerar de viktigaste punkterna i Kristen Vetenskap, alla rotade i Bibeln.

Lär mer

Bibeln

Bibeln, från Första Moseboken till Uppenbarelseboken, är grundvalen för Kristen Vetenskaps teologi och dess tillämpning. För Mary Baker Eddy flödade Kristen Vetenskap från en inspirerad förståelse av Bibeln, som belyste lagarna bakom andligt helande.

Lär mer

Mary Baker Eddy

Mary Baker Eddy såg på sig själv som en andlig pionjär vars arbete omfattade grenarna vetenskap, teologi och medicin. Efter sin upptäckt av Guds lagar som mäktiga andliga krav som alltid är närvarande och i verksamhet för att hela, frälsa, och välsigna mänskligheten, ägnade hon sitt liv åt att tillämpa, undervisa i och dela med sig av denna helande kristendomens Vetenskap.

Lär mer

Kristen Vetenskaps pastor

Vår pastor består av två böcker, Bibeln och Vetenskap och hälsa med nyckel till Skriften av Mary Baker Eddy. Denna pastor är tillgänglig dygnet runt för att trösta, leda och hela.

Mer