Search:

Var värd för ett föredrag i Kristen Vetenskap

Att vara värd för ett föredrag är en inspirerande, helande erfarenhet för alla inblandade. Nedan hittar du redskap och idéer för din grenkyrka eller mindre församling att tänka igenom när ni förbereder er för att vara värdar för ett föredrag.


När man börjar förbereda ett föredrag är det hjälpande att begrunda bestämmelserna i Kyrkohandboken som anger grunden för föredrag i Kristen Vetenskap. Här följer två utdrag:

Läs de två senaste artiklarna om föredrag i Kristen Vetenskap publicerade i The Christian Science Journal och The Herald of Christian Science:

Emancipating the race—our collective purpose in Christian Science lectures” (augusti 2016 utgåva av The Christian Science Journal, också tillgänglig på franska, tyska, portugisiska, och spanska).

Christian Science lectures—the effect of the Comforter” (Augusti 2017 utgåva av The Christian Science Journal, också tillgänglig på franska, tyska, portugiskiska, och spanska).


Hur man ansöker om ett föredrag

 1. Sök efter en föredragshållare. På Möt föredragshållarna finns en aktuell lista över föredragshållare.

 2. Kontrollera med föredragshållaren ni valt att han eller hon är tillgänglig innan ni fyller i en ansökningsblankett för föredraget.

 3. Att skicka in en ansökningsblankett för föredraget bekräftar att er grenkyrkas styrelse accepterar att sponsra föredraget med talaren.

 4. Fyll i Online Lecture Application Form:
  Ni kan fylla i den på ert språk även om blanketten är på engelska. Om ni har problem med att fylla i formuläret online, finns det en PDF-fil på engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska eller spanska som ni kan fylla i och skicka till oss.
  Sänd en blankett för varje föredrag (om ni sponsrar fler föredrag).

Om ni har frågor eller behöver hjälp, var god kontakta föredragsnämndens kontor. Vi kan ta samtal på engelska eller franska på +1 617 450 3669, eller sänd e-post på valfritt språk till lecture@christianscience.com.


 • Vi rekommenderar att man börjar, innan man gör något annat, genom att tänka på följande texter och diskuterara dem med dem som är sysselsatta med att förbereda / koordinera föredraget:

  • Kyrkohandbokens bestämmelser om föredrag (ss. 93–96)

  • Brev från Mary Baker Eddy till Föredragsnämnden. Det finns i First Church of Christ, Scientist, and Miscellany, ss. 248-249.

  • Två nyligen publicerade artiklar från Föredragsnämnden (se länkarna ovan)

 • Vi rekommenderar också att ni ber alla medlemmar om stöd i bön för föredraget i ett tidigt skede i förberedelserna, och att de fortsätter med detta stöd hela året!

 • Att be tillsammans som kyrka för att se mänskligheten som naturligt mottaglig för Hjälparen, den gudomliga Sanningens aktivitet, som genomsyrar våra liv, kan verkligen öppna vägen framåt när man planerar ett föredrag, som är ett uttryck för Sanningen som medför helande inom kyrkan och samhället.

 • Ett förberedande metafysiskt möte för era medlemmar kan vara mycket produktivt. Ni kan diskutera med föredragshållaren hur han/hon bäst deltar i mötet: personligen, via telefon eller videosamtal.

 • Ett möte med medlemmarna efter föredraget kan ge en möjlighet att tillsammans bevittna det fortsatta helande arbetet. Dela gärna med er till föredragshållaren också! Vare sig ett specifikt möte hålls eller inte, är era fortsatta böner och omsorgen om dem som kom till föredraget eller berördes av det på något sätt väldigt viktiga, och de ger frukt.

 • Vilken sorts publik vill ni nå med föredraget (allmän, klassrum, collegeorganisation, ungdomsgrupp, fängelser, Kristen Vetenskaps vårdhem, hälso- och bokmässor, interreligiösa grupper, etc.)? Hur kan man effektivt nå (före) och följa upp (efter föredraget) med dessa åhörare?

 • Föredragstitlar kan hittas på Search lectures by title, där ni kan välja i bön. Föredragshållarnas biografiska information och deras kallendrar med schemalagda föredrag finns på deras profilsidor på Möt föredragshållarna föredragshållarna. Av hänsyn till föredragshållarna, var god kontakta bara en i taget.

 • Föredragshållare vill gärna veta, och diskutera med er, vilka mål ni har med föredraget – vad ni känner att Gud vill att ni skall åstadkomma den här gången, lokal och datum, om ni tänker ta inträde, etc. Under den första kontakten är det också bra att fråga om föredragshållarens arvode och utgifter, liksom att höra vad föredragshållaren kommer att behöva: t.ex. bord/podium, ljudsystem och mikrofon, blädderblock, stol, etc. Föredragshållare uppskattar att få höra om nya tankar, bekymmer eller behov som kommer upp under planeringen. De ber med er varje dag!

 • När ni har valt en lokal för eventet(n), kan det vara viktigt att besöka lokalen, Gör en uppskattning av hur lätt det blir för besökare att hitta den platsen och det rum i byggnaden där ni skall vara, och vilka parkeringsmöjligheter som finns. Hur kan besökare komma till platsen med allmänna transportmedel? Är det tillåtet med skyltning i entrén? Vilken sorts ljudsystem finns tillgängligt? Skulle föredraget kunna ge direkt stöd till anläggningen/ organisationen med sin verksamhet?

 • Om det inte redan finns i lokalen, kan det vara idé att hyra ett ljudsystem. Kom ihåg att pröva trådlösa mikrofoner dagen innan då föredraget skall hållas och ta med extra mikrofonbatterier!

 • En lokal CSO (Kristen Vetenskaps universitetsorganisation) vid ett närbeläget college eller universitet kan vilja delta. Kanske medlemmar i organisationen kan göra föredraget känt på campus eller till och med ordna ett eget föredrag medan föredragshållaren finns tillgänglig. Andra grenkyrkor och församlingar i området/regionen kan också ha glädje av att veta i god tid att ni planerar att inbjuda en föredragshållare så att de kan planera sitt eget föredrag och dra fördel av att dela resekostnaderna.

 • Vilken litteratur planerar ni att sälja eller ge bort vid föredraget? Det kan vara möjligt att få rabatterat pris om man köper stora mängder Biblar, Vetenskap och hälsa, och tidskrifter genom läsrummet och genom att kontakta sales@csps.com.

 • Föredragshållaren arbetar gärna med er i förväg för att utarbeta en lämplig introduktion.

 • Många som kommer till ett föredrag är så tacksamma att kunna köpa eller få exemplar av Bibeln och Vetenskap och hälsa eller annat material, som Kristen Vetenskaps tidskrifter efter föredraget. (Vi rekommenderar att exemplar av Bibeln finns tillgängliga om Vetenskap och hälsa finns. Det är inte alla som har en Bibel, och det är naturligt för oss som kristna att göra den tillgänglig tillsammans med Vetenskap och hälsa.)

 • Om ni vill dela med er av en särskild artikel från någon av tidskrifterna, kontrollera tillståndssektionen i numret. Vanligtvis får upp till 100 exemplar kopieras utan tillstånd. Uppgifter om författare, ursprunglig publicering och datum måste finnas kvar. Om ni vill göra fler än 100 kopior och behöver mer information, sänd e-post till copyright@csps.com för att få tillstånd.

 • Skall ni dela ut information om vad Kristen Vetenskap har att erbjuda i närområdet: kyrkor, läsrum, christianscience.com, grenkyrkors webbsidor och kommande föredrag? Många besökare som är nya till Kristen Vetenskap uppskattar att få veta hur de kan kontakta grenkyrkan med frågor eller söka mer information on-line hemifrån.

 • En annan möjlighet är att ha en lista där besökare får anteckna sig om de är intresserade, för att underlätta en fortsatt kontakt.

Det finns många olika möjligheter till publicitet och annonsering i varje samhälle. Ni är välkomna att kontakta Tara Talbot vid Föredragsnämndens kontor för att diskutera idéer: talbott@csps.com eller +1 617 450 3428.

Några föredragshållare har redan material färdigt att dela med sig av till grenkyrkor. Vi ber er arbeta direkt med föredragshållaren för att få hans/hennes godkännande av formulering och utformning om ni bestämmer er för att utforma ert eget material innan ni trycker, offentliggör eller distribuerar det.

På dagen för föredraget kan det finnas mycket att tänka på skall samordnas. Aktivt stöd i bön för dagen håller allt på rätt spår och behåller fokus på den enda sanna orsaken till allt gott. Med detta fokus omsluter vi hela samhället i det gudomliga budskapet och uttrycker en naturlig och uppriktig kärlek som till varje besökare och förbipasserande.

Följande har visat sig vara hjälpande påminnelser. Det är bra om kyrkomedlemmar får i uppgift att:

 • Göra i ordning och stänga möteslokalen.

 • Ledsaga föredragshållaren till och från föredraget.

 • Vara värdar vid ingången till byggnaden, vid parkeringen och till och med vid närmaste hållplats för allmänna transportmedel.

 • Pröva högtalarsystemet ordentligt tillsammans med föredragshållaren.

 • Ta hand om besökares barn.

 • Stå vid ett bord med litteratur.

 • Introducera föredragshållaren med en introduktion som han/hon har godkänt.

 • Utbetala arvodet till föredragshållaren.

 • Efter föredraget fortsätter helandet och möjligheten att dela med sig!

 • Fundera på att utveckla och uppehålla kontakter genom att följa upp med nya besökare på er lista eller med andra medlemmar av samhället (inklusive mediakontakter) som ni varit i kontakt med under förberedelserna för föredraget.

 • För att alla medlemmar skall kunna glädjas tillsammans kan det vara värdefullt att hålla ett möte där alla delar med sig av föredragets goda resultat, och att dessa resultat delges föredragshållaren.

 • Med alla böner, planering, och uttryck för kärlek, har ni lagt en stark grund för de välsignelser som kommer att visa sig i ert fortsatta arbete, inklusive nästa föredrag! Tack!

Telefon
+1 617 450 3669 (endast engelska och franska)

E-post
lecture@christianscience.com (valfritt språk OK)

Postadress
Board of Lectureship, P07-10
The First Church of Christ, Scientist
210 Massachusetts Avenue
Boston, MA 02115 USA